Různé
Platforma Moveecar nekončí fygitálními službami. Pro segment B2B poskytuje také velmi důležitou funkci, a to zpětnou vazbu v podobě vyhodnocení zákaznické spokojenosti. Její hodnota je aktuálně 4,34 z 5 maximálně možných bodů.

Výstupy z hodnocení zákaznické zkušenosti i veškerá dokumentace jsou zpracovávány a zasílány zákazníkovi elektronicky, a to včetně dokumentů jako jsou např. CMR nebo POD (Proof of Delivery). K veškerým informacím má v platformě přístup zákazník, k vybraným pak též personál zajišťující objednaný servis a doručení prostřednictvím aplikace DRIVER.

Prvním zákazníkem, který platformu Moveecar na českém trhu již více než dva roky využívá, je společnost Carvago provozující online tržiště ojetých vozů v Česku, na Slovensku a v Polsku. Díky úspěšnému vstupu na jmenované trhy též plánující na vstup na rakouský trh. Na Slovensku si své zákazníky Moveecar našel již i mezi leasingovými společnostmi a v jednání je též spolupráce s klienty poskytujícími služby v oblasti mobility, konkrétně tzv. pay-on-use (tj. poskytovateli carsharingu).

„Trh ojetých vozů a služeb pro tento segment narostl meziročně o 7 % a vezmeme-li v úvahu, že trh ojetých vozů je čtyřikrát větší než trh nových aut, pak vidíme v této oblasti opravdu obrovský potenciál rozvoje,“ uvádí Miloš Mrázek, ředitel FVL společnosti GEFCO. Platforma Moveecar je pro další rozvoj připravena. Jakékoliv další, klientem požadované služby do ní lze na míru doplnit, čímž je zajištěna evoluce systému paralelně s vývojem trhu.

Zdroj: GEFCO