Skladování
Vychystávání představuje velice náročnou činnost, která ve skladu probíhá. Aby byla tato činnost produktivní, musí být vychystávání maximálně efektivní – tedy rychlé a přesné. Jak toho dosáhnout?

Způsob vychystávaní můžeme rozdělit do dvou skupin. V rámci první z nich přichází skladník za zbožím, které vychystává na vychystávací vozík. Vychystávací lokace jsou statické a každá lokace je zpravidla přiřazena konkrétnímu produktu. V rámci druhé metody přichází zboží za skladníkem. Manipulační jednotka s vychystávaným zbožím je umístěna na dopravníku, picker nemění svou pozici a ukládá zboží na manipulační jednotku. Vychystávací lokace jsou dynamické, přičemž jedna lokace slouží pro více různých produktů.

Různé postupy a technologie

Existuje několik způsobů, podle nichž se zboží vychystává. Při vychystávání můžete vycházet z takzvaného vychystávacího listu (tisková sestava, papírový doklad). Skladník podle pokynů na vychystávacím listu kompletuje zboží na paletě a data o vychystaném zboží uloží do systému. Vyšší úroveň představuje vychystávání podle pokynů informačního systému. Skladník je vybaven mobilním terminálem pracujícím v režimu on-line, na němž stiskem tlačítka potvrzuje každou vychystanou položku.

Vychystávání ve skladu firmy Eurospin

K sofistikovaným způsobům náleží hlasové vychystávání na základě hlasových pokynů (pick by voice). Skladník dostává pokyny od systému do sluchátek, takže má volné oči a ruce, což významně zrychluje jeho práci. Vychystávání na vysoké úrovni lze dosáhnout také pomocí technologie pick by light, kdy skladník zboží vychystává na základě světelných pokynů. Při volbě způsobu kompletace představuje rozhodující faktor druh zboží, objem, frekvence dodávek a v neposlední řadě finanční zázemí. V případě hlasového vychystávání je totiž třeba počítat s poměrně vysokými pořizovacími náklady.

Vychystávací zóna musí být doplňována příslušným počtem položek zboží. Odborníci uvádějí, že tato činnost může být prováděna cyklicky (před zahájením každého vychystávacího cyklu), kdy je nutný výpočet potřebného množství jednotlivých položek zboží a následné doplnění chybějícího množství. Doplňování vychystávací zóny může být prováděno rovněž průběžně, což ovšem znamená sledovat nastavené hladiny zásob a doplňovat definované množství.

MP-Sped: papírová forma nám vyhovuje

S vychystávání zboží má dlouholeté zkušenosti mimo jiné firma MP-Sped, která se v oblasti logistiky zaměřuje na několik činností. V distribučních centrech, Praha, Olomouc a Senec realizuje dlouhodobé skladování všech produktů, kromě chlazeného, mraženého a nebezpečného zboží. V těchto skladech MP-Sped provozuje rovněž cross-docking.

Vedle standardních služeb jako je naskladnění a vyskladnění zboží či kompletace dle zadání zákazníka nabízí MP-Sped také další služby jako jsou etiketování, kolkování a služby s přidanou hodnotou. K dalším činnostem firmy náleží ekologická likvidace prošlého a poničeného zboží.

MP-Sped realizuje rovněž event a promo akce po celé ČR a SR a je aktivní i v oblasti e-commerce – od naskladnění produktů e-shopu zákazníka, přes zpracování objednávek B2C, až po zabalení do obalového materiálu podle konkrétní specifikace a předání zásilkové službě pro rozvoz po celém světě.

„Vyzkoušeli jsme všechny moderní technologie vychystávání, ale nakonec jsme zůstali u jednoduchého papírového způsobu. Skladník obdrží pickovací doklad se seznamem položek zboží, které má vychystat, a vychystané položky následně potvrdí do WMS. Po úspěšné výstupní kontrole zásilky dojde k jejímu zabalení strečovou fólií a zásilka je přesunuta na expediční pozici,“ vysvětluje Petr Václavek, jednatel společnosti MP-Sped, podle jehož mínění je papírová forma vychystávání z hlediska efektivity nejvýhodnější. Moderní technologie jsou vhodné zejména pro velké sklady. Pro menší firmy je lepší papírová forma vychystávání.

Vychystávat je nutné i při blackoutu

Pro vychystávání je nezbytné odpovídajícím způsobem připravit personál, který musí být detailně seznámen s tokem zboží ve skladu. MP-Sped skladové operátory trénuje na základě znalosti mapy skladu, takže mají dokonalý přehled o vychystávacích pozicích. Pokud chybovost vychystávání překročí jedno procento, musí vedoucí skladu operátory na jejich chyby okamžitě upozornit.

Kdo dokáže vychystávat i při blackoutu?

Petr Václavek rovněž polemizuje s možností případného blackoutu, který u sofistikovaných technologií neumožňuje vytištění potřebných dokladů pro pickování. Vychystávání z papírových dokladů umožňuje data zálohovat a doklady kdekoli vytisknout. Firma pak dostojí svým závazkům.

„Pokud ale pracujete pouze s mobilními terminály nebo používáte například voice picking a systém zkolabuje, můžete mít problém,“ upozorňuje Petr Václavek.

Objednávky se potvrzují přes EDI zprávy

Společnost FM logistic skladuje zboží pro B2B i B2C zákazníky. Zboží zaváží do kamenných obchodů i přes překladiště ke koncovým klientům. Ve skladech FM logistic dochází k vychystávání dětských potřeb středního balení, drogerie, kosmetiky, tabáku, potravin a alkoholu. Jako přidanou hodnotu skladování firma zajišťuje copacking. Se zákazníkem je FM logistic podle potřeby v denním kontaktu, pravidelné schůzky probíhají na týdenní a měsíční bázi. Zakázky jsou vychystávány podle datumu doručení D+1 až D+5.

Palety se zbožím jsopu připravené k expedici (FM Logistic).

„Objednávky propadávají a potvrzují se přes EDI zprávy. Po vygenerování používáme picking list a reapro na papíře i přes scanner. Po potvrzení na rampě se tisknou dodací listy,“ vysvětluje Lucia Hronková, Marketing Specialist ve firmě FM Logistic, a dodává, že pro vyskladňování palet (reapro) do pickovacích pozic se používají vysokozdvižné vozíky. Pro ostatní manipulaci firma používá nízkozdvižné vozíky.

FIEGE testuje systém Pick by Voice

Společnost FIEGE je předním dodavatelem logistiky průmyslového zboží. Poskytuje komplexní nabídku služeb fashion a e-commerce solutions a široké spektrum dalších logistických služeb. „Vychystávání zboží a vysoce specializované služby s přidanou hodnotou, které přizpůsobujeme požadavkům zákazníků, patří mezi naše klíčové schopnosti. V rámci námi poskytovaného řešení dodavatelského řetězce využíváme k vychystávání horizontální i vertikální vychystávací vozíky, optimalizujeme proces pomocí WMS, implementujeme inovativní technologie a postupy podporované moderními technologiemi,“ uvádí Martin Ročárek, Procurement and Technical Support Manager společnosti FIEGE, a dodává, že k základnímu vybavení pickerů patří terminály (ruční i na vozících).

FIEGE v současné době testuje například moderní systém Pick by Voice. Pro manipulační techniku společně s oddělením IT vyvinula unikátní zařízení pro přenos dat, což umožňuje eliminovat prostoje při výpadcích bezdrátového připojení v intenzivně využitých skladových pozicích a plynule potvrzovat vykonané operace.

Myslet je třeba také na bezpečnost

„Hlavním kritériem naší firmy je bezpečnost našich zaměstnanců. K vychystávání tedy využíváme bezpečnostní prvky na vozících, jako jsou celotělové úvazky pro vychystávání ve výškách, dále třeba sudovou zdvižku pro snadnou a bezpečnou manipulaci se sudy, specializované vychystávací klece a racky apod. Pro drobné položky jsme nedávno pořídili jedinečný systém, který důmyslně optimalizuje náklady na skladování na metr čtvereční prostřednictvím snadno přístupných sloupců čtvercových kapes zavěšených svisle v prostoru tzv. nulté úrovně paletového regálu. Tímto způsobem se nám daří nákladově efektivně optimalizovat využití místa v regálech až o 38% a zároveň tím snižujeme přesuny pickera při vychystávání až o 42% oproti systému policových regálů,“ podotýká Martin Ročárek, který je přesvědčen, že logistika průmyslového zboží vyžaduje komplexní znalosti příslušného odvětví a nejnovějšího know-how jako nezbytné součásti systémových řešení. „Díky našim inovativním postupům jsme se stali předním poskytovatelem služeb v logistice pneumatik. Dokážeme plnit požadavky extrémně rostoucích partnerů z oblasti automotive, fashion nebo shoes & accessories e-commerce.”

ESA: vychystáváme přesně definované kusy zboží

Jindřich Karas, manažer marketingu ESA logistika, zdůrazňuje, že ESA vychystávání zboží poskytuje dle přání zákazníků: „Plně se tak řídíme jejich potřebami a nároky jejich odběratelů. Vychystáváme přesně definované kusy zboží v rozmezí od celých palet přes kartony až po jednotlivá balení daného zboží. Služby vychystávání jsme schopni zajistit pro jakékoli zboží, které ze své povahy takovou manipulaci umožňuje. Za předpokladu elektronické komunikace s klientem jsme vychystávané zboží schopni standardně doručit v termínu D+1, tedy den od objednání, pokud to však zakázka vyžaduje, provádíme i vychystání v režimu D+0.“

Většina služeb vychystávání se týká rychloobrátkového zboží a probíhá obvykle ve skladech ESA logistika. V případě distribuce je zboží přepraveno páteřními linkami na překladiště (cross docky) s následným rozdělením „předchystaného“ zboží do jednotlivých rozvozových linek obsluhovaných menšími vozy, které zboží dopraví ke koncovým zákazníkům.

ESA může vychystávat podle šarží, čísel palet, či výrobních čísel.

V zásadě používáme následující přístupy k vychystávání – FIFO (First In – First Out; první dovnitř – první ven), FEFO (First Expired – First Out; nejstarší zboží – první ven), ale dle přání zákazníka i SEFO (Specific Expiration – First Out) a LEFO (Last Expiration – First Out). Efektivitu celého procesu zvyšuje náš skladový řídicí systém (WMS) napojený na čtečky čárových kódů. Proto můžeme vychystávat podle šarží, čísel palet, či výrobních čísel,“ vysvětluje Jindřich Karas a dodává, že současně při vychystávání zboží ESA nabízí služby přidané hodnoty (VAS), tedy přebalování zboží, jeho etiketování nebo jiné úpravy na přání zákazníka, a to v režimu offline (objednávka předchází expedici s časovým náskokem) i online (okamžitá reakce na objednávku s VAS).

Vychystává se z různých regálových pozic

Jak už bylo zmíněno, pro efektivní vychystávání je nutný vyspělý WMS komunikující se čtečkami čárových kódů. Při vychystávání objednávek WMS se čtečkami pomáhá s uspořádáním zboží na paletě tak, aby dle kategorie stohovatelnosti byly nejtěžší produkty a produkty s pevným obalem umístěny vespod, a současně vede operátora s vozíkem skladem tak, aby se při přípravě objednávky nemusel vracet.

„K efektivnímu vychystávání používáme standardní manipulační techniku, ale třeba také vysokozdvižné vozíky typu „letadlo“ s plošinou, která k výše umístěným regálům dopraví pracovníka se čtečkou a ten vyzvedne potřebné balení či karton nebo dokonce jediný kus zboží,“ uvádí Jindřich Karas. Podle jeho názoru zkušenosti z logistiky rychloobrátkového zboží (zejména potravin) ukazují, že stále nejefektivnější cestou k vychystávání zboží je využití člověka, kterému pomáhají moderní technologie v podobě elektronických čteček a vyspělého WMS. Variabilita zboží a zákaznických požadavků je v tomto oboru tak velká, že jakákoli automatizace by v současné době byla méně efektivní.

„Na samotné vychystání zboží navazuje jeho příprava pro dopravu. V této souvislosti využíváme dynamické plánování dopravy a rozvozový linek. Picker se už při vychystávacím procesu řídí tímto plánem a pracuje tak maximálně efektivně. Během jednoho vychystávacího cyklu připravuje více objednávek na různá koncová místa (multiorder picking). Využíváme též prioritizaci objednávek, kdy nám WMS řídí priority podle koncových míst dodání, a současně konsolidaci objednávek, tedy slučování více maloobjemových objednávek na jednu paletu na různá koncová místa v rámci jedné dynamické rozvozové linky,“ říká závěrem Jindřich Karas.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Logwin, STILL a Václav Podstawka