Skladování
Pro návrh optimálního skladování je potřeba znát odpovědi na celou řadu otázek. Dobrá komunikace mezi dodavatelem řešení a zákazníkem je odrazovým můstkem pro optimalizaci skladové logistiky. Tvorbu každého projektu ovlivňuje celá řada aspektů.

Optimální skladování je takové, které umožní firmě dosahovat plánovaných výkonů a také podporovat její růst. Při návrhu skladu je nejprve nutné shromáždit výchozí parametry zejména požadovaná zásoba jednotlivých položek, jejich obrátkovost, balicí předpisy, specifické požadavky skladování. Důležitá jsou i prostorová a jiná omezení. V neposlední řadě je třeba znát i operace, které mají probíhat v novém skladu a navazující procesy.

„Toto jsou základní údaje, které potřebujeme získat během prvních schůzek se zákazníkem na počátku návrhu skladu. Zákazníkovi dovedeme poradit s výběrem vhodné technologie skladování, její dispozicí, není problém pomoci i s volbou manipulační techniky,” uvádí Tomáš Konfršt, obchodní zástupce společnosti PROMAN, jejíž vlastní konstrukční a projekční kancelář umožňuje kromě standardních „stavebnicových“ řešení nabízet i atypické, na míru navržené prvky. A samozřejmě navržené řešení zrealizovat. „Tím však naše práce nekončí, PROMAN má vybudovaný silný tým servisních techniků, kteří provádí povinné roční revize regálových systémů, řeší opravy a přestavby již existujících instalací.“

Regály mají zásadní vliv

Jaký vliv na optimalizaci skladové plochy mají regálové systémy? Tomáš Konfršt je přesvědčen, že zásadní. Právě správná volba regálového systému má vliv na využití plochy a celkový průtok skladem. Pro návrh regálového systému jsou stěžejní typ manipulační jednotky, její rozměry, a hmotnost. Typ a rozměr jednotky slouží k určení jaký regálový systém zvolit pro uložení (pro palety jsou to typicky paletové regály, drobnější zboží míří do policových regálů a dlouhé svazky či desky do konzolových regálů). Jejich hmotnost pak je třeba zohlednit pro správné dimenzování únosnosti jednotlivých prvků. V potaz je třeba brát i prostor pro pohyb manipulační techniky, pro pohyb pracovníků a prostor pro operace prováděné ve skladu.

Sloupy nejsou u projektantů v oblibě (regálový systém PROMAN)

„Při návrhu se snažíme rozložit regály tak, aby se minimalizovaly neproduktivní přejezdy techniky a křížení toku materiálu. Dalším parametrem, který zastřešuje celé snažení je požadovaná kapacita,“ říká Tomáš Konfršt a podotýká, že zákazník některé poptávky posílá již velmi pečlivě promyšlené a navržené. Dodavatel pro něj hledá nejvhodnější podmínky dodání, což je především cena a termín. I v takových zadáních lze ale při pečlivém prostudování často najít drobnosti, které mohou znamenat přínos pro zákazníka – na to často firmy slyší.

Pomyslným protipólem jsou společnosti, se kterými PROMAN spolupracuje dlouhodobě. Tyto firmy znají produkty dodavatele, jejich možnosti a uvědomují si výhody zapojení dodavatele už ve fázi návrhu haly. V takovém případě lze lépe pracovat s atypickými prvky, hlídat zatížení podlahy od konstrukcí a podobně. Při tomto přístupu obě strany získají nejvíce.

„Mezi těmito krajními polohami se nachází většina poptávek, kdy zákazník má víceméně vytvořenou představu, jaký systém chce používat, a s námi dolaďuje finální dispozici a detaily. I v těchto případech míváme poměrně volnou ruku a na základě našich zkušenosti můžeme zákazníkovi jeho představy pomoci cizelovat. Pokud dostaneme lepší nápad a umíme ho zákazníkovy vysvětlit, i zde je pak možno dodat jiný systém než s jakým poptávka dorazila,“ upřesňuje Tomáš Konfršt.

Starý a nový sklad

Patrik Gescheidt, vedoucí oddělení intralogistiky Linde Material Handling Česká republika(dáleLinde MH), vidí rozdíly při vybavování starého a nového skladu. Podle jeho názoru má nový sklad jednu zásadní výhodu. Vše je možné naplánovat a simulovat dopředu za pomoci počítačem podporovaného projektování. Při plánování nového skladu je také prostor pro to shromáždit všechny relevantní informace, včetně požadavků na požární odolnost, zatížení podlah, napojení na stávající infrastruktury a následně lze připravit několik variant řešení.

„Sklad je ideální řešit komplexně a od příjmu po výdej, zároveň zohlednit jeho polohu v rámci celého závodu, aby byl zachován optimální tok materiálu,“ tvrdí Patrik Gescheidt.

Sklad by měl být bez negativních efektů (řešení Linde MH)

Důležitou roli hraje také množství a poloha sloupů v hale. Odborníci z Linde MH vždy doporučují volit řešení s jejich co nejmenším počtem, případně se jim v rámci skladového prostoru vyhnout úplně. Sloupy mohou totiž významným způsobem ovlivnit skladovou kapacitu.

Pro nejlepší řešení odborníci doporučují provést zpracování logistické studie. Pak je možné vybudovat sklad, který je opravdu na míru, bez negativních efektů. Jak upozorňuje Patrik Gescheidt: „Obecně doporučuji u nových skladů vždy posuzovat základní parametry, jako je například cena za jedno skladovací místo vypočítané ze sumy stavební částí, regálové části a ceny za manipulační techniku. Pro stanovení optimální výše investice vždy doporučujeme zohlednit také provozní náklady.

Rovněž při zařizování starého skladu by se logistická firma měla poradit s odborníky, aby posoudili aktuální stav objektu a možnosti jeho využití. V případě, že je sklad dobře umístěný a má v dnešní době výšku ideálně alespoň 10 metrů (pro paletový sklad) lze jej pro řadu moderních technologií využít.

„Nezřídka dochází k tomu, že po kalkulaci všech nákladů na změnu stávající skladu se zákazník rozhodne stávající skladový objekt prodat nebo zbourat nevyhovující stávající skladový objekt a postavit sklad nový, případně provést rozsáhlejší stavební úpravy. Revitalizace stávajícího skladového prostoru je většinou náročnější a skýtá mnohá omezení, výhodou je naopak rychlost v porovnání s legislativním procesem a výstavbou nového skladu,“ vysvětluje Patrik Gescheidt.

Odborníci z Linde MH doporučí, jak optimálně využít stávající prostory a zároveň pomohou při hledání možností, jak sklad do budoucna „nafouknout“ novými technologiemi či další přístavbou. Vše by pak mělo být maximálně škálovatelné, rozšiřitelné, aby byl zajištěn optimální růst potřeby skladování ve firmě.

Zákazníkovi musí řešení vyhovovat

Podle odborníků ze společnosti STILL je nastavení parametrů skladu jednou z hlavních podmínek jeho efektivního fungování. Ať už se jedná o nový či stávající sklad, vždy je nutné přizpůsobit jej tak, aby zákazníkovi stoprocentně vyhovoval. STILL stojí na straně klienta od počátku realizace až po průběžný servis již zavedeného skladu. Před zavedením vhodných procesů do skladového provozu vyhotoví podrobnou analýzu, která pomůže co nejpřesněji odhadnout možnosti skladovacích prostor a přizpůsobit jejich uspořádání požadovaným manipulačním jednotkám. Pokud analýza odhalí nedostatky stávajícího provozu, odborníci STILL navrhnou nové řešení, které zajistí ten nejoptimálnější chod celého skladu. Díky širokému portfoliu manipulační techniky odborníci pomohou také s jejím výběrem, dodáním a implementací do skladu. Navíc má STILL v nabídce i široké spektrum automatických vozíků, které přispívají k větší bezpečnosti a efektivitě skladu.

Musí se zohlednit požadované procesy (regál a VNA vozík STILL).

„Při stavbě nového či úpravě stávajícího skladu je především třeba zohlednit požadované procesy od příjmu až po expedici a také technické parametry skladu jako je rozložení sloupů haly, statická nosnost podlah nebo rozmístění vykládacích a nakládacích ramp a garážových vrat. Na základě těchto údajů poté připravujeme optimální řešení skladu. Teprve poté doporučujeme vhodnou manipulační techniku, která bude odpovídat potřebám prováděných přeprav a zároveň individuálním možnostem skladu,“ podotýká Jaroslav Leun, vedoucí oddělení pro intralogistická řešení společnosti STILL.

Dalším důležitým parametrem, který je pro odborníky ze společnosti STILL velmi důležitý, je účel, kterému sklad slouží. Pokud je účelem skladu dlouhodobě uchovat zboží, kde není předpokládána pravidelná manipulace, bude se pravděpodobně jednat o jednodušší řešení než v případě navázání skladu na firemní provoz. Pro takový sklad je poté zapotřebí současně se skladovými prostory optimalizovat také materiálový tok, procesy ve firmě, zásoby a také flotilu manipulační techniky. Společnost STILL poskytuje optimalizace materiálového toku a zároveň pro zákazníka vytvoří komplexní a efektivní koncepci pro skladování, překládku, vychystávání a přepravu.

Problém vyřešil centrální sklad

Optimalizace byla vhodná například u zákazníka v severních Čechách, který měl čtyři sklady roztroušeny po výrobě, přitom každý z nich skladoval zboží pro určitou část výroby. Zdá se to sice jako dobrá myšlenka, ovšem má mnohá úskalí, například nutnost mít pracovníka v každém skladu, sdílené díly pro více výrob či skladů je stejně potřeba distribuovat centrálně nebo v případě potřeby přerozdělovat mezi jednotlivými sklady. Použít lze jen základní manipulační a regálovou techniku, což znamená, že efektivita skladování je velmi nízká. Tato situace byla vyřešena optimalizací skladů v jeden centrální sklad s VNA vozíky.

Pro úspěšnou realizaci či přestavbu skladu je nutné, aby zákazník co nejpřesněji komunikoval požadavky na jeho potřeby. Zejména pak prováděné manipulace, procesy, které mají ve skladu probíhat, a v neposlední řadě i rozměry haly.

 „Máme k dispozici celou řadu moderních technologií, kterou je možné do skladových procesů implementovat. Abychom to dokázali, musíme v tomto ohledu znát veškeré potřebné informace. Řešení musí vždy zákazníkovi stoprocentně vyhovovat. Důkladná analýza informací o skladu nám například pomůže zjistit, které procesy je možné změnit a kde se vyskytují riziková místa, “ dodává Jaroslav Leun, který závěrem dodává, že spolupráce s profesionály při tvorbě skladu pomůže zabezpečit špičkovou kvalitu procesů a celkovou efektivitu provozu.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Linde MH, STILL a Václav Podstawka