Různé
V tomto článku volně navazujeme na článek z říjnového čísla časopisu Nebezpečný náklad: Jak uspořádat palety v kontejneru? Minule jsme se zaměřili zejména na problematiku vlastních kontejnerů, jejich rozměry, druhy, parametry dřevěných palet a jejich uspořádání v kontejneru. Tentokrát bychom se rádi zaměřili na vlastnosti samotných dřevěných palet.

Jaké jsou tedy základní požadavky kladené na dřevěné palety, které se využívají v kontejnerech a obecně při přepravě zboží? Na palety se kladou poměrně přísné nároky, které je třeba striktně dodržovat, aby paleta dlouhodobě a spolehlivě plnila svou funkci. Základními požadavky kladené na palety jsou zejména přesné rozměry palet, požadovaná nosnost až 2 000 kg na europaletu EPAL, pevnost, dlouhá životnost a ekologická nezávadnost palet.

Konkrétně se jedná zejména o následující parametry palet EPAL: přesné rozměry (s definovanou tolerancí) celé palety včetně jednotlivých desek a špalků, použití schváleného druhu dřeva, kdy použité dřevo musí být bez oblin, bez kůry a bez plísně s definovaným maximálním počtem suků.

Dále se musí povinně používat předepsané hřebíky (průměry, délka a pevnost) s konvexními dříky od schválených dodavatelů, schválené dřevěné špalky (lisované nebo z masivu) od schválených dodavatelů, přesné sražení hran (rohů) palety pro efektivnější skladování a ochranu fólií, kterou bývá zboží na paletách omotáváno. Paleta musí mít vyfrézované nájezdové hrany na spodních deskách pro usnadnění manipulace a řadu dalších parametrů.

Palety musí být samozřejmě řádně označeny ochrannými a identifikačními znaky (značky EPAL v oválu na rohových špalcích) včetně označení fytosanitární ochrany IPPC na středovém špalku (o tom dále).

Nyní se podíváme na dva parametry, které jsou pro kontejnerovou a mezinárodní přepravu obzvlášť důležité. Jedná se o požadovanou vlhkost dřeva celé palety pod 22 % a požadavek na fytosanitární ošetření veškerého použitého dřeva na paletě. Toto jsou dva ukazatele, které jsou často zaměňovány. Vlhkost dřeva pod 22 % je důležitá zejména z pohledu omezení tvorby plísní, pevnosti materiálu, hmotnosti celé palety a celkové životnosti palety. Palety jsou při přepravě v uzavřených kontejnerech vystaveny výrazným rozdílům v teplotách i vlhkosti, a proto je potřeba, aby paleta byla na tyto podmínky připravena.

Fytosanitární ošetření je samostatná problematika včetně certifikace IPPC. Pod zkratkou IPPC se skrývá Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin (anglicky International Plant Protection Convention). Cílem prevence IPPC je předcházet, popřípadě omezovat šíření škůdců v dřevěných obalech. Existuje více možností ošetření dřeva, ale v současnosti je nejpoužívanější (a pro palety EPAL jedinou schválenou technologií) tepelné šetření dřeva. Z toho vyplývá, že se při ošetření nepoužívají žádné prostředky na chemické bázi, procedura probíhá pouze s využitím termodynamiky. Během procesu se zlikvidují všechny potenciální malé organismy, které by mohly uvnitř palety přebývat, a zabrání se tak jejich šíření.

Takto ošetřené obaly se poté značí znakem IPPC se specifickým licenčním číslem a písmeny HT, které značí právě tepelné ošetření dřeva: Toto ošetření a řádné označení je pro mezinárodní přepravu skutečně zásadní. Pokud například celní orgány zjistí, že dřevěný materiál v kontejnerech není takto ošetřen a označen, pak posílají celou zásilku zpět. To pak vede nejen k výrazným (někdy až k likvidačním) finančním ztrátám, ale i k dalším problémům vůči zákazníkům i orgánům státní správy.

Na závěr bychom rádi zmínili i možnost opakovaného používání již použitých nebo opravovaných palet. Toto řešení je samozřejmě možné a velmi často používané. V těchto případech je samozřejmě absolutně nezbytné, aby opravy palet byly prováděny podle platných norem a technických předpisů (například EPAL). Jen tak lze garantovat, aby i opravená paleta splnila výše uváděné náročné požadavky kladené na nové palety.

V této souvislosti je také důležitá takzvaná Klasifikace kvality palet EPAL, kterou Evropská paletová asociace nově aktualizovala a začátkem tohoto roku vydala. Klasifikace kvality nabízí uživatelům europalet EPAL snadný způsob, jak při nákupu nebo výměně europalet EPAL dohodnout dodávku použitých europalet EPAL, aby měly definovanou kvalitu odpovídající konkrétním požadavkům jednotlivých uživatelů. Tím se zvyšuje efektivní nasazení použitých europalet EPAL. Klasifikaci kvality palet EPAL pak naleznete na následující straně.

Milan Kovařík, Evropská paletová asociace

Foto: Václav Podstawka