Různé
Moderním slovem dnešní doby je slovo ekologie. V mnoha společnostech jde často bohužel jen o marketingová hesla, na hony vzdálená reálnému chování daných společností. V oblasti paletového hospodářství to platí mnohonásobně více.

Prakticky každodenně se setkáváme se společnostmi, které ve skutečnosti vůbec neví, jak správně ekonomicky uchopit paletové hospodářství jako celek. Drtivá většina společností se zaměřuje pouze na pořizovací cenu palet, kde uspoří mnohem menší částky, než následně prohospodaří svým interním paletovým hospodářstvím. Nejrozsáhlejším nešvarem je, že se těmto společnostem nedaří hospodárně nakládat se svými paletami v dalších krocích svých výrobních nebo obchodních procesů. Dodávají své zboží nebo výrobky na „nějaké“ kvalitě palet odsouhlasené zákazníkem, ale nejsou již schopny uhlídat, aby se jim palety stejného typu a kvality vracely. Neexistuje zpětný kontrolní systém množství, druhu a kvality jim vracených palet. Již při této první obrátce palet dochází u drtivé většiny firem k velkým finančním ztrátám. Následným, a přitom souběžným problémem pak je, že společnostem z tohoto procesu vracení palet, a ze samotného vnitrofiremního výrobního procesu (materiál určený k výrobě je na paletách, které se po zpracování materiálu uvolní) vznikají palety poškozené, pro ně nevyužitelné, často neopravitelné. Společnosti většinou tyto palety vnímají jako odpad, rozdávají je svým zaměstnancům nebo si najímají specializované firmy na likvidaci palet.

Světový trend správy palet je dnes již odlišný. Naše společnost HERUS se maximálně snaží vyhovět právě tomuto trendu a přistupuje k paletám tak, že palety nemají naše zákazníky vůbec obtěžovat, ale pouze jim sloužit. Společnosti nemají dostatek svých zaměstnanců pro své vlastní činnosti, výrobu, skladování, logistiku a hledají firmy na outsourcing těchto služeb. Společnosti využívající u nás těchto služeb mají vyřešeny dodávky i zpětný odběr. Samozřejmostí je zajišťování vyrovnávání paletových kont u dodavatelů a odběratelů našich zákazníků.

Společnosti již nemusí řešit, jak vrátit palety svým zákazníkům nebo jak naopak si zpět stáhnout dlužné palety. Pouze předají tento požadavek naší společnosti a my se postaráme o kompletní vyřešení tohoto problému včetně dopravy. Zjednodušeně řečeno – společnosti užívající palety mají díky kompletnímu servisu od naší společnosti HERUS trvale k dispozici palety, které potřebují ke své činnosti, a naopak jsou pravidelně systematicky zbavováni palet, které jim přebývají, překáží nebo přinášejí ztráty. Takový kompletní paletový servis přináší společnostem nepřeberné množství výhod. Nemají zbytečné vícenáklady na lidskou sílu, neřeší kvalitu dodávaných palet, neřeší logistiku dovozu a odvozu palet, šetří skladovací místo, nemusí držet vysoké stavy zásob palet a tím v nich zbytečně vázat svou hotovost. Nemusí řešit skladování nevyhovujících palet, často hyzdící vzhled areálu, nevznikají jim náklady na likvidaci palet, ale často právě naopak finance inkasují. V neposlední řadě se ve spolupráci s námi chovají ekologicky a současně ekonomicky. To, co je dříve stálo nákladové peníze, nyní peníze přináší.

Palety, které společnosti již nepotřebují nejsou totiž rozhodně žádným odpadem, ale zbožím, které se dá několikrát ještě vrátit zpět do oběhu – stačí tyto palety opravit nebo odborně zpracovat. Pokud nelze paletu opravit, nestává se z ní odpad, ale naopak zdroj materiálu. Všechny zmíněné přístupy fakticky zachraňují živé stromy v lese, protože není potřeba kvůli nové desce do palety hned kácet strom. Model, který nabízíme právě my, přináší symbiózu mezi skutečným, a nejen marketingem předstíraným, ekologickým a ekonomickým chováním. Pokud je tato filozofie kterékoli společnosti používající palety blízká, řeší popsané problémy a dává jí smysl – pak pro takovou se snaží být HERUS tím pravým profesionálním partnerem v oblasti paletového hospodářství.

Text a foto: HERUS