Skladování

Nedostatek pozemků pro výstavbu nových skladových hal, nedostatek pracovní síly a stále vyšší nároky zákazníků výrazně ovlivňují podobu současných skladů.

Radim Špidlen, specialista pro intralogistická řešení ve společnosti STILL ČR, podotýká, že možností, jak zvýšit kapacitu skladu, je několik. Jednou z nich je blokové skladování. Skladováním v blocích se využije maximálně kapacita podlahové plochy, ale znemožní přístup k některým položkám a artiklům. Vyšší efektivitu poskytnou vjezdové regály a ještě lépe mohou posloužit spádové regály, případně systém takzvaných palet shuttelů.

„Tento způsob skladování vyžaduje možnost skladovat v jednom kanále/stohu vždy stejný artikl,“ vysvětluje Radim Špidlen a dodává, že pokud je potřeba přístup vždy ke všem skladovým položkám, je možnost využít VNA vozíky (například STILL MX-X), díky nimž kapacita skladu vzroste až o 25 procent oproti běžným skladům se širokými uličkami. Velká výhoda těchto systémů spočívá v tom, že se kromě paletové manipulace dají použít i pro vychystávání kusového zboží přímo z regálů. Výhodu představuje také jejich velký pracovní výkon (i díky možnosti částečné nebo plné automatizace).

Efektivní skladování ve velkých výškách

Zvýšit je možné rovněž kapacitu skladů pro drobný materiál. Radim Špidlen poukazuje na možnost rozšíření hlavně do výšky: „Lze toho dosáhnout policovými galeriemi, kde se vychystává v několika výškových úrovních, nebo plošinami, na kterých lze umístit regály, případně je dle potřeby měnit.“

Stále častě se používají vertikální sklady/věže, kde je možné dosáhnout velké efektivity díky vychystávání z jednoho místa (goods-to-person) a maximálním využitím výšky skladu. Pro náročnější zákazníky se otevírají další možnosti v podobě automatizovaných skladů AS/AR (automated storage and retrieval systems), které vynikají nejen velkou kapacitou, ale hlavně velkým výkonem.

„Pro automatizaci skladu je potřeba zvolit dobrého a silného partnera schopného pokrýt všechny požadavky od poradenství až po realizaci a následně zajistit kvalitní servis,“ doporučuje Radim Špidlen, který se často setkává se zákazníky, kteří potřebují rozšířit svůj sklad, ale přitom by stačilo sklad zefektivnit například nasazením vhodného WMS (warehouse management system) nebo provedením důkladné inventury.

Dodavatelé jsou připraveni poradit

Četnost rozšíření skladu je u každého zákazníka individuální. Například Michal Baier ze společnosti PROMAN má zákazníka z oblasti e-commerce, kterému už pátým rokem po sobě roste obrat o 40 procent ročně: Tomuto zákazníkovi se proto rozšiřuje sklad o 40 procent každý rok.

Nahoře je vždy dostatek místa (DACHSER).

„Existují zákazníci, kteří nemají takový nárůst obratu a sklad rozšiřují průběžně podle potřeby, například po třech až pěti letech. Je to opravdu hodně individuální. Obchodní firmy k rozšíření skladu ve většině případů vede rostoucí obrat. Výrobní firmy (například z automobilového průmyslu) vždy rozšiřují sklady přípravků, když najíždějí na nový projekt. Je to dáno tím, že na starší projekty musejí vyrábět náhradní díly ještě minimálně deset let po ukončení prodeje. Pro výrobu těchto dílů musejí skladovat různé přípravky, formy atd.,“ vysvětluje Michal Baier a dodává, že pokud má zákazník k dispozici zkušeného logistika, většinou dostaneme detailně zpracované zadání včetně layoutu. Podle tohoto zadání dodavatel rovnou zpracuje cenovou nabídku. Pokud je zákazník v logistice méně zkušený, dodavatel ochotně poradí, jak lze efektivně využít jeho skladové prostory.

„Ve druhém případě navštívíme zákazníka, přeměříme sklad, zjistíme, jak to ve skladu funguje nebo nefunguje a navrhneme optimální řešení pro rozšíření skladu. Poté náš návrh se zákazníkem diskutujeme a upravujeme až do té doby, kdy najdeme společnou shodu,“ říká Michal Baier.

Jaké má dodavatel řešení vybavení skladů možnosti, jak můžete dosáhnout zvýšení kapacity skladu? „Například při dnešních výškách skladů dosahujících kolem deseti metrů a více upozorňuji zákazníky, kteří se rozhodli pro pořízení ocelových plošin, že může nastat požadavek na navýšení kapacity plošiny o další jedno nebo dvě patra,“ uvádí Michal Baier a zdůrazňuje, že s tímto navýšením je však nutné počítat už při prvním návrhu, protože zde hraje roli mnoho faktorů – například nosnost podlahy skladu, naddimenzování sloupů plošiny v nižších patrech nebo proveditelnost montáže samotného nastavení plošiny.

Mobilní regál zvýší využitelnost až na 80 %
Řešením mohou být mobilní regály (Likov).

Vladislav Záveský, product manager z Linde Material Handling Česká republika (Linde MH), uvádí, že pro řešení požadavků na maximální využití skladů existuje celá řada možností. Lze nabídnout víceúrovňové skladové plošiny nebo policové galerie, vjezdové, mobilní či spádové regály nebo překonfigurovat klasické paletové regály na verzi s úzkými uličkami a jejich obsluhu na použití VNA vozíků. Každopádně hlavní směr pro rozšíření kapacity vede zpravidla do výšky.Vjezdové regály poskytují vysoké prostorové využití skladu, protože nepotřebují žádné obslužné uličky a mohou poskytnout prostorové využití až na 90 procent. Drive-in regály jsou vhodné pro homogenní paletizované zboží s menší obrátkovostí. Vjezdové regály mohou být instalovány ve dvou variantách: s jednou příjezdovou uličkou anebo jako průjezdné s přístupem z obou stran.

Vladislav Záveský je přesvědčen, že systém mobilních regálů, který nemá pevně nastavené řady regálů a uliček, může významně zvýšit prostorovou využitelnost skladu až na 80 procent. Pro manipulaci se zbožím se vytvoří vždy jedna potřebná ulička, kam může manipulační technika vjet a provést naskladnění nebo vyskladnění. Mobilní regály mohou být použity i v potravinářství a farmaceutickém průmyslu, pro sklady s kontrolovanou teplotou a skladování výrobků různých šarží.

Vícepodlažní skladování je stále oblíbenější

Ve skladových provozech, kde probíhá kompletace nebo třídění je vhodné zvažovat i řešení pomocí víceúrovňových skladových plošin, nebo policových galerií. Ty nabízí ideální možnost, jak ve výšce standardizované skladové haly (obvykle 10 metrů světlé výšky) instalovat až tři další nadzemní patra a rozdělit tak sklad na čtyři výškové úrovně. Nutné je nejprve definovat, co vše se má na plošinách a galeriích odehrávat a jaké zboží má být skladováno.

„Přínos nově získané kapacity je pro investory natolik zajímavý, že je dnes realizace těchto řešení velmi rozšířená. Téměř všechny společnosti zaměřené na e-commerce nebo velkoobchodní sklady prodávající drobné díly, jako například elektroinstalační materiál nebo autodíly, využívají nebo zvažují využití vícepodlažního skladování,“ uvádí Vladislav Záveský a poukazuje na stále častější nasazení VNA vozíků související se stoupajícími nároky na využití skladových prostor a požadavky na rychlost skladových operací. Velká část, zvláště větších zákazníků, zvažuje nasazení těchto vozíků ve spojení s úzkými uličkami. Díky možné míře automatizace, nabízí tyto vozíky ještě další rozvoj. Systémové vozíky jsou optimální pro využití plné automatizace právě proto, že mají jasně definované dráhy a nemusejí se v uličce otáčet či vyjíždět do prostor se složitějším provozem. „Kapacitní přínosy VNA vozíků jsou společně s jejich produktivitou zásadním argumentem pro instalaci.  Na druhou stranu je třeba určitě zvážit výrazně náročnější požadavky na stavební připravenost a také využitelnost pro komplexnější skladové operace,“ upozorňuje na závěr Vladislav Záveský.

Václav Podstawka

Foto: Václav Podstawka a DACHSER