Různé
V rozhovoru mluví o tržní spolupráci i motivaci firem ke snižování emisí CO2 v logistice prostřednictvím programu Lean & Green Frederic Rotrou, country lead CHEP v České republice, a Tomáš Martoch, senior manažer ECR GS1 Czech Republic, zastřešující aktivity Česko-slovenské iniciativy ECR.
Česko-slovenská iniciativa ECR je na trhu již 22 let, jaká je vaše hlavní agenda?

Tomáš Martoch: ECR byla vytvořena v roce 2001 jako neutrální platforma pro podporu obchodní spolupráce mezi jednotlivými členy s cílem zlepšovat procesy v oblasti obchodu a logistiky. Jsme otevření všem společnostem, které se zajímají o to, jak zvýšit efektivitu dodavatelského řetězce a hledají nástroje pro optimalizaci svých provozů. Důležitým rozměrem našich aktivit je také udržitelnost. Vždy pomáháme společnostem realizovat jakékoli aktivity směřující k vyšší efektivitě a nižším nákladům, a to především udržitelným způsobem.

Za zmiňovanou udržitelnost udělujete také ocenění Lean & Green, kterou nedávno získala například společnost CHEP. Co to je Lean & Green a podle jakých kritérií firmy certifikujete?

Tomáš Martoch: Program Lean & Green pomáhá propojovat ekonomickou efektivitu logistických procesů s omezováním dopadů na životní prostředí. Jedná se o společnou platformu pro sdílení nejlepší praxe, která současně poskytuje možnost spolupráce při zapojení do společných projektů. Druhou hlavní funkcí je komunikace problematiky snižování CO2 a skleníkových plynů v logistice. Společnost CHEP nedávno představila svůj akční plán pro měření a snižování emisí i produkce skleníkových plynů o nejméně 20 % v České republice, za což získala právě ocenění Lean & Green Europe Award.

Frederic Rotrou: Je důležité dodat, že náš program byl nezávisle auditován experty z Vysoké školy ekonomické v Praze. To je garancí, že CHEP si definoval realistické cíle spolu s konkrétními kroky k jejich postupné eliminaci. Jako poskytovatel paletového poolingu aktivně prosazujeme principy oběhového hospodářství v logistice, které, jak pevně věřím, si osvojí stále více společností s významným dopadem na stav klimatu. V návaznosti na práci týmů CHEP jsem přesvědčen, že naše aktivity postupně povedou nejen k získání certifikace, ale – co je ještě důležitější – k obecně udržitelnější logistice a ekologičtějším dodavatelským řetězcům.

CHEP má pověst průkopníka oběhového hospodářství. Stačí k získání této certifikace samotná udržitelná povaha podnikání, nebo jste museli ve společnosti CHEP podniknout další kroky?

Frederic Rotrou: Pro získání samotného ocenění bylo klíčové vypracování nezávisle auditovaného plánu. Nyní však následuje ještě důležitější část – jeho realizace. Zavázali jsme se v pravidelných intervalech podávat Česko-slovenské iniciativě ECR zprávy o našem pokroku. Po úspěšném dosažení stanovených milníků a prokazatelném snížení emisí uhlíku o nejméně 20 % získáme prestižní certifikaci Lean & Green Star. Aktivity v oblasti udržitelnosti však pro nás nejsou ničím novým – jedná se o základní pilíř našeho podnikání a principy oběhového hospodářství jsou neodmyslitelnou součástí obchodního modelu CHEP již od vzniku společnosti před více než 60 lety. Už jen tím, že zákazníci použijí naše palety, snižují produkci odpadu, spotřebu přírodních zdrojů i emise CO2. V roce 2015 jsme představili novou pětiletou strategii udržitelného rozvoje, jejímž cílem bylo tvořit „lepší planetu, lepší podnikání a lepší komunity“. Do roku 2020 jsme nejen splnili nastavené cíle, ale definovali jsme si ještě ambicióznější závazky pro rok 2025. Chceme se stát průkopníkem v oblasti regenerativních dodavatelských řetězců a nebýt podnikem s „méně špatným“ vlivem, ale s pozitivním dopadem na planetu i společnost. Do roku 2025 chceme dosáhnout například nulové produkce odpadu směřujícího z naší strany na skládky nebo využívat 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. To je důkazem, že nás udržitelnost nezajímá kvůli titulům, ale proto, abychom pomohli planetě a byli příkladem podnikání, který je dobré následovat.

Do kdy musí CHEP splnit své cíle související s programem Lean & Green?

Frederic Rotrou: Emise z dodavatelských řetězců snížíme nejméně o 20 % do pěti let. Jsme přesvědčeni, že takový cíl je rozumný, splnitelný a budu velmi rád, pokud se nám jej podaří díky stále širší spolupráci s ostatními hráči na trhu co nejvýznamněji překonat.

Tomáš Martoch: Pokud CHEP splní pětiletý cíl, o čemž nepochybuji, získá první Lean & Green Star. Poté může získat další dvě taková ocenění, pokud si stanoví nové cíle a sníží emise o dalších 10 % do tří let od získání první hvězdy a o dalších 5 % do dalších dvou let.

Zdroj: CHEP