Různé
I v letošním roce se v zemích V4 počítá s dokončením i zahájením řady významných silničních a železničních projektů. V Česku je například v plánu dokončení obchvatu Loun, odstartování dostavby dalších úseků dálnice D3 či modernizace železniční tratě mezi Prahou a Berounem. Na Slovensku je na pořadu dne zahájení výstavby klíčové dálniční křižovatky u Bratislavy. Polsko letos počítá s dokončením tří důležitých úseků dálnice A18. Maďarsko letos po intenzivní výstavbě z minulých let nové dálniční úseky neotevře.
Otevření obchvatu Loun a návrat dělníků na D1

V loňském roce se česká dálniční síť rozrostla o 21 kilometrů. Oproti předchozímu roku, kdy přibylo necelých 47 kilometrů, šlo tedy v tomto smyslu o výrazně chudší období. Ještě větší půst je pak očekáván letos, kdy by měly být zprovozněny pouze tři nové dálniční úseky o celkové délce 15,4 kilometrů. V Ústeckém kraji skončí dlouholeté práce na zkapacitnění obchvatu Loun, který dostane druhý jízdní pruh a D7 se tak rozroste o sedm kilometrů. Zbylé dva úseky se pro řidiče otevřou v Moravskoslezském kraji. Jmenovitě půjde o východní část obchvatu Frýdku-Místku a první etapu stavby úseku Bělotín-Rybí na dálnici D48.

Mnohem plodnější má být rok 2023 optikou počtu zahájených výstaveb. Na dálnici D6 plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozestavět hned několik úseků o celkové délce 27 kilometrů. Další práce započnou rovněž na D3, konkrétně mezi Kaplicí a Novými Dvořišti poblíž státní hranice s Rakouskem. Po roční odmlce se rozběhnou rovněž dvě rekonstrukce na hlavní české dopravní tepně. Půjde o začátek zkapacitnění D1 u Brna a opravu mostu Šmejkalka.

Cesta vlakem mezi Prahou a Brnem letos rychlejší nebude

Zásadním projektem, který se Správě železnic v loňském roce podařilo dokončit, byla modernizace tratě mezi Brnem a Blanskem. I přes znovuzprovoznění tohoto úseku se však letos cesta vlakem mezi dvěma největšími českými městy nezkrátí. Důvodem je zejména pokračující rekonstrukce pardubického nádraží a práce mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí. V letošním roce se rovněž rozběhne modernizace trati mezi Prahou a Berounem. Započne také oprava smíchovského nádraží v Praze či královopolského nádraží v Brně. V hlavním městě se stavaři pustí i do zdvoukolejnění Branického mostu.

U Bratislavy začne stavba klíčové dálniční křižovatky

Důležité dálniční projekty, které se mohou, ať již při cestě za prací či dovolenou, dotknout i českých řidičů, se letos rozběhnou i na Slovensku. Nejvýznamnější stavbou v tomto směru je rozšíření dálnice D1 u Bratislavy. V rámci ní dojde i k postavení důležité křižovatky mezi dálnicemi D1 a D4 u hlavního města. „Máme rozsáhlé zkušenosti s výstavbou dálničních křižovatek v Polsku. Ty nyní využijeme k úspěšnému dokončení výstavby mimoúrovňové křižovatky, která by po svém dokončení měla významně pomoci plynulosti dopravy v daném místě,“ popisuje Michał Wrzosek, mluvčí společnosti Budimex S.A., která má výstavbu na starosti.

Na Slovensku se však letos počítá i s dokončením řady staveb. „Nejvýznamnějším projektem, který plánujeme v létě letošního roku motoristům předat k užívání, je 4,3kilometrový úsek rychlostí silnice R4 Prešov – severní obchvat, I. etapa. Jeho součástí je i 1,15 kilometrů dlouhý tunel Bikoš,“ přibližuje Eva Žgrafčáková, tisková mluvčí Národné diaľničné spoločnosti (NDS).

Nové části tratě přibydou letos i na slovenské železnici. „Co se týče finalizace projektů, tak v roce 2023 bude dokončen pouze úsek Poprad-Lučivá. Ostatní velké projekty mají přesah do roku 2024 a dál,“ nastiňuje Ria Feik Achbergerová, ředitelka odboru komunikace a marketingu Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Mezi takové se řadí například práce na modernizaci železničního uzlu Žilina či modernizace železniční tratě od Devínské Nové Vsi ke státním hranicím s Českem.

Polsko zprovozní více než 250 kilometrů silnic

V Polsku je na rok 2023 naplánováno dokončení celkem 256,5 kilometrů silnic z toho 49,4 kilometrů tvoří dálnice. V tomto případě se jedná o tři úseky dálnice A18, která spojuje Lubušské vojvodství s Německem. Pro české řidiče může být nejzajímavější zprávou otevření nového 15 kilometrů dlouhého úseku silnice S3 mezi obcemi Kamienna Góra a Lubawka u tuzemských hranic. Mezi další významné projekty, které se nachází těsně před dokončením, lze zařadit 25kilometrový obchvat Olešna či otevření tří úseků rychlostní silnice S11 o celkové délce téměř 50 kilometrů.

Kromě dálniční a silniční infrastruktury probíhají v posledních letech v Polsku i velké investice do modernizace železniční dopravy. Z české perspektivy je zajímavá kupříkladu realizace téměř 50kilometrové nové tratě v úseku Most Wisła a Czechowice-Dziedzice nacházející se pouze pár kilometrů od hranic Moravskoslezského kraje. „V letošním roce dojde rovněž k dokončení modernizace železničního uzlu u přístavu Gdyně. Pokračují také práce na nádraží Warszava Zachodnia a rekonstrukce nádraží Ełk, včetně téměř 100 kilometrů místních tratí,“ říká Michał Wrzosek ze společnosti Budimex, která zmíněné zakázky realizuje.

V Maďarsku se letos nové dálnice neotevřou

V Maďarsku se oproti předchozím rokům letos nepočítá s otevřením žádného nového dálničního úseku. Nejblíže k dokončení se aktuálně nachází 20kilometrová část dálnice M6 mezi obcemi Ivándárda a Bóly nedaleko hranic s Chorvatskem. Celkově se však maďarská dálniční síť od roku 2010 rozrostla o více než 700 kilometrů.  Na železnici by pak mohlo letos dojít k zahájení důležité rekonstrukce téměř 90 kilometrů dlouhé tratě bezi Budapeští a Kecskemétem.

Zdroj: LESENSKÝ.CZ