Různé
Společnost HERUS, působící na českém trhu od roku 1995, provozuje více než rok první automatizovanou třídicí a opravárenskou linku použitých palet v České republice, a to ve své nové hlavní provozovně ve Zlíně – Malenovicích. 

A tak je díky této automatické lince HERUSprvní českou firmou, která odstartovala přechod od čistě manuální práce při zpracování a opravách všech druhů použitých palet k modernímu automatizovanému zpracování a třídění palet. Způsob zpracování palet na automatické lince při využití nejmodernější technologie přináší bezpočet zcela nových významných výhod pro obor zpracování a oprav, prakticky všech druhů použitých palet. Na lince jsou zpracovávány nejen palety EUR, ale také palety jednoúčelové různých nosností a v neposlední řadě i palety atypických rozměrů.

V Evropě již tento nejmodernější způsob zpracování palet přináší obrovské úlevy zejména zaměstnancům od těžké fyzické práce a mnoha ručních manipulací palet, které díky automatizované technologii prakticky vymizely. Každá paleta je odborně zkontrolována, roztříděna podle druhu a kvality a následně opravena. V momentu, kdy pracovníci opraví jakoukoli EUR paletu, linka paletu automaticky označí licenčním hřebíčkem, a tím každý zákazník získá absolutní jistotu, že EUR palety dodávané od společnosti HERUS jsou legálně a licenčně opraveny a prochází pravidelnou nezávislou inspekcí.

Technologie každé třídění palet samostatně vyhodnocuje, a proto má každý dodavatel nebo uživatel palet, který si nechá palety takto přebírat, naprostou jistotu, že třídění je absolutně korektní a profesionální. To znamená bez možnosti jakýchkoliv „manipulací“ s výsledky přebírek, což je bohužel stále jeden z nešvarů oboru použitých palet. Po skončení třídění je tímto zařízením vytvořen protokol o přesné kategorizaci třídění zpracovaných palet včetně identifikace dodavatele.

Více než roční provoz automatizované linky přinesl zákazníkům společnosti HERUS i významný praktický benefit, a to možnost okamžitého přebrání dodaných palet a bezodkladné fakturace tak, aby jednotliví zákazníci nemuseli vázat své peníze na dlouhé týdny v paletách.

Rozhodně jde o správné vykročení k modernizaci v oboru zpracování použitých palet. Společnost HERUS chce pokračovat v modernizaci a automatizaci všech činností, které jsou součástí procesu zpracování použitých palet. Cílem je zajistit co největší návratnost starých palet do oběhu a tím se chovat nejen ekologicky, ale také ekonomicky v zájmu nejen svých obchodních partnerů, ale společnosti jako celku. Již dnes je díky automatizované lince firma HERUS jedním z nejmodernějších zpracovatelů použitých palet v Evropě a v tomto trendu chce pokračovat i v nejbližších letech.Zdroj:

www.herus-palety.cz