Různé
Více než polovina českých firem, které budou mít povinnost publikovat ESG report, neměří uhlíkovou stopu od svých dodavatelů a odběratelů. Pětina firem dokonce nesleduje žádné emise, tedy ani ty přímé, které vyplývají z jejich činnosti. 

Součástí povinného nefinančního ESG reportu, který budou muset firmy v roce 2025 zahrnout do výroční zprávy (tedy zpětně za rok 2024), je přehled o vyprodukovaných přímých i nepřímých emisích. “Firmy musí sledovat přímé emise, které samy vyprodukují například z firemních objektů či vozidel. Součástí reportu je i zpráva o nepřímých emisích – těch z nakoupených energií, ale i od dodavatelů a odběratelů vlastních produktů či služeb. A právě ta poslední část bude v blízkém budoucnu pro firmy největší výzvou,” říká ředitel divize Government, utility a insurance David Kaláb, který v Adastře zastřešuje téma ESG reportingu. 

Co firmy nejvíce trápí? Nevědí, jak na to 

„Firmy se shodují se na tom, že je nejvíce trápí neexistence jednotných návodů, jak na reporting. Je pro ně složitá interpretace směrnic v jejich firemním prostředí. Dále mají obavy z velkého množství excelových tabulek, z nemožnosti dohledat historická data a samozřejmě také nemají dostatečné personální kapacity na kontinuální tvorbu ESG reportů,” dodává David Kaláb. 

  • Více než 50 % velkých českých firem, které budou mít povinnost reportovat ESG, totiž data o emisích od dodavatelů a odběratelů vůbec nesbírají. Vyplývá to z průzkumu, který v rámci setkání se 70 ESG manažery velkých českých firem uspořádala Adastra.  
  • Pětina českých firem dokonce neměří žádné emise, přímé ani nepřímé.  
  • Až 46 % firem navíc přiznává, že si s ESG reportingem zatím nevědí rady a jsou ve fázi plánování strategie.  
  • 91 % firem nepoužívá pro měření ESG cílů žádné specializované softwarové nástroje. 
Více než tisícovka českých firem se nově připojí k ESG reportu 

Od roku 2017 musí velké banky, pojišťovny a společnosti obchodované na burze s více než pěti sty zaměstnanci povinně zveřejňovat nefinanční tzv. ESG report. V roce 2025 se k nim přidají další společnosti. V EU totiž začne platit nová směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), podle níž budou muset report o dopadech svého byznysu na společnost i životní prostředí nově podávat i velké podniky nebo ty kótované na burze. Jen v České republice se nové nařízení dotkne více než tisícovky firem. 

Zdroj: Adastra 

foto: Ilustrační