Různé
Logistika se stává stále komplexnějším oborem. Do kompetencí logistiků už dávno nepatří jen přepravy, postupně rozšiřují portfolia svých služeb o řadu dalších činností. S globalizací dodavatelských řetězců, provázaností a vzájemnou závislostí výrobních sektorů a s požadavky na optimalizaci nákladů se dostala do popředí i poradenská činnost logistických společností. Do už tak náročných systémů přišel nejprve Brexit a krátce poté doba covidová. Poradenství v oblasti logistiky tak dostalo další rozměr.

Logistického partnera si společnosti zpravidla nevybírají na „jednu sezonu“, cílem je dlouhodobá spolupráce výhodná pro obě strany. Zákazník hledá optimální řešení za přiměřenou cenu, přidanou hodnotou je ochota logistického providera fungovat vůči svému zákazníkovi jako zkušený konzultant. „Správné poradenství v logistice by se mělo zakládat na přesných datech, ta jsou alfou a omegou k dobrému nastavení dodavatelských řetězců,“ vysvětluje Jan Polter, obchodní ředitel mezinárodní logistické společnosti DACHSER Czech Republic, a dodává, „pokud pracujeme na vstupech s kvalitními a aktuálními daty, eliminujeme tím nepřesné predikce, které by ovlivnily volbu odpovídajícího logistického řešení.“

DACHSER proto neustále optimalizuje práci s daty a po zahájení spolupráce spoléhá na datové propojení se svými zákazníky. V rámci své poradenské činnosti se věnuje nastavování distribučních či nákupních logistických kanálů, pomáhá zákazníkům při volbě správných přepravních prostředků, poskytuje poradenství v kontraktní logistice a má specialisty pro oblast celního řízení.

Současná doba však jednoduchým řešením zrovna nepřeje. „Poslední dva roky jsou ve znamení velkých výzev pro celé odvětví logistiky,“ uvádí Jan Polter. „Brexit ukázal nepřipravenost Velké Británie v oblasti celního řízení a my jsme jako poradci fungovali po několik měsíců téměř nepřetržitě, abychom našim zákazníkům mohli garantovat doručení jejich zboží do Velké Británie.“ Evropa se ještě nestačila vzpamatovat z nové, pobrexitové, situace a už musela stejně jako zbytek světa čelit pandemii koronaviru. Zmrazení osobní letecké dopravy s výpadkem pravidelných linek mělo a doposud má výrazný dopad i na přepravu zboží. Náhlý globální výpadek výroby v první vlně pandemie a nárůst nejistoty pramenící z nákazy onemocněním COVID-19 také vedly k poklesu poptávky po námořních přepravách a snížení kapacit na moři, které ještě nebyly obnoveny. Trh je tedy poznamenaný akutním nedostatkem kapacit pro interkontinentální přepravy. Na stále se měnící tržní situaci je nutné opakovaně reagovat, což může být bez kvalitního poradenství a zákaznického servisu ze strany logistického providera velmi náročné.

„Naším úkolem je nyní sdílet se zákazníky ty nejaktuálnější informace o vývoji trhu, být proaktivní a přinášet varianty řešení, ze kterých si vybere tak, aby ho to v uvozovkách bolelo co nejméně,“ uvádí Radek Duda, Country Manager Air & Sea Logistics z DACHSER Czech Republic, a optimisticky doplňuje, „na druhou stranu se ale také jedná o nesmírně inspirativní dobu, kdy můžeme zúročit naše zkušenosti v řešení problémů v situaci, kdy neplatí letité sezonní trendy a tržní předpovědi mají nízkou vypovídací schopnost. Dnes je prostě více než kdy jindy nutné myslet takzvaně outside-the-box.

Text a foto: DACHSER