Různé
Založení jednotného trhu palet spadá až do roku 1961, kdy UIC podepsalo dohodu o použití „standardní nebo směnitelné paletě” mezi železnicemi, zorganizovalo a začalo řídit vzájemné využívání těchto palet prostřednictvím Evropského poolu palet (EPP-PEP). Dřevěné europalety se v logistice rychle etablovaly a základem pro jejich úspěch hned od počátku byla a stále je jednotná kvalita. Na paty jim s rozvojem plastikářského průmyslu začaly šlapat palety plastové – jejich snadná údržba a vyšší životnost jim předpovídaly velký úspěch již před dvěma dekádami. Europalety jsou ale přes překážky, na které naráží zejména přepravní společnosti, v pozemní logistice pořád stálicí.

Upevnění zboží na europaletách přináší pro přepravy bezesporu řadu benefitů jak po stránce manipulace, tak i administrace a datových toků. Paletizované zboží umožňuje rychlou nakládku přímo z rampy a jednodušší fixaci zboží v ložném prostoru,“ vysvětluje CEO a předseda představenstva přepravní společnosti VCHD Cargo Petr Kozel, a doplňuje, „na nás jako dopravce je kladen stále větší tlak, co se odpovědnosti za přepravované zboží týče, a pro naše řidiče je kvantitativní i kvalitativní přejímka zboží do přepravy v případě paletizovaného zboží výrazně snadnější.“

Cena dřevěných palet roste

VCHD Cargo má ve své flotile na 210 tažných a přípojných vozidel, která rozváží zboží českých výrobců a obchodníků po celé Evropě. Nejfrekventovanější destinace v Evropě, kam paletové přepravy zákazníků VCHD Cargo míří, kopírují z velké části bilanci zahraničního obchodu České republiky. „Paletové přepravy představují přibližně 80 procent všech přeprav, které jako VCHD Cargo realizujeme,“ uvádí Petr Kozel. Zkušenosti VCHD Cargo ukazují, že balení zboží na europalety je široce využívané, nejčastěji například u elektroniky a dalšího spotřebního zboží.

Podle Petra Kozla je však nevýhodou dřevěných palet jejich nižší životnost v porovnání s paletami plastovými, navíc v důsledku přerušení globálních dodavatelských řetězců výrobci i servisní společnosti europalet bojovali s nedostatkem dřeva a spojovacího materiálu, výkyv v kapacitě volných europalet byl zaznamenán i v souvislosti se zahájením konfliktu na Ukrajině. To vše v současné době zvyšuje jejich cenu a dostupnost na trhu. Problémem standardizovaných europalet je také hodnocení jejich kvality při jejich výměně.

„Setkáváme se s tím, že v okamžiku, kdy má řidič na nakládce vyměnit prázdné palety za palety se zbožím, odesílatel některé z nich z kvalitativních důvodů nepřijme,“ říká Petr Kozel, a vysvětluje, „řidič tedy musí být řádně vyškolen o správné evidenci těchto informací a jejich dokumentaci na paletových lístcích.“

Přísné podmínky pro přijetí

Častěji však vzniká problém při vykládce, to se některé dřevěné palety mohou rozpadnout nebo může mít příjemce přísnější podmínky jejich přijetí a CMR/nákladní list/a paletový lístek potvrdí pouze s výhradou. Při větších objemem a dlouhodobějších kontraktech jsou tyto podmínky pro dopravce velmi podstatné a společnosti mají vždy snahu započítávat je do cen přepravného. Navíc dřevěné palety jsou poměrně těžké a při dohodě se zákazníkem o jejich výměně je často nutné doslova je „napěchovat“ do koše pod návěsem, kam se jich v optimálním případě vejde až 36.  Návěsy, které koš na palety nemají, přicházejí v případě, že jeden zákazník výměnu palet požaduje a druhý ne, o část své kapacity.

Snadné čištění plastových palet

S plastovými paletami se VCHD Cargo setkává u zákazníků z potravinářského průmyslu. „Plastové palety nesporně mají svoje výhody, například potravinářské a farmaceutické společnosti je využívají pro možnost kvalitně je vyčistit a dostát všem vysokým požadavkům na hygienickou nezávadnost výrobků,“ vysvětluje Petr Kozel. Podle něho jsou ale dřevěné palety, zejména pak europalety v přepravách momentálně stále ještě nezastupitelné, a to i přesto, že nejsou na rozdíl od použití ve výměnných nástavbách dimenzovaných pro europalety rozměrově přizpůsobené námořním kontejnerům. Blízká budoucnost tak jistě bude s těmito dřevěnými přepravními obaly spojená, posun by mohl nastat v jejich lepší identifikaci a dosledovatelnosti.

Text: VCHD Cargo

Foto: CHEP a VCHD Cargo