Různé
Mezinárodní logistický provider DACHSER považuje bezpečnost přeprav za svoji prioritu. Správně nastavené pojištění je pak pojistkou pro všechny nenadálé situace, které život na evropské silnice může přinést. Protože Mezinárodní úmluva CMR stanovuje limit odpovědnosti dopravce v přepočtu na váhu zboží, nabízí DACHSER svým zákazníkům možnost kvalitního připojištění na plnou hodnotu přepravovaného zboží.

Odpovědnost dopravce stanovená článkem 23 Mezinárodní úmluvy CMR činí v přepočtu maximálně 260 Kč za kilogram hrubé váhy zboží. To může, zejména při přepravách lehkého, ale hodnotného zboží, jako je elektronika či citlivé technické součástky, představovat jen velmi malou část skutečné hodnoty zboží. DACHSER jako specialista na sběrnou službu i charterové přepravy zajišťuje logistiku zboží z nejrůznějších průmyslových segmentů a s takovým zbožím se setkává celkem často. Pro pokrytí následků případné škodní události nabízí DACHSER svým zákazníkům možnost uzavřít připojištění na plnou hodnotu zboží.

S každým novým zákazníkem či novým typem zásilek, které do logistické sítě DACHSERu přicházejí, je pojištění jedním z předmětů obchodní smlouvy. Společnost má jasná pravidla. Risk Management provádí v DACHSERu obchodní oddělení spolu s odborníky z reklamačního oddělení, které má pak pojišťovací agendu na starosti. DACHSER rozlišuje pojištění podle regulí pojišťovny na více než osmdesát typů zboží dále rozdělených do tří rizikových skupin a tří skupin podle regionu cílové destinace.

U běžných zásilek nabízí DACHSER svým zákazníků dva typy připojištění: Takzvané DACHSER Transport Insurance Road je specifikované dle podmínek stejných pro všechny pobočky v síti DACHSERu a jejich zákazníky a v případě uzavření smlouvy vždy automaticky pokryje všechny zásilky od daného zákazníka, které DACHSER do přepravy přijme. Druhým způsobem je připojištění, které se uzavírá pouze na konkrétní jednotlivé zásilky přesně dle požadavku zákazníka a které také kalkulují a zajišťují pracovníci DACHSERu.

„Tady nastupuje naše odbornost. Snažíme se pro naše zákazníky v připojištění najít vhodný poměr ceny a výkonu pojistky. Obecně je připojištění vhodné zejména pro zásilky, které mají vysokou hodnotu a současně nízkou hmotnost, jako jsou například počítačové komponenty, značkové oděvy, drahá kosmetika a podobně nebo zboží extrémně citlivé na poškození, jako je sklo, drobná elektronika, sanita a další,“ vysvětluje Jan Polter, obchodní ředitel DACHSER Czech Republic. Připojištění na plnou hodnotu zboží je pak možné i pro nebezpečné zboží dle dohody ADR.

Kromě toho má DACHSER vlastní kritéria pro přijímání zakázek na logistiku zboží s vysokou tržní hodnotou. Takové zakázky podléhají internímu schvalovacímu procesu na centrále společnosti v německém Kemptenu.

„Správně nastavené pojištění je základem pro zvládnutí nepředvídané události, která vyžaduje uplatnění pojistky. Nejlepší ale samozřejmě je, když k žádné takové situaci nedojde, “ říká Jan Polter, a dodává, „proto věnujeme prevenci škodních událostí velkou pozornost jak interně, tak i ve spolupráci s našimi přepravními partnery.“

Text a foto: DACHSER