Skladování
Správná volba skladového řešení a efektivní využití prostor má velký vliv na bezproblémový a rychlý chod interní logistiky. Některá řešení je vhodné připravit již při výstavbě, ale v případě požadavku na zvýšení skladové kapacity lze optimalizovat a modernizovat i řešení stávající.

Ocelové plošiny představují ideální řešení do prostor, kde je zapotřebí využít objemu skladu co nejlépe. Díky plošinám je možné skladovat zboží ve vyšším počtu pater a zároveň přitom poskytnout bezproblémový přístup ke každé položce. Velkou výhodou plošin je nejen jejich variabilita a možnost ukládání drobných položek v policových regálech, ale také možnost uložení palet přímo na ploše galerie, z nichž následně probíhá komisionování na jednotlivé zakázky. Zároveň existuje možnost umístění nadrozměrného zboží nebo jakéhokoliv jiného materiálu, s nimž lze následně na galeriích manipulovat. Rychlost vychystávání, pohodlný přístup ke zboží a efektivní využití prostoru představují klíčové faktory, kvůli kterým se firmy pro obdobná řešení rozhodují.

Znásobení kapacity skladu

Odborníci tvrdí, že hlavním důvodem pro využití galerií a regálových plošin je znásobení skladové kapacity, aniž by došlo k navýšení zastavěné plochy. Skladová kapacita je násobena počtem pater. Nejčastější aplikací bývá spojení galerií a policových regálů, kdy je dosažena okamžitá dostupnost všech skladovaných položek. Právě tyto regály jsou často s plošinami či galeriemi kombinovány, aniž by zabíraly další důležité prostory ve skladu. Dalším příkladem využití mohou být výrobní haly, kde v přízemí probíhá výroba a v patře je sklad s policovými regály pro díly a komponenty. Na galeriích je možné umístit také buňky s kancelářemi nebo dílenské ponky.

Každá galerie a plošina je unikát vyráběný podle přesných specifikací zákazníka. K doplňkům patří standardizované prvky často související s bezpečností – zábradlí v každém patře, okopové lišty, předávací místa s pojistkou proti samovolnému otevření. Tato předávací místa slouží k navážení a vychystávání materiálu. Nedílnou součástí plošin jsou přístupová schodiště, kterých může být z důvodu vyšší bezpečnosti i několik. U vícepatrových galerii je nutné vyřešit, jak se bude zboží dopravovat mezi jednotlivými patry. Řešením mohou být dopravníkové systémy, skluzy případně výtah.

Složitější manipulace

Podle Michala Baiera, obchodního zástupce společnosti PROMAN, spočívá hlavní výhoda ocelových plošin především ve využití výšky skladu při plošném skladování. Například ve skladu, který má výšku 10000 mm, díky ocelové plošině znásobíte skladovou plochu 4x (úrovně jednotlivých podlah například 0, 2500, 5000, 7500 mm).

„Nevýhody spatřuji v tom, že do jednotlivých podlaží musíte materiál nějak dopravit a poté ho nějak vychystat. V minulosti se tyto operace řešily převážně pomocí vysokozdvižného vozíku, kdy vozík založil paletu se zbožím do příslušného patra plošiny přes zakládací branku a zboží z palety následně obsluha rozebrala a založila do regálů. V dnešní době, kdy je lidská práce čím dál dražší a méně dostupná, se využívá víc než dříve výtahů, které mohou mít poloautomatický nebo automatický režim, nebo poháněných dopravníků,“ vysvětluje Michal Baier.

Realizace firmy PROMAN ve společnosti SIGLOCH

Jak probíhá samotná manipulace? Na plošině jsou instalované policové regály nebo spádové válečkové regály. V tomto případě se zboží z regálů vychystává do vozíků, které se pomocí výtahu posílají do přízemí a přesouvají se do prostoru balení nebo na výrobní linku, podle toho, o jaký provoz se jedná. Pokud je na plošině instalovaný dopravník, pak se zboží z vozíků překládá na dopravník, jež zboží dopraví na příslušné místo.

Poptávky nejen od e-comerce

„Posledních cca 5 let je poptávka po galeriích poměrně vysoká. Je to hlavně díky velkým skladům firem podnikajících v e-comerce, které potřebují držet velkou skladovou zásobu. V poslední době se nám čím dál častěji objevují i poptávky po plošinách, na něž se umisťují různé automatizované technologie. Pokud to dovoluje výška skladu, je technologie umístěná na plošině a ložnou plochu na podlaze může klient dále využívat podle potřeb,“ podotýká Michal Baier a popisuje zajímavou realizaci ocelové plošiny, kterou firma PROMAN v roce 2018 zajistila pro společnost SIGLOCH DISTRIBUTION v Horšovském Týně. Zákazník měl požadavek na rozteče sloupů plošiny cca 13 m, přičemž běžné rozteče sloupů u ocelových plošin se pohybují v rozmezí 3-5 metrů.

„Pro nás to byla výzva, protože do té doby jsme plošinu s takovouto roztečí sloupů nikde nedodali,“ vzpomíná Michal Baier a upozorňuje, že u takovýchto plošin je důležitá především projekční fáze, protože se musí vzít v potaz mnoho faktorů: zatížení plošiny, tlaky a momenty sloupů plošiny do podlahy skladu (zde byla velká výhoda, že hala byla ve výstavbě, takže stavba připravila takové podloží a podlahu podle požadavků), požárně bezpečnostní řešení, vzduchotechnika a design plošiny. Projekční fáze trvala asi dva měsíce a zahrnovala poměrně intenzivní jednání se zákazníkem, jeho designérem, projektantem a firmou zajišťující výstavbu haly. Výroba plošiny trvala osm týdnů a následná montáž asi dva měsíce.

Skladování ve více patrech

Jednou z nejznámějších zakázek, kterou realizovala v minulých letech společnost Linde Material Handling Česká republika, se stala dodávka pro jeden z největších internetových obchodů v České republice. Šlo o realizaci na celkové ploše více než 15 tisíc metrů čtverečních, a to jak v rámci České republiky, tak v distribučních centrech v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku.

Patrik Gescheidt, vedoucí oddělení intralogistiky z Linde Material Handling Česká republika, uvádí, že jednou z největších výhod ocelových plošin je podstatné rozšíření kapacity skladování, což umožňuje skladovat zboží ve vyšším počtu pater při zachování bezproblémového přístupu ke každé položce. Tato řešení dokážou nabídnout širokou variabilitu, umožňují ukládání drobných položek v policových regálech a také ukládání palet přímo na ploše galerie, ze které následně probíhá dělení na jednotlivé zakázky. Současně nabízí možnost umístění nadrozměrného zboží nebo jakéhokoli materiálu, s nimž lze následně na galeriích manipulovat. A to vše při zachování stávajícího půdorysu skladu.

„Na počátku realizace je nutné analyzovat potřeby. Možností, které můžeme klientovi nabídnout, je mnoho. Námi dodávané plošiny budou přesně odpovídat rozměrům a situaci, pro které je klient potřebuje,“ je přesvědčen Patrik Gescheidt.

Rychlost vychystávání, pohodlný přístup ke zboží a efektivní využití prostoru jsou klíčovými faktory, kvůli kterým se firmy pro obdobná řešení rozhodují. Právě variabilita plošin je jednou z jejich největších výhod. Patrik Gescheidt na závěr dodává: „Můžeme nabídnout například řešení regálů s úzkými uličkami (VNA vozíky) anebo využít rozšíření kapacity mobilními či spádovými regály. Nicméně hlavním směrem je rozšíření kapacity směrem nahoru. To pak umožňuje pracovat ve výškách při údržbě, čištění, instalacích v provozech, inventurách apod.“

Odborníci z Linde Material Handling Česká republika dokážou pomoci při stavbě plošin i v případě složitých případů.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Linde MH a PROMAN