Skladování
Skladová logistika nemůže být efektivní bez kvalitního řízení všech procesů. V tomto článku se podíváme na zkušenosti a řešení některých firem, které na českém trhu působí.

Společnost BOHEMIA CARGO provozuje v České republice několik skladů. V každém z nich používá WMS, který řídí veškeré skladové operace. Například v Praze provozuje spediční sklad odkud jsou v rámci sběrných linek zajišťovány svozy a rozvozy zásilek. Ze skladů v Ústí nad Labem a Děčíně dodává BOHEMIA CARGO zboží i do výroby pro automobilový průmysl.

Specifikace jeden den dopředu
Manipulace se zbožím ve skladu BOHEMIA CARGO

„V případě zásobování výroby musíme pokaždé vycházet ze zadání zákazníka a také z toho, zda je jeho zboží okamžitě k dispozici ve skladu. Někdy vychystáváme zboží v systému dříve, než je dovezeno do skladu,“ uvádí Jiří Ullmann, ředitel divize logistiky ve společnosti BOHEMIA CARGO, a dodává, že požadavky pro vychystávání je potřeba specifikovat minimálně jeden den dopředu, aby bylo možné všechny procesy ve skladu optimálně naplánovat. „V případě zásobování výroby v automotive to problém není, i když je občas nutné reagovat na změnu výrobního plánu. Příliš často se to však nestává.“

Skladníci v Ústí nad Labem a Děčíně pracují s WMS a čárovými kódy, ať už vlastními nebo výrobce či odběratele. Někdy se jedná o několik čárových kódů, přičemž je nutné přeznačovat a přeštítkovat zboží. „Pro jednoho ze zákazníků například připravujeme vychystávky do výroby. Před odesláním součástek pro montáž pracujeme s čárovými kódy ve WMS zákazníka, aby bylo možné ihned po vykládce u zákazníka zboží identifikovat a přesunout do výroby,“ vysvětluje Jiří Ullmann.

Jiří Ullmann, BOHEMIA CARGO

U předem nastavených procesů pracují skladníci většinou s mobilními terminály (tyto procesy jsou automatizovány), ale v případě speciálních procesů (například odběrů vzorků) je nutné pracovat s papírovými doklady. Automatizované řízení procesů má jednu velkou výhodu, která se nazývá přesnost. Jediný problém hrozí hned na začátku při nesprávném zaskladnění. Chybu může udělat skladník nebo také výrobce, který nesprávně popíše nebo označí zboží. To se však stává pouze výjimečně. Jak tento způsob práce vyhovuje skladníkům? Jiří Ullmann podotýká, že nejsložitější je na začátku systém správně nastavit. Když se to podaří, pak všechny procesy fungují bezchybně. Skladníkům, kteří se systémem teprve seznamují, připadá, že dělají příliš mnoho zbytečných úkonů. Teprve po pochopení všech skladových procesů si začínají uvědomovat, že jim WMS pomáhá eliminoval jejich vlastní chyby v různých fázích procesu. Podmínkou však je, aby přesně splnili všechny úkoly, které jim WMS prostřednictvím mobilních terminálů uloží.

V pražském skladu společnosti BOHEMIA CARGO je kompletována skladba zboží pro rozvozová vozidla. Mimo jiné se jedná o vychystávání zboží pro montážní firmy klimatizačních zařízení, které zde mají uskladněný veškerý materiál. Tyto firmy si samy ve WMS vytvoří objednávky. Skladníci pak jednotlivé objednávky v požadovaném čase vychystají a následuje jejich přeprava na určené místo.

„Někdy se stane, že všechen materiál zákazník nespotřebuje. V tomto případě se při další objednávce vracejí přebytky do skladu,“ říká Jiří Ullmann.

Snadná orientace ve skladu
Pohled do skladu FM Logistic

Jak funguje řízený sklad ve společnosti FM Logistic? „Nemůžeme říci, že naše sklady jsou kompletně WMS řízené sklady. Proto se při sledování určitých procesů spoléháme na nastavené reporty a KPI’s, případně výstupy z jiných systémů, pro které se data získávají z jiných zdrojů,“ uvádí Marek Hamalčík, procesní inženýr ve společnosti FM Logistic a dodává, že všechny aktivity jsou řízeny a kontrolovány „outbound” procesem, kde čas dodání nebo čas expedice určuje retrospektivně načasování zbývajících aktivit. Ve všech procesech mají klíčovou roli vedoucí pracovníci skladu, kteří sledují a kontrolují požadovaný objem práce v každém procesu. Své podřízené úkolují s ohledem na jejich profesní zařazení a v počtu, který zajistí včasné dodání požadované objemu.

FM Logistic se snaží vyvíjet a implementovat procesy s cílem v maximální míře vyloučit lidský chybový faktor. Pracovníci musí například potvrdit odebrání správného produktu naskenováním čárového kódu výrobku. Odebrání správného množství položky potvrzuje váhová kontrola integrovaná na vychystávacím vozíku.

„Při nakládce vozidla je třeba, aby lidé naskenovali každou naloženou paletu, aby se ujistili, že je naložena správná paleta na správné vozidlo,“ je přesvědčen Marek Hamalčík a poukazuje na skutečnost, že moderní technologie, které jsou nezbytnou součástí řízeného skladu, kladou samozřejmě vyšší nároky na obsluhu, která se musí naučit ovládat scaner ve spojitosti s váhovou kontrolou, popřípadě ovládat PC. „Řízený sklad jim usnadňuje práci při orientaci ve skladu při nalezení správného zboží a při jeho identifikaci. V moderním skladu v podstatě skladník ani nemusí vědět s jakým zbožím manipuluje, jen následuje pokyny hlasové nebo vizuální a po vykonání je potvrzuje.“

WMS je připojen k systému klientů společnosti FM Logistic a umožňuje přenášet relevantní data výrobků, objednávek, blokací a podobně. Skladníci používají čtečky čárových kódů ve všech skladových procesech. Tyto skenery komunikují s WMS. Při vychystávání zboží za pomocí váhové kontroly WMS společnosti FM Logistic komunikuje s externím systémem v reálném čase.

Zvýšená rychlost všech procesů

Zajímavé řešení zvolila firma Augustin Group, přední dodavatel automobilových náhradních dílů pro velkoobchody i servisy, která ve spolupráci se společností Zetes transformovala viditelnost zásob, produktivitu a přesnost ve svých skladech v Německu.

„Aby maximalizovala dostupnost náhradních dílů pro rozsáhlou základnu evropských zákazníků, firma investovala do modernizace klíčových skladových procesů pomocí řešení ZetesMedea Logistics Execution. Toto řešení, které muselo zvládnout objem více než 40 000 položek, zrychlilo všechny klíčové skladové procesy od příjmu zboží, přes vychystávání až po odeslání zákazníkům,“ vysvětluje Milan Ludvik, Country Manager společnosti ZETES Czech Republic.

Před nasazením řešení ZetesMedea byly procesy skladování založené na tištěných dokumentech a vznikalo velké množství chyb. Kvůli rychlému růstu firmy se stovkami objednávek denně a celkem třemi sklady se vedení rozhodlo investovat do budoucnosti firmy, zajištění vysoké produktivity a skvělých služeb zákazníkům. Byl implementován nový skladový systém WES (Warehouse Execution System), který si vyměňuje data týkající se objednávek a skladových položek se systémem ERP (Enterprise Resource Planning). Další optimalizaci přinesla integrace se systémem ZetesMedea pro mobilizaci skladových prací a zvýšení kontroly, produktivity a přesnosti plnění objednávek.

„Pracovníci skladů jsou nyní vybaveni nejnovějšími mobilními zařízeními s aplikací ZetesMedea. Kromě snadného ovládání a jednoduchého zaškolení nových pracovníků nabízí jasné a intuitivní pokyny pro všechny potřebné kroky. Aby byla zajištěna optimální přesnost a viditelnost zásob, jsou klíčové události a data o produktech snímány v reálném čase a zasílány do systémů WES a ERP. Dále jsou sledovány činnosti a přesuny pracovníků po skladu za účelem průběžného monitorování výkonu a vylepšování postupů,“ říká Milan Ludvik a dodává, že došlo k významnému zvýšení rychlosti všech procesů. Zvláště se to týká příjmu zboží, kde došlo k nárůstu produktivity o 300 procent.

Daniel Weger, Purchasing Manager ve firmě Augustin Group, na závěr podotýká: „Díky nasazení řešení ZetesMedea jsme významně zvýšili rychlost všech procesů, zvláště při příjmu zboží, kde došlo k nárůstu produktivity o 300 procent. Zvýšila se i přesnost našeho stavu zásob a s využitím jasně strukturovaných a perfektně dokumentovaných postupů klesl počet chyb při vychystávání objednávek téměř na nulu“.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

foto: archiv a Václav Podstawka.