Různé

Aby přeprava a manipulace nebezpečných věcí proběhla bez rizika, podléhají legislativním nařízením i jejich obaly.

Mezinárodní logistický provider DACHSER nabízí řešení Chem-Logistics pro ADR zboží, a tak se musel vypořádat i s obalovou tematikou.

„Balení nebezpečného zboží se řídí pokyny pro balení dle dohody ADR. Obaly musí být certifikované, ty opakovaně použitelné mají omezenou životnost a musí odpovídat konstrukčnímu typu podle dohody ADR,“ vysvětluje Petr Chalupný, Project Manager DACHSER Chem-Logistics.

Rozdíl v požadavcích na obaly se liší i podle odesílaného množství – pro omezené množství nemusí být použitý certifikovaný obal, ale pro podlimitní množství už je obal přesně definován, označen kódem a musí být dodržen. Certifikované obaly dodává pro DACHSER externí specializovaná firma. Jednou z povinností v kompetenci logistického providera je důkladná kontrola před tím, než je zboží převzato k přepravě. Je nutné prověřit, zda balení odpovídá tomu, co je uvedeno v objednávce od zákazníka a splňuje-li požadovanou kvalitu. Pracovníci firmy DACHSER se také musí ujistit, jestli je zboží označeno bezpečnostní značkou podle dohody ADR. V rámci konsolidace zboží je pak na každé DACHSER pobočce nebezpečné zboží znovu kontrolováno, a to jak při vykládce a jakékoliv manipulaci s ním, tak i při nakládce na další úsek přepravy.

Každá DACHSER pobočka je vybavena havarijní sadou pro případ mimořádné události. Sada zahrnuje například záchytné vany, sorbenty či ochranné pomůcky. Vzhledem k množství a variabilitě obalů drží DACHSER skladem jen ty nejpoužívanější, ostatní expresně dodává certifikovaná firma. Náhradní bezpečnostní značky jsou k dispozici na každé pobočce.

Pro řešení mimořádných událostí v souvislosti s nebezpečným zbožím má DACHSER interní směrnice a smluvně ošetřenou havarijní službu pro zásah a likvidaci nebezpečného zboží. Každý rok navíc probíhá na všech pobočkách nácvik havarijní situace a její výsledek je prezentován při auditu ISO.

Zdroj: DACHSER