Skladování

Sklad je považován za důležitou součást každého logistického řetězce. Neslouží pouze ke skladování zboží, ale probíhá v něm celá řada dalších operací. Jednou z nich je vychystávání. Existují různé typy vychystávacích regálů, které tuto důležitou činnost podporují.

Vychystávání zboží je možné provádět různými způsoby. Můžete zvolit horizontální nebo vertikální vychystávání, princip přístupu k sortimentu podle „člověka ke zboží“ nebo „zboží ke člověku“. Jinak se vychystává rychloobrátkové zboží a jinak zboží s obrátkou pomalejší. Pro každou činnost se mohou používat různé regály a také odlišná manipulační technika, popřípadě automatizovaná technologie. Odborníci tvrdí, že při projektování skladu, kde se bude vychystávat, není možné vycházet z žádného jednotného modelu. Aby mohl projektant navrhnout optimální řešení, potřebuje od zákazníka získat co nejvíce informací.

Zboží musí být po ruce
Vychystávání z policového regálu

 „Skladování v regálech přináší možnost lepší organizace skladovaného zboží. Řízení skladu následně umožní rychlé a přesné vychystání zboží. Regály tedy mají zásadní úlohu pro správné a rychlé vychystání zboží,“ uvádí František Korytář ze společnosti PROMAN.Ve fázi projektu musíme vědět, jaká je požadovaná skladová zásoba, obrátkovost zboží na skladě a jak je zboží balené. Z toho vyplývá, jaké regály a způsob manipulace budeme navrhovat. Samozřejmě regály jsou umístěny v určeném prostoru a je nutné zvážit další plochy a toky materiálu.“

Pro skladníka je důležité rychle a pohodlně vychystat to správné zboží. S tím mu pomůže označení regálů, regálových pozic a označení zboží. Díky tomu se může rychle orientovat ve skladu a efektivně dělat svoji práci. Součástí návrhů je i způsob manipulace se zbožím, kdy se regálové systémy doplňují o vychystávací vozíky, dopravníky různých druhů nebo o výtahy ve vícepatrových systémech.

„Při ruční manipulaci myslíme na ergonomiku regálu. Například drobné zboží, kdy jsou vychystávány jednotlivé kusy, umístíme tak, aby bylo dobře dosažitelné a skladník nemusel lézt po kolenou nebo naopak, natahovat se na špičkách. Když je k dispozici dostatečně vysoký prostor, navrhujeme patrové sklady, kdy je mezi regály zavěšena podlaha a systém je doplněn o schody. Do a z patra se zboží dopravuje na paletě vysokozdvižným vozíkem skrz branku nebo pomocí výtahu. Ale už jsme dodávali i patrové sklady s dopravníkem nebo skluzem,“ vyjmenovává František Korytář a dodává, že pro Kostelecké uzeniny firma PROMAN realizovala například zakázku, která se skládala z regálů, poloautomaticky řízeného systémového vozíku napojeného přes wi-fi a poháněného válečkového dopravníku palet.

„Nemůžu ale říct, že bychom využívali pro vychystávání například drony a to ani pro inventarizaci, kde si to lze představit.“

Strategie v inovativním přístupu

Odborníci ze společnosti Linde Material Handling Česká republika (Linde MH) podotýkají, že vychystávání zboží patří mezi nejnákladnější skladové operace vůbec. Na druhou stranu v dnešní době s nastupujícími megatrendy digitalizace a automatizace přináší největší potenciál úspor. Návratnost investice bývá poměrně rychlá, protože úspory na pracovní síle a ve zlepšení efektivity procesů bývají vysoké.

Vychystávání z nejnižší regálové pozice

„Aby bylo možné navrhnout nejvhodnější řešení, musí na začátku proběhnout odpovídající analýza, důležitým údajem je například počet objednávek za den, jaká je jejich struktura a pracnost, jaký čas potřebujeme k jejich vychystání. Zohledňuje se také obrátkovost jednotlivých položek. Všechny tyto a případně i další údaje je nutné vzít v úvahu při volbě konkrétní strategie vychystávání, která má naprosto zásadní vliv i na výběr finální skladové technologie,“ doporučuje Patrik Gescheidt, vedoucí oddělení intralogistiky Linde MH. „Při stanovení konkrétní strategie vychystávání rozhodujeme, zda bude zvoleno vychystávání objednávek od A do Z (single-order picking), které je nejpomalejší a pracovník řeší vždy jednu objednávku po řádcích nebo přistoupit například ke sdružování objednávek v procesu multi-order picking, kdy pracovníci řeší více objednávek najednou a jsou například odpovědní za jednu nebo více položek a zboží se pak posílá na konsolidaci.“

Dalším používaným způsobem je například pick and pass picking, kdy jsou pracovníkům ve skladech přiděleny různé zóny a dochází ke hromadnému vychystávání jednoho artiklu pro více objednávek, které se pak předávají do další zóny.

V současnosti se používá mnoho postupů, ručně vychystávat lze i ze spodních úrovní paletových regálů. Patrik Gescheidt  říká, že poloautomatizovaným řešením může být například vychystávání z takzvané picking tower, kdy jde o paletové / spádové / regály, do kterých z jedné strany zaváží zboží na paletách retraky nebo VNA technika, která může být také v robotickém provedení, neboť se jedná o typickou opakovanou a algoritmizovatelnou činnost. Pracovníci pak v rámci picking tower odebírají jednotlivé produkty přímo z palet a pokládají na dopravník za sebou. Toto řešení je vhodné pro kartony i větší balení, která nemá význam i s ohledem na obrátkovost ukládat do policových regálů. Picking tower může mít až pět výškových úrovní (dle výšky skladu), což umožňuje efektivně využít prostor.

Automatizovaná řešení

Mezi další výhody tohoto systému patří vysoká přesnost operací, minimalizace chybovosti procesů, dokonalé zabezpečení proti ztrátám zboží z důvodu krádeží. Další výhodou je energetická úspornost – každý z robotů – vozíků – má nižší spotřebu, než běžný toustovač. V prostoru, kde je zboží uloženo, není třeba svítit.

Vychystávání ze spádového regálu
(Alliance Healthcare)

Naopak pro artikly menších rozměrů je vhodné použít některé z plně automatizovaných řešení. Patrik Gescheidt uvádí: „Aktuálně spatřujeme velký potenciál například v technolologii AutoStore, implementovaného našim sesterskou společností DEMATIC.  Jedná se o již takzvané Ultra High-Density skladování, kdy je možné o 40 – 60 procent navýšit stávající kapacitu skladu. Implementaci lze provádět za provozu skladu a díky modulární koncepci nám nedělá problém i velmi nepravidelný půdorys skladu. Zboží je uloženo v bednách, které jsou nad sebou seřazeny podle obrátkovosti zboží, které v nich je uloženo. Bedny jsou obsluhovány vozíky – roboty a systém neustále pracuje s aktualizovanou ABC analýzou. Ohromnou výhodou je také možnost rychlého rozšiřování skladové kapacity a vychystávacího výkonu přidáním skladovacích modulů a nasazením dalších robotů. Takovou flexibilitu dnes nenabízí žádný plně automatizovaný systém.“

„Správně definovat procesy a na jejich základě vybrat vhodné technologie představuje první část úkolu. Následně je nutné systému vdechnout život a dát mu něco jako rozum, řídicí systém schopný vyhodnocovat data a včas reagovat na změny, optimalizovat všechny činnosti tak, aby bylo možné dosáhnout maximální efektivity a zároveň i požadovaných úspor. Můžeme zmínit například systémy WMS nebo v budoucnu i nějakou formu umělé inteligence,“ dodává závěrem Patrik Gescheidt.

Václav Podstawka

Foto: DSV, Logwin a Václav Podstawka