Různé
Bezpečnostní plomby se používají v různých odvětvích. Využití mají například v potravinářském a chemickém průmyslu, bankovním sektoru, při zajištění vodoměrů, plynoměrů nebo elektroměrů a také v logistice, kde plní důležitou funkci zejména při přepravách atraktivního zboží. Vysokého stupně zabezpečení však lze dosáhnout pouze v kombinaci se systémovými kontrolami.

Významným dodavatelem bezpečnostních plomb v České republice je rodinná firma EUROSEAL, která působí na trhu od roku 1995. Za tuto dobu vyvinula vlastní, technicky VYSOCE vyspělé produkty, které splňují ty nejnáročnější požadavky na bezpečnost.

„Od konkurence se lišíme především rychlostí a koordinací všech procesů. Skladem máme pět až šest milionů výlisků plomb, čímž se daří výrazně urychlovat výrobní proces. Zatímco naši konkurenti vyrábějí v řádu měsíců, my vyrábíme v řádu týdnů nebo dokonce v řádu jednotek dnů,“ uvádí Evžen Babůrek, předseda představenstva společnosti EUROSEAL, a dodává, že tomu odpovídá kvalita i cena výrobků.

Výroba každé bezpečnostní plastové plomby je rozdělena do několika kroků, od lisování těla plomby a kleštiny, přes kompletaci a značení. Značení probíhá technologií hluboké ražby, thermoprintem nebo laserem. Nejvyšší prioritu má jedinečnost značení. „Plomby bez značení vůbec neprodáváme, protože bychom nemohli garantovat jedinečnost číselné řady,“ tvrdí Evžen Babůrek.

Distributoři zvyšují prestiž

Nejdůležitějším odbytištěm pro EUROSEAL je Česká republika a země Evropské unie. Expedice probíhá přímo ke koncovému zákazníkovi (v České republice) nebo přes distributory (země Evropské unie). Jen v Německu pro firmu pracuje šest autorizovaných distributorů, což je rozhodně přínosem, protože vzájemná spolupráce tam zvyšuje prestiž výrobků EUROSEAL.

„Dodací lhůty z asijských zemí se v současné době z různých důvodů výrazně prodlužují. Díky tomu se řada nových zákazníků na nás obrací s poptávkou, což nás pochopitelně těší. Někteří z nich však požadují evropskou kvalitu a evropskou dodací lhůtu, za čínskou cenu. Našim cílem ale není konkurovat asijskému trhu v cenovém segmentu,“ vzkazuje Evžen Babůrek.

Pro přepravu zboží EUROSEAL používá renomované partnery, firmy DB Schenker, DACHSER a DPD, které dokážou spolehlivě zajistit bezpečnou přepravu zboží až ke koncovému zákazníkovi. Spolehlivost je v tomto případě extrémně důležitá. Pokud by se totiž některé balení ztratilo, bylo by nutné celou číselnou řadu bezpečnostních plomb vyřadit, aby nemohlo dojít k jejich záměně v procesu plombování.

Check-in posiluje bezpečnost

Na posílení bezpečnostního procesu nabízí společnost EUROSEAL mobilní aplikaci. Jedná se o systém Check-in, který je prototypem uceleného produktu pro bezchybnou a unifikovanou evidenci práce s číselnými řadami bezpečnostních plomb. Check-in je postaven na zkušenostech z každodenní komunikace s klienty a uživateli plomb, vývoji nových řešení a pečlivém sledování moderních trendů trhu s bezpečnostními produkty (http://checkin.euroseal.cz/).

„Systém správného používání bezpečnostních plomb, jejich evidence a rozdělení kompetencí v jednotlivých procesech, je klíčem k úspěchu vedoucím k optimálnímu zabezpečení. Základem je jedinečné číslo plomby, které se nikdy neopakuje a zaručuje originalitu bezpečnostního prvku. S tímto unikátním číslem by mělo být náležitě zacházeno. Zpravidla se číslo eviduje při plombování, výstupní kontrole, opuštění areálu apod. Součástí kontroly je její záznam, kde by mělo být uvedeno číslo plomby spolu s dalšími údaji, přesnou polohou, časem plombování atd. Přesně tyto operace EUROSEAL Check-in provádí,“ říká Evžen Babůrek.

Systém nevyžaduje instalaci speciálních aplikací ani softwaru. Vybavení představuje mobilní telefon s fotoaparátem a aplikací pro čtení QR kódu, mobilní připojení k internetu nebo wifi. Hlavním prvkem je plomba se speciálním QR kódem. Po jeho naskenování dojde k automatickému přesměrování na mobilní stránku, kde mohou být doplněny další informace (registrační značka vozu, jméno řidiče, jméno kontrolora, doplnění GPS pozice, fotografie plomby). Automaticky dochází k doplnění čísla plomby, GPS adresy místa skenování, IP adresy použitého zařízení, typu a barvy plomby, data a času skenování, přičemž tato pole nelze žádným způsobem měnit. Jediným kliknutím jsou všechna data společně odeslána do databáze, kde vytvoří jeden záznam (jeden řádek). Data mohou být následně zobrazena, tříděna a zpracovávána dle potřeb klienta.

Obsluha k databázi přístup nemá a pracuje jen se stránkou odesílací. Duplicitní číslo nebo opakovaný pokus o odeslání kódu plomby nelze do databáze nahrát. Duplicitní záznam nebo pokus o něj, může být také zaznamenán. Spolu se záznamem může být odeslána fotografie dokumentující celistvost a uzavření bezpečnostní plomby. Aplikace běží v reálném čase online.

Přetržení je téměř nemožné

Jak jsme již uvedli, plomby mají využití mimo jiné při přepravě zboží. Podívejme se nyní, jak je v praxi důležité zjistit přesné požadavky zákazníka a jak je možné plombovat kontejnery a nákladní silniční vozidla. Evžen Babůrek upozorňuje, že je podstatné, zda zákazník používá plombu lankovou nebo kontejnerovou. Lankovou plombou je možné spojit i dva vzdálené body. U kontejnerových plomb to neplatí. Plomba je krátká a silná a je určená pro spojení dvou bodů blízko u sebe. Plomby se rovněž dělí na bezpečnostní a vysoce bezpečnostní. Kontejnerová plomba je vždy vysoce bezpečnostní, u lankových plomb se o vysoké bezpečnosti dá mluvit, pokud má ocelové lanko průměr 3,5 mm a vyšší.

„Přetržení lanka vyžaduje vyvinout sílu více než 150 kg a když se to už někomu podaří, pak je evidentní, že s lankem někdo manipuloval. Ocelové lanko končí vždy zatavením všech dílčích částí lanka, které je spleteno. V případě přestřižení plomby se lanko nevratně roztřepí,“ vysvětluje Evžen Babůrek a říká, že poškození kontejnerové plomby je ještě více viditelné, protože její překonání vyžaduje použití nástrojů typu pákových kleští.

Různý je rovněž systém uzamykání. U lankové plomby se k tomuto účelu využívá ozubené kolečko zabraňující zpětnému tahu. U kontejnerové plomby dochází k mechanickému zacvaknutí jedné části plomby do druhé bez možnosti jakéhokoli pohybu.

Nepodceňujte konzultace

„Při dodání plomb zákazníkovi vždy poskytujeme manuál, jak se mají plomby používat. Například pro naše dlouholeté partnery z řad energetických společností vybavujeme každou sadu plomb návodem k použití,“ tvrdí Evžen Babůrek, který je přesvědčen, že se jedná o velice důležitou věc. Nesprávné použití plomby totiž může vést k následnému pokusu o její otevření nebo dokonce o manipulaci s nákladem, aniž by byla plomba poškozena. Příkladem mohou být takzvané zatahovací plomby. Pokud je plomba nesprávně aplikována a nedostatečně zatažena, může vzniknout určitý volný prostor k neoprávněné manipulaci.

„Zákazník by s námi měl rozhodně konzultovat, jaké bude konečné použití plomby. Například u železničních vagónů může dojít k pohybu petlic do stran, což v případě použití plastové zatahovací plomby může vést k jejímu přetržení, pokud by plomba byla příliš utažená. Lanková plomba stejný nápor bez problémů vydrží,“ podotýká Evžen Babůrek. „V případě poškození nebo zničení plomby si vyžádáme zpětnou vazbu od zákazníka. Spolupracujeme s renomovanými organizacemi, které jsou pro nás schopny provést forenzní analýzu, zda plomba byla či nebyla napadena. Tuto možnost v řadě případů využíváme především pro energetické společnosti.“

Jaké má EUROSEAL plány v nejbližší budoucnosti? „Všichni si přejeme, aby už skončilo šílenství okolo covidu. Mimořádná situace nám komplikuje například zkoumání bezpečnostních procesů přímo na místě u zákazníků. Chybí nám také fyzické kontakty na různých akcích, kde se předávají cenné zkušenosti. Všichni se už potřebujeme volně nadechnout,“ přeje si Evžen Babůrek a závěrem dodává, že v příštím roce má EUROSEAL v plánu pokračovat v zavádění automatizace do výroby, což ovšem není jednoduchý cíl. „Neexistuje totiž firma, která by vyráběla automatizované stroje pro značení a kompletaci plomb. Všechny stroje si musíme sami vymyslet a následně sehnat někoho, kdo nám je vyrobí.“

Václav Podstawka

Foto: DACHSER a EUROSEAL