Skladování
Při ceně skladovacích prostor, vlastních i pronajatých, a rostoucím množství zboží, které přes ně proudí, se každý centimetr počítá.  Tato místa nemají jeden univerzálně správný systém skladování, proto je důležité dobře plánovat již před výstavbou a myslet na budoucí využití tak, aby šlo o řešení efektivní.

Každý druh podnikání i jednotlivé obchody mají rozdílné skladovací potřeby s ohledem na druh zboží, jeho obrátkovost, sezónnost, velikost a další parametry. Podstatné však vždy je, aby místa byl dostatek, produkty byly uloženy přehledně, snadno a dobře přístupné, nebyly nebezpečné pro obsluhu a nemohly poškodit další uskladněné zboží. Pavel Křížek, ředitel logistiky Geis CZ, přibližuje své zkušenosti: „Jiné nastavení procesů má internetový obchod, který denně zasílá přímo koncovým zákazníkům a jiný zase firma, která zásobuje výrobu jiné společnosti, mají mezi sebou tedy B2B vztah. Ale i u firem ze stejného oboru jsou někdy rozdíly velké s ohledem na jejich zboží.“

Aby bylo možné správně navrhnout a efektivně spravovat a provozovat skladovací prostory, je nutné zamyslet se nad řadou faktorů.

Zaměření na koncového zákazníka (B2C společnost), zaměření na firmy (B2B společnost)

Rozdělení zaměření podnikání na konečné zákazníky nebo firmy obvykle predikuje to, jak se bude se zbožím manipulovat. Když je firma zaměřena na koncového zákazníka, často se jedná o pohyb jednotlivých kusů zboží. Manipulanti i technika musí být rychlí, mají hodně menších objednávek – klidně i stovky a tisíce denně. Zboží musí být pro pickery snadno dosažitelné, tomu se prostory a umístění zboží přizpůsobují. Ve těchto skladech se často pohybuje mnoho lidí a menších vozíků, simultánně probíhá i příjem zboží.

Práce s prstovým skenerem

„Geis pro svého zákazníka dm drogerie markt přizpůsoboval i layout skladu dle předem určených skladových oblastí, aby odpovídaly oblastem, které dm drogerie sama používá. Zjednodušil se tím příjem zboží a eliminovaly zbytečné pohyby s produkty. Zboží z přivezených palet je vždy zařazeno do určité oblasti – například produkty dětské hygieny, potřeby pro zvířata a další. Taková paleta je dovezena do skladu na místo, kde je uskladněna stejná skupina zboží. Přijaté zboží tedy není nutné rozvážet po celém skladu do správných polic,“ vysvětluje Pavel Křížek.

V případě B2B společností se obvykle manipuluje s větším množstvím zboží – často jde o kartony a celé palety. Denně se jedná spíše o desítky objednávek. Zboží běžně nebývá umístěno v nižších úrovních přímo u země, a tak se více využívá manipulační technika k jeho dosažení.

Regálové systémy

Součástí efektivního využívání skladového prostoru je správně zvolený regálový systém. Všeobecně platí, že chceme skladovat co nejméně vzduchu a co nejvíce zboží. Nesmíme však zapomínat na prostor pro manipulaci s produkty.

„U B2C obchodníků vždy uvažujeme nad variantou regálu policového, který je vhodný pro snadné pickování. Je jich celá řada: standardní, poschoďový, posuvný a mnoho dalších. Konkrétní výběr vždy záleží na daném druhu zboží, jeho obrátkovosti, výšce, servisu, který požaduje klient,“ říká Pavel Křížek a dodává, že sklad pro B2B firmy většinou využívá paletové regály s přístupem ke každému paletovému místu zvlášť. Mezi každým regálem je ulička, jejíž šířka se řídí druhem techniky, respektive jejím rádiusem pro zaskladnění a vyskladnění palety. Systémy v B2B skladech bývají sofistikovanější, tím pádem i dražší.

Univerzální řešení regálových systémů lze vidět v multiuser skladech, tedy ve skladech, kde se uchovává zboží pro různé klienty z různých oborů. Bývají tam širší uličky (obvykle 3 m), ve kterých jezdí retraky a produkty jsou umístěny v paletových regálech.

Manipulační technika

Tak jako regálové systémy, tak i manipulační technika výraznou mírou přispívá k celkové efektivitě využitelnosti prostoru ve skladě. Zatímco standardní čelní vozíky někdy potřebují pro manipulaci až 4 metry, moderní vozíky VNA (very narrow aisle) pracují v uličce široké méně než 2 metry. Prostřední cestou je zmíněný retrak vozík.

Geis ve svých skladech a logistických centrech využívá velké množství a různé druhy vozíků, vláčků, popřípadě speciálně vyrobených pickovacích vozíků a to tak, aby vždy byla zajištěna maximální efektivita provozu včetně optimalizace nákladů. Ze svého zázemí tedy vždy vybírá takovou manipulační techniku, která se pro dané zboží a klienta hodí nejvíce.

Skladový software

Warehouse management system (WMS), tedy skladový software monitoruje a řídí každodenní provoz ve skladu. Nepřímo se tedy také podílí na celkové efektivitě. Neorganizovaný sklad bez WMS potřebuje více techniky a personálních kapacit, což negativně ovlivňuje využitelnost prostoru.

Pavel Křížek podotýká, že Geis u všech svých zákazníků nasazuje vlastní IT řešení a u velkých klientů jej zároveň propojuje s jejich interními systémy. U menších klientů Geis využívá své standardní IT řešení pro Multi-User Warehouse, zjednodušeně řečeno „krabicové řešení“. Umožňuje datovou komunikaci mezi klientem a Geis v rámci standardních logistických procesů.

„V letošním roce navíc přicházíme s úplně novým řešením WMS, které bude sice standardizované, ale zároveň snadno přizpůsobitelné potřebám každého klienta. Velkou výhodou tohoto nového systému je nezávislost na odvětví,“ uvádí Pavel Křížek.

Automatizace procesů

Dopravníky, páternostery, prstové a rukavicové skenery a celkově automatizace různých dílčích procesů mohou výrazně zlepšit nejen samotný tok materiálu, ale také celkové uspořádání skladu. Dopravníky využívá Geis například v logistickém projektu s dětským zbožím babymarkt.de. Zjednodušeně řečeno tato technologie ušetří čas, který zaměstnanci skladů tráví chozením z místa na místo. Člověk tak nechodí za zbožím, ale zboží je dopraveno k němu.

„Pick by voice“ je dlouhodobě osvědčená technologie, která pomáhá vychystávání a expedici zboží, zejména ve skladech s širokým sortimentem. Stejně jako u skenerů není třeba žádných papírových dokladů a pracovníci mají volné ruce pro práci se zbožím.

Logistický provider Geis se vždy snaží najít optimální a nákladově efektivní řešení na míru každému klientovi. Pavel Křížek k tomu dodává: „Ne vždy je nutné využívat nejmodernější technologie, jejichž náklady se nikdy nevrátí a zákazník za ně platí zbytečně moc. Spolu s klienty vždy hledáme takové řešení, které splní jejich požadavky včetně nákladů. Stále ještě jsou tu lidé, zaměstnanci ve skladech, na které se spoléháme, a ne vždy je potřeba plně automatizovaný a robotizovaný proces.“

Cílem robotizace a automatizace ve skladech je podle Pavla Křížka mimo zvýšení efektivity i odstranění stereotypní a těžké lidské práce. Tyto činnosti budou v maximální možné míře vykonávat stroje a pracovníci přesunou své úsilí do kreativnějších oblastí.

Nové sklady se dokončují již se zaplněnou kapacitou

Nedostatek parcel pro výstavbu skladovacích hal nutí logistické společnosti k hledání řešení: jak co nejefektivněji ukládat zboží. Šetří se přitom každým centimetrem, uličky jsou dimenzované pro těsný průjezd manipulační techniky, zboží se ukládá na patrové konstrukce. Jak efektivně využívat skladovací prostory řeší i přední světová přepravní a logistická společnost DSV. Sklady provozuje ve čtyřech lokalitách po České republice s hlavním a největším v Pavlově.

Výstavba skladů vyžaduje vysokou počáteční investici, přesto je běžné, že se místa ve skladovacích halách vyprodají ještě dříve, než se haly dokončí. Zboží, které se musí uskladnit, je ale násobně více než dostupných skladovacích prostor. S touto nerovnováhou si musí poradit logistické firmy, využívající k uskladnění zboží každého volného centimetru.

Pro maximální využití dostupného místa je nejdůležitější efektivita skladování. Ta závisí na finančních dispozicích k vybudování haly a na jejím stavebním řešení. Skladování také může ovlivňovat požadavek na případné rychlé vyskladnění a zpřístupnění palet. Na efektivitu skladování má vliv i samotný pohyb zboží ve skladu, ať už jde o krátkodobě nebo dlouhodobě ukládané zboží. K dosažení maximální efektivity skladování je potřeba najít správný poměr mezi rychlostí zpřístupnění palet a požadavkem na využití prostoru. Praktické provedení této teorie ale často bývá velmi složité.

DSV má v Česku architektonicky originální halu se skladem a překladištěm, jenž nemá žádné vnitřní sloupy. Tento design není v tuzemsku zcela běžný a manipulace se zbožím zde probíhá bezrizikově a z hlediska vnitřního provozu zcela bezpečně.

„Typ skladování zboží volíme vždy v závislosti na jeho typu a na požadavcích klienta. Pokud je to možné, preferujeme kompresní skladování. DSV uskladňuje zboží v uličkách standardních rozměrů i v uličkách úzkých. U standardních uliček se snažíme co nejvíce zvýšit efektivitu práce se zákazníkem za účelem poskytnutí co nejpřesnějších logistických dat k optimalizaci výšky jednotlivých skladových lokací. Musíme být flexibilní a v případě potřeby dokážeme systém upravit,” vysvětluje Josef Nosek, Business Development Manager DSV Solutions.

DSV A/S je třetí největší světová přepravní a logistická společnost s terminály v devíti českých městech. V Dánsku experimentuje se stavbou udržitelných skladů ze dřeva a z nízkoemisních materiálů. DSV nabízí zákazníkům kompletní logistický servis, včetně divize Solutions, která poskytuje řešení pro skladování a kontraktní logistiku, to jsou divize Air&Sea a Road.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Geis a DSV