Různé
Dřevo má v logistice široké využití. Vyrábí se z něj přepravní palety, dřevěné bedny a další typy obalů. Na trh se dřevem však mají neblahý vliv světové události posledních let. Cena se opakovaně zvyšuje a je proto nutné přemýšlet o jeho možném nedostatku. Otázka proto zní: Dokážeme dřevo v kontejnerové dopravě efektivně nahradit?

Za posledních dva a půl roku se ve světě odehrála spousta událostí, které ovlivnily světový pohyb zboží a jejihž koncentrace do takto krátkého časového úseku nemá obdoby. Vše začalo pandémií Covid 19, pokračovalo nehodou lodi Evergiven v Suezském kanálu a nyní tady máme válku na Ukrajině. Vdůsledku těchto událostí došlo k narušení dodavatelských řetězců. Odborníci se rovněž obávají, že válka na Ukrajině může způsobit problémy na trhu se dřevem, protože na Ukrajině v Rusku a v Pobaltí se dřevo těží a vyrábějí se zde palety či komponenty pro výrobu dřevěných obalů. Dokážeme si s tím účině poradit?

Materiál pro výrobu palet

Používání dřevěných balení bude pravděpodobně ovlivněno nedostatkem dřeva na světových trzích, což zákonitě povede ke zvyšování cen. S tím byli ostatně už vloni konfrontováni výrobci palet. Nedostatek materiálu a zvýšení cen může způsobit snížení kvality u dřevěných palet a obalů. Jedním z důležitých faktorů je zvýšení vlhkosti obalového řeziva a z toho pramenící nebezpečí tvorby plísní.

„Ceny dřeva výrazně rostou už od loňského roku a tento trend bude pravděpodobně pokračovat. V této souvislosti si myslím, že tato situace změní pohled na dřevo jako na levný obalový prostředek,“ říká David Marouš, Commercial Manager ve společnosti Cordstrap, který je přesvědčen, že by se odesílatelé a výrobní společnosti měli zamyslet se nad alternativami dřeva pro balení a fixaci zásilek v námořních kontejnerech.

V čem je dřevo pro kontejnerovou logistiku důležité? V prvé řadě se jedná o důležitý materiál pro výrobu palet, dále se využívá jako fixační a pomocný obalový materiál. Dá se vůbec nahradit dřevěná paleta? V současné době jsou již běžné plastové palety, nebo palety z vlnité lepenky a lisované z aglomerovaného dřeva. Mají však své limity jako jsou cena, pevnost a odolnost. Před jejich implementací je nutné posoudit, zda je možné jejich nasazení v daném logistickém toku.

Bezpaletový systém push-pull

Další možností je úplné vyřazení palet a použití bezpaletových systémů push-pull. Vysokozdvižný vozík pak dokáže manipulační jednotku do kontejneru naložit bez palety. Tento způsob umožňuje snížit náklady a na palety, což při množství 20 palet v kontejneru představuje poměrně významnou úsporu. Systém push & pool se používá například při manipulaci s nápoji nebo papírovými pytli.

Při fixaci zboží v námořních kontejnerech se používají dřevěné trámky pro zajištění nákladu. „V této souvislosti se v posledních letech objevilo několik novinek,“ říká David Marouš a uvádí, že tyto alternativní kontejnerové fixace, které plně nahrazují dřevo, mohou omezit růst nákladů na zajištění nákladu. Zároveň však zvyšují bezpečnost díky vyšší účinnosti.

Klíčovým parametrem při nakládce a fixaci zboží v námořních kontejnerech je hmotnost manipulačních jednotek a klasifikace nebezpečnosti zboží. V chemickém průmyslu se nejčastěji setkáváme s hmotností manipulačních jednotek mezi 14 a 22 tunami a standardním i nebezpečným zbožím. U nebezpečného zboží je kladen větší důraz na pevnost fixace a jejímu provedení, které by mělo odpovídat Kodexu správné praxe (CTU code).

Na obrázcích za článkem jsou znázorněny tři příklady kontejnerů zafixovaných dřevem a kontejnerovou fixací.  V popisu je uvedena hmotnost nákladu, kterou daná fixace zabezpečí.

 „Pokud používáme při fixaci řezivo nebo jiný materiál, pak si musíme uvědomit, že každé řešení unese určitou specifickou hmotnost nákladu. Z tohoto porovnání vycházejí fixační systémy z polyesterových pásek výhodněji,“ doporučuje na závěr David Marouš.

vlevo: Dřevěná fixace: 2000 kg nákladu, vpravo: Kontejnerový systém: 8000 nákladu
vlevo: Dřevěná fixace: 4000 kg nákladu, vpravo: Kontejnerový systém: 15 000 kg nákladu
vlevo: Dřevěná fixace: 12 000 kg nákladu, vpravo: Kontejnerový systém: hmotnost bez omezení