Různé
Válka na Ukrajině do značné míry negativně ovlivnila činnost výrobních a logistických firem po celém světě. Jak ukrajinská krize ovlivňuje firmy působící v České republice? S čím se potýkají a jak na současnou situaci reagují?
Petr Václavek, jednatel, MP-Sped

Tato odsouzeníhodná agrese způsobila problémy napříč společností jak po stránce morální, tak hmotné. Krize, která díky agresi vznikla, se dotýká nás všech. Zasáhla především menší firmy, které jsou závislé na energiích. Ať už se jedná o elektřinu, plyn, naftu či benzin, ceny se zvýšily skokově ze dne na den. Téměř všechny firmy na to reagovaly hledáním vlastních zdrojů a po jejich vyčerpání se začaly obracet na své klienty a spolu s nimi se snažily tuto situaci řešit. Ne všichni chtěli zdražovat, ale v některých případech to při nejlepší vůli nebylo možné. Například naše firma zaznamenala propady objemů distribuce zboží, což nám znemožnilo udržet stabilní ceny za logistické služby. Podařilo se nám také sjednat s klienty palivový příplatek, tzv. DieselFlex.

Do problémů se dostaly rovněž agentury zaměstnávající pracovníky z Ukrajiny. V České republice se nyní potkávají dvě skupiny lidí. První skupinu představují uprchlíci, kteří k nám utekli před válkou, druhou skupinu tvoří stávající pracovníci z Ukrajiny, kteří u nás pracují už delší dobu. Vidíme mezi nimi určité napětí, protože uprchlíci mají údajně lepší podmínky na rozdíl od těch, kteří si u nás budují postavení už několik let.

Petr Kuchyňa, General Manager, KIEKERT-CS

Na Ukrajině máme jediného dodavatele malého množství dílů, takže se nejedná o příliš velký problém. Nicméně pokles v oblasti automotive je obecně velice výrazný, takže propad jsme zaznamenali i v naší výrobě. V Rusku navíc automobilky omezily výrobu, což se pochopitelně projevilo rovněž na poklesu naší výroby.

V České republice je obecně velký nedostatek zaměstnanců. S ukrajinskými pracovníky už máme dlouholeté zkušenosti, ale žádná větší skupina u nás zatím nepracovala. Nyní už také zaměstnáváme lidi, kteří z Ukrajiny utíkají před válkou. Vzhledem k tomu, že u nás pracují Ukrajinci delší dobu, nepotýkáme se s žádnou jazykovou bariérou. Mnoho věcí jsme vždy řešili pomocí názorných obrázků a symbolů a také u nás pracují tlumočníci. Využíváme dlouhodobé spolupráce s úřadem práce.

Iva Šebková, HR manager, PST CLC

Zatímco ještě nedávno se firmy potýkaly s důsledky jednotlivých covidových vln, kdy musel být kvůli karanténám omezován provoz ve skladech, nyní se začíná projevovat problém jiný: úbytek ukrajinských pracovníků ve skladech. Někteří pracovníci, kteří jsou zaměstnání v našich skladech, odjeli na Ukrajinu čerpat standardní plánovanou dovolenou, mezitím ale začal válečný konflikt, který dospělým mužům z Ukrajiny znemožňuje překročit hranice. V našem případě jde u kmenových zaměstnanců zatím jen o dva pracovníky. Předpokládám však, že s podobnou situací se setkávají i další firmy, navíc aktuální dění na Ukrajině dopadá i na agentury zaměstnávající agenturní pracovníky, kteří ve skladech PST CLC také pracují. Ve skladech PST CLC pracuje 20-40 % agenturních pracovníků (podle lokality), z toho až 70 % z nich tvoří lidé z Ukrajiny.

V čem je problém? Hrozí, že Ukrajinci budou do své země povolávání na základě povolávacích rozkazů. Zatím v naší firmě přišel povolávací rozkaz jednomu Ukrajinci, ale další mohou následovat, což by mělo vliv na personální otázky ve skladech. Zabývali jsme se tím, jak tuto situaci řešit jako zaměstnavatel, jestli ukončovat pracovní poměry, dávat pracovní volno, zda budeme platit zdravotní pojištění atd. Naštěstí se Ministerstvo zdravotnictví ČR k této aktuální situaci postavilo tak, že zaměstnavatel po dobu povolání zaměstnance na Ukrajinu nebude muset za něj platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Mnozí agenturní pracovníci z Ukrajiny u nás pracují již několik let, jsou zaučení, šikovní, víme, že je na ně spolehnutí. Proto jsme rádi, že nejsme nuceni přistupovat k ukončování pracovních poměrů. To by byl až poslední krok, spíše jsme kalkulovali, kolik by nás stálo, kdybychom za ně po dobu nepřítomnosti museli platit pojištění.

Nicola Lukovicsová, PR manager, Continental Automotive

V našich čtyřech závodech Continental Automotive v Brandýse nad Labem jsme před vypuknutím invaze na Ukrajině zaměstnávali 480 ukrajinských zaměstnanců. Většina našich zaměstnanců se se snažila zkontaktovat své nejbližší a případně je relokovat do České republiky. Naše síly a kapacity jsme alokovali na zmapování situace a adresnou konkrétní pomoc našim kolegům ve firmě a jejich rodinám. Nabídli jsme jednorázové finanční prostředky v podobě zálohy na mzdu ukrajinským kolegům, poskytovali jsme telefony a SIM karty pro volání na Ukrajinu. Ve spolupráci se společností JOBka jsme spustili online aplikaci pro naše ukrajinské zaměstnance, kde jim pravidelně poskytujeme informace o situaci a skrze kterou nám oni mohou ve svém rodném jazyce posílat podněty ke konkrétním krokům či pomoci. Se všemi našimi ukrajinskými kolegy, ale také ruskými a běloruskými jsme se také osobně setkali a zajímáme se o jejich jednotlivé konkrétní situace a případy a jak můžeme pomoci. V prvních dnech jsme měli okamžitě připraveno 70 ubytovacích lůžek. Ustanovili jsme tým dobrovolníků, který pomáhá v oblastech transportu a ubytování, školek, škol, hmotné sbírky atd.

V době před vypuknutím krize jsme měli otevřené pozice do různých oddělení naší společnosti (výroba, sklad, inženýring apod.) a v současné době se nám podařilo velké množství z těchto volných míst obsadit právě rodinnými příslušníky našich zaměstnanců. Nyní vnímáme jako zásadní, jak dlouhé trvání bude invaze na Ukrajinu mít. Snažíme se dělat všechny kroky k tomu, abychom nově příchozí zaměstnance integrovali do české společnosti a nabídli jim zde plné zázemí včetně začlenění, například jejich dětí do školního systému.

Situace na Ukrajině se našeho podnikání dotýká spíše nepřímo skrze stále se zvyšující ceny energií, pohonných hmot a také materiálu nutného pro naši výrobu.

Článek připravil Václav Podstawka.

Foto: DHL