Různé
Paleta je v dnešní době nejvíce používanou standardizovanou manipulační jednotkou. Najdete ji téměř v každé výrobní, obchodní nebo logistické firmě a manipulaci se bez ní těžko umíme představit.

Kolik druhů palet firma v oběhu má, ovlivňuje hned několik faktorů. Z těch hlavních jmenujme počet druhů nakupovaných a používaných materiálů materiálů, počet dodavatelů, síla firmy jako odběratele změnit či standardizovat balení dodávaných materiálů nebo požadavky vašich zákazníků a mnoho dalších faktorů. Snem logistického manažera je používat jeden druh palety pro všechno, ovšem v praxi budete takovou firmu hledat těžko.

Záchrana každé palety

Když se sejde a zkombinuje mix stovek dodavatelů, tisíců druhů nakupovaných a vyráběných položek, můžete se dopracovat k desítkám druhů palet, které firmou procházejí. Pokud tomu necháte volný průběh, budete řešit nejen otázku „kam s nimi“ a nekonečný boj s nedostatkem prostoru, ale také možný nedostatek těch správných palet ve správném množství a určitě likvidaci těch, které jsou poškozené nebo je pro výrobu nepotřebujete.

Palety nacházejí uplatnění i v logistice automobilového průmyslu.

A to je přesně to, co za vás umí vyřešit HERUS. Jsme schopni vykoupit a dodat téměř všechny druhy palet, se kterými se ve skladech můžete setkat. Palety umíme odvézt, roztřídit, opravit a dát jim tak nový život. Záchranou každé palety, která je opravena a znovu používána společně přispíváme reálně k ochraně životního prostředí.

Za 30 let působení v oblasti poskytování paletového servisu věříme, že těžko najdete v této oblasti téma, na které by HERUS neuměl reagovat. Vždy se snažíme chápat potřeby našich zákazníků a hledáme společně cesty, jak se jim přizpůsobit. Děláme všechno pro to, aby palety našim zákazníkům sloužily a nekomplikovaly jim život, což se mnohdy děje, pokud nemáte oběh palet pod kontrolou.

Komplexní spolupráce

Umíme vykoupit téměř všechny druhy palet, včetně poškozených a zároveň dodat správný typ palet, který potřebujete pro svou činnost. Umíme a chceme být pro firmy hlavním partnerem v oblasti paletového hospodářství a nastavit komplexní řešení na míru.

Nebezpečné zboží na EUR paletě

Spolupráci s našimi obchodními partnery obvykle nastavujeme jako celek. Dokážeme zajistit dodávky nakupovaných palet podle požadavků, odvoz nepotřebných palet, jejich třídění, opravu nebo likvidaci. Umíme být flexibilní, reagovat na měnící se požadavky v horizontu několika dnů a přizpůsobit se změnám tak, aby se zákazník mohl věnovat svému oboru a nemusel řešit problémy z oblasti paletového hospodářství.

Dokážeme flexibilně řešit dovoz i odvoz palet. Vše se obvykle plánuje v jednom kolečku, takže vozidlo, které přiváží použitelné palety, zároveň nepotřebné a poškozené palety odveze. Šetříte tím čas, manipulaci i skladovací prostory, a tím vaše náklady s paletami a manipulací spojené. Dokážeme spravovat paletová konta.

Samozřejmě spolupráce pouze na straně dodávek nebo naopak pouze výkupu palet je základním servisem naší společnosti. HERUS je držitelem licence pro opravy palet EUR a EPAL, která je pro provádění oprav na tomto druhu palet nezbytná.

S ohledem na zátěž, jaká je často na palety kladena, na jejich opakované použití a manipulaci, není prostor pro kompromisy. HERUS poskytuje záruku, že palety jsou opraveny profesionálně. Tím chráníte zdraví a bezpečnost Vašich zaměstnanců i zákazníků.

H E R U S – Váš partner v paletách

Foto: Václav Podstawka