Skladování
Policové regály patří mezi základní a nejjednodušší prostředky pro skladování zboží. I když existují další druhy regálů, které dokáží daleko lépe využít prostor skladu, mají policové regály své výhody v jednoduchosti, standardizovaném řešení i přehlednosti použití ve skladech.

Tomáš Konfršt, obchodní zástupce firmy PROMAN, uvádí, žepolicové regály jsou obecně vhodné pro drobné volně ložené zboží. Typické je použití pro části skladu, ve které probíhá vychystávání, zde policové regály umožnují dobrou dosažitelnost zboží při vysokém využití prostoru. Obory, kde klasické policové regály často nacházejí využití, jsou e-commerce, fashion, 3PL. Právě v těchto oborech je třeba udržovat dosažitelné vysoké množství různých položek. Kromě vychystávání jsou policové regály vhodné pro dlouhodobé ukládání do archivů a depozitářů k uložení spisů nebo sbírkových předmětů. V tomto segmentu patří PROMAN mezi nejzkušenější a největší hráče na trhu.

Různé konstrukční varianty

Tomáš Konfršt říká, že podle požadovaného zatížení a délky police může být konstrukce rozdílná. Pro lehčí zatížení do cca 200 kg a rozponu police do cca 1500 mm lze využít klasické plechové police. Pro vyšší zatížení a větší rozpony je pak možné použít nosníky a plechové panely, dřevotřískové desky či roštové police.

„Policové regály je možné snadno upravit dle potřeb zákazníka – od malého příručního regálu, přes mobilní archivy až po několikapatrové konstrukce. Často je vybavujeme nejrůznějšími doplňky – podélnými nebo příčnými dělítky, výsuvnými policemi, zásuvkami, dvířky, zámky, speciálními policemi na pneumatiky, roštovými policemi pro správnou funkci sprinklerů a podobně. Jako zajímavá realizace mne napadají policové regály stacionární a mobilní pro Vojenský historický ústav se zásuvkami, uzamykatelnými skřínkami, skříňkami s držáky na zbraně, nejrůznější klece. Vše se odvíjí od adaptované základní konstrukce policových regálů,“ popisuje Tomáš Konfršt a dodává, že policové regály a vícepatrové policové galerie je možné kombinovat s ocelovými plošinami a dopravníky pro úsporu místa při využití celé výšky haly a při zachování možnosti vychystávat ručně bez speciální techniky.

Klade se důraz i na vizuální provedení

Mobilní policové regály jsou po kolejích posouvány ručně pomocí mechanického převodu (lze ale zvolit i elektrický posun). Nevyžadují tedy pro svůj provoz přívod elektřiny a pravidelné elektro revize. Při projektování kolejového vedení není potřeba u policových regálů frézovat drážky do existující podlahy. Koleje lze dovybavit nášlapnými klíny nebo prostor mezi kolejemi vyplnit falešnou podlahou. Archivy se nemusí nacházet pouze v přízemích, ale i ve vyšších patrech. Zde je pak nutné brát v potaz i maximální možné zatížení podlahy. Policové podvozky umožňují flexibilně upravit počet kolejí, aby byly splněny požadavky statika.

„V minulém roce jsme provedli zajímavou realizaci policových regálů při přestavbě Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Do prostor pro veřejnost architekt navrhl černou barvu lakování, obložení regálů, skleněné uzamykatelné dveře, výsuvné police, shora zavěšená posuvná dělítka, regály na kolečkách. Kromě toho, že řešení bylo technicky náročné, bylo třeba velmi dbát na vizuální stránku provedení. Přestavba knihovny je mimořádné zdařilá a člověk se v jejích prostorách cítí příjemně, jsme rádi, že jsme k tomu mohli přispět svou částí,“ říká Tomáš Konfršt a na závěr doporučuje absolvovat alespoň virtuální prohlídku na stránkách knihovny https://www.kkvysociny.cz/virtualni-prohlidka.

Mnoho položek na malé ploše

Odborníci ze společnosti Linde Material Handling Česká republika uvádějí, že uplatnění policových regálů lze nalézt snad v každé firmě i domácnosti. Policové regály jsou převážně využívány ke skladování drobného materiálu, zboží, nebo dokumentace. V dnešní době moderní stavebnicové systémy nahrazují podomácku vytvářené konstrukce. Právě modulární řešení s velkou mírou variability a širokou škálou příslušenství nabízejí nepřeberné možnosti využití.

Policový regál ve výrobě

V rámci logistických provozů jsou policové regály využívány pro skladování drobného zboží, náhradních dílů, krabic, plastových beden, případně volně loženého materiálu. Hlavním přínosem policových regálů je v první řadě dosažení vysoké kapacity skladu, zvýšení počtu položek dostupných na co nejmenší ploše. Rozměrová škála je velice široká. Rozměry polic se pohybují v rozmezí od standardních (šířka okolo 1000 mm a hloubce 600 mm) až po takzvané longspan regálové systémy s délkou polic až 3 metry a hloubkou 1,2 mm pro objemné zboží, stále však manipulované převážně ručně.

Mezi pokročilejší aplikace policových regálů patří především takzvané policové víceúrovňové galerie. Standardně jsou realizována řešení se dvěma až čtyřmi výškovými úrovněmi. Ve většině případů jsou podlahy zavěšeny na průběžné stojiny policových regálů. Přístup do jednotlivých pater je zajištěn prostřednictvím schodišť. Zásobování zbožím je řešeno buď přes předávací místa manipulační technikou, nebo prostřednictvím výtahů – a to jak nákladními, tak osobními.  Existují také realizace s pěti výškovými úrovněmi. Výhodou těchto řešení je především využití místa a zajištění přístupnosti zboží, které by například v paletových regálech ve větších výškách nebylo dostupné jinak než s využitím manipulační techniky.

Archivy, spisovny, muzea

Odborníci ze společnosti Linde Material Handling Česká republika podotýkají, že další z možností, jak dosáhnout maximální kapacity a dobré dostupnosti, jsou mobilní policové regály. Jedné se o regály instalované na mobilní podvozky. Podvozky lze velice snadno posouvat po kolejnicích buď manuálně, nebo prostřednictvím elektrického ovládání. Tento typ skladování se využívá především v archivech, komerčních spisovnách, muzeích pro uložené opravdu různorodých předmětů. Regály lze osadit zásuvkami, prachotěsnými dveřmi, šatními tyčemi, či dalším příslušenstvím. Mezi finančně přínosné aplikace mobilních řešení patří například mobilní regály do zázemí prodejen v obchodních centrech a nákupních zónách. Prodejní prostory jsou velmi nákladné. Hlavním požadavkem je maximalizace prodejních ploch a minimalizace skladování. Mobilní regály mohou velmi výrazně pomoci zredukovat skladové prostory, což vede k výrazným finančním úsporám za pronájem.

V rámci logistických procesů je možné policové regály využívat také pro konsolidaci jednotlivých objednávek e-shopů. Nezřídka lze regály osadit systémy pick-by-light a zrychlit tak činnost obsluhy. Policové regály mohou být také využívány pro balící materiál v rámci ergonomických pracovišť, nebo pro skladování náhradních dílů pro údržbu, či dílnu.

Konkurenci představují automatizované systémy

Využití policových regálů je skutečně velice široké. Mezi ty nejextrémnější pak patří takzvané heavy duty aplikace, například pro uložení těžkých forem svitků plechů. V podstatě se jedná většinou o paletové regály nebo speciální konstrukce osazené výplní polic (rošty, plechové desky, dřevotřískové desky s podpěrami, aj.). Mezi nejtěžší realizované aplikace patří regály s výškou 12 metrů a nosností až 50 000 kg při maximální nosnosti police až 10 000 kg.

V dnešní době čelí klasické policové regály konkurenci nejrůznějších typů automatizovaných skladových systémů. Pochopitelně i policové regály lze adaptovat a využít jako konstrukci pro plně automatizovaný sklad. Nicméně tento tradiční způsob skladování bude mít stále své místo a bude v kombinaci s člověkem plnit svoji funkci. K lepšímu výkonu a přehlednosti pak může pomoci například systém řízení skladu WMS (Warehouse Management System), případně dopravníkové systémy, které přiblíží zboží do prostoru skladování. Možností je dnes velmi mnoho a stačí si jen dobře vybrat.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: PROMAN a Václav Podstawka