Různé
První přepravní palety se v masivní míře objevily v průběhu druhé světové války, kdy byly využívány k efektivnímu zásobování především spojeneckých armád. Normované dřevěné palety, jak je známe dnes, se začaly používat na začátku šedesátých let minulého století. Od té doby se jednoznačně prokázaly jejich praktické přínosy.

Zajímavým aspektem je přepravní paleta jako obchodní komodita. Tou se palety stávají v otevřeném oběhovém systému, kdy se do procesu cirkulace zapojují vedle odběratelů, dodavatelů, logistických společností a výrobců palet také obchodníci. Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss, poukazuje na skutečnost, že pochopitelně existují také společnosti s uzavřeným oběhem palet, ten je ale typický spíše pro případy speciálních přepravních palet určených například pro přepravy konkrétních typů motocyklů z výrobních závodů až k jednotlivým místním prodejcům na všech kontinentech světa nebo určených pro transport skel či nábytku. Řada zákazníků využívá software pro evidenci palet.

„Například zákazníci v Gebrüder Weiss mohou využívat služeb takzvaného paletového konta, které je díky našemu speciálnímu softwaru velmi transparentní a jeho řízení a správa funguje velmi spolehlivě a efektivně,“ podotýká Jan Kodada.

Dřevěné a plastové palety
Jan Kodada

V logistice se dnes ve velkém používají zejména dřevěné europalety, které mají přesně definované rozměry i další parametry. Na standardizované dřevěné europalety je nastavena velká část přepravních a logistických služeb. Dřevo se využívá již mnoho let, je pevné, levné a hlavně jde o přírodní materiál. Pozitivem dřevěných europalet je rovněž velmi snadná opravitelnost. Alternativou ke dřevěným europaletám jsou především palety vyráběné z plastu. Ty jsou oproti klasickým dřevěným hygieničtější, jsou omyvatelné, netvoří se na nich plísně, nepodléhají dřevokaznému hmyzu a nemusí se ošetřovat insekticidy a fungicidy při vývozu do zahraničí. Jsou také odolnější vůči většině chemikálií. Vzhledem k těmto benefitům se využívají především v potravinářském, farmaceutickém a chemické průmyslu. Jan Kodada uvádí, že plastové palety jsou také většinou lehčí než dřevěné v závislosti na použitém materiálu, jeho šíři a hustotě. Z hlediska přepravní kapacity tedy poskytují určitou výhodu. Plast také neabsorbuje vlhkost a nezvyšuje tak svoji hmotnost. Díky těmto faktorům a vlastnostem plastu by měly vydržet dokonce až 4krát více oběhových cyklů než palety dřevěné. Ovšem stále se jedná o umělou hmotu a pokud se paleta poškodí, není možné ji opravit nebo vyměnit poškozenou část, což u dřevěných palet lze. Pokud se firma rozhodne pro jejich využívání, musí počítat s vyššími pořizovacími náklady. Dalším pozitivem plastových palet je jejich snadnější skladování, běžný štos dřevěných europalet představuje 15 až 17 kusů, zatímco stejně vysoký štos prázdných plastových palet znamená až 40 uskladněných kusů na stejné půdorysné ploše.

Plastové palety poskytují výhody pro některé druhy zboží nebo speciální požadavky zákazníků. Mohou mít zvýšené okraje, které při používání plastových přepravek zabezpečí zboží na paletě proti posunu při přepravě, stohování a manipulacích. Plastovou paletu lze vyrobit i s protiskluzovou úpravou, což zamezí jejímu posunutí v regálu nebo při manipulaci s vysokozdvižným vozíkem.

„Využívání normovaných přepravních palet je pro logistiku léty praktického provozu vyzkoušený a ověřený „systém“. Za současných podmínek a přes řadu výhod plastových palet představují v globálním měřítku dřevěné palety stále majoritní část, zejména u otevřeného oběhového cyklu. Ve srovnání s využitím plastu je dřevo i nadále dostupnější, ekologičtější, efektivnější a přitom poskytuje zcela plnohodnotné řešení. Případný přechod od dřevěných palet k plastovým bude záležet zejména na zájmu ze strany klientů logistických společností, svoji úlohu může ve střednědobém horizontu sehrát také vývoj cen surovin, který v posledních měsících vykazuje prudký růst,“ dodává Jan Kodada.

Pevné místo dřevěných palet

Až 85 % přeprav mezinárodní logistické společnosti DACHSER Czech Republic je realizováno sběrnou službou, z toho většina na dřevěných paletách. Paletové přepravy jsou základem služeb společnosti – využití těchto průmyslových obalových prostředků umožňuje snadnou manipulaci a zároveň poskytuje i ochranu zboží proti poškození. Podle společnosti DACHSER můžeme s dřevěnými paletami v logistice počítat i v budoucnu. Logistickou síť společnosti DACHSER tvoří strategicky umístěné pobočky spojené pravidelnými linkami sběrné služby. Ty realizují zejména paletové přepravy a obsluhují tak celou Evropu.

„Jsme zvyklí pracovat jak s europaletami, tak i s jednorázovými paletami. Umožňuje nám to dobře plánovat a optimálně vytěžovat vozidla i výměnné nástavby, které tvoří hlavní přepravní prostředek pro naši sběrnou službu,“ vysvětluje Jan Polter, obchodní ředitel DACHSER Czech Republic, a doplňuje, „zpravidla je zboží našich zákazníků uloženo na europaletách a do tandemové soupravy jednoho tahače se dvěma výměnnými nástavbami se jich vejde více než do běžného návěsu – až 76.“

Jan Polter

Největší výhodou dřevěných europalet je jejich masové rozšíření. Dražší varianty transportních obalů, jako jsou ty plastové, mají své výhody zejména ve větší odolnosti. Není jich však v oběhu tolik, aby mohlo docházet k jejich plynulé výměně napříč Evropou tak, jak je tomu u EUR palet. „Dřevěná paleta je univerzální přepravní obal, který v masovém nasazení ani po letech nic zásadně nepřekonalo,“ vysvětluje Jan Polter. „Samozřejmě to má ale i své nevýhody. Patří mezi ně náklady na opravy, nutnost fytosanitárního ošetření při exportu do vzdálenějších takzvaných třetích zemi (mimo Evropskou unii) a skutečnost, že rozměrově nezapadá do kontejnerové přepravy.“ Plastové palety se podle Jana Poltera spíše používají v přepravách v rámci závodů a velké opodstatnění našly ve skladech při nasazení automatických skladovacích systémů. Jsou jednoduché pro údržbu a dodržování hygienických norem zejména v potravinářském průmyslu.

Palety, zejména EUR palety či jednorázové dřevěné palety pro přepravu a manipulaci se zbožím využívají všechny zákaznické segmenty společnosti DACHSER jak z retailu, tak z průmyslu. Na paletách společnost přepravuje i nebezpečné věci dle dohody ADR. I v těchto případech představují palety jako obalový prostředek významný bezpečnostní prvek.

Výměna EUR palet jako přidaná hodnota

A jak funguje oběh těchto obalových prostředků ve společnosti DACHSER? „Díky naší evropské logistické síti, jednotnému, vlastnímu IT v celé Evropě a transparentním procesům dokážeme vyrovnávat výkyvy v počtu EUR palet jak po fyzické, tak po účetní stránce. V řadě evropských zemí našim zákazníkům výměnu EUR palet poskytujeme jako službu s přidanou hodnotou. V celé síti si přitom automaticky zúčtováváme paletová konta a řídíme se heslem „booking not driving“, čímž v maximální míře eliminujeme převozy obalů. Je ale zapotřebí dodat, že takový systém a jeho evidence stojí čas, kapacity jak skladové, tak v oblasti lidských zdrojů a v neposlední řadě peníze. Pokud započteme kompletní náklady celého supply chainu jedné palety, zjistíme totiž, že se náklady na výměnu přibližují její pořizovací ceně,“ shrnuje Jan Polter, a na závěr dodává, že i přesto zatím dřevěné palety nemají především v dálkových pozemních přepravách svého nástupce.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: DACHSER a Václav Podstawka