Různé
Růst spotřebitelské poptávky a oživení výrobního sektoru s sebou nese i zvýšenou poptávku po logistických službách. Pozice logistického operátora se tak znovu stala jednou z nejžádanějších na trhu práce.

Například mezinárodní logistický provider DACHSER řeší aktuální situaci v oblasti lidských zdrojů zvyšováním atraktivity pracovních míst a  pokračuje v budování pozice dobrého spolehlivého zaměstnavatele.

Situace na trhu práce zažila za poslední dva roky velké turbulence. Kvůli koronavirové pandemii se ze dne na den ocitli bez práce lidé mnoha profesí, především malých živnostníků z oblasti služeb a samozřejmě celý sektor kultury. Státní kompenzace a krizová podpora nebyly schopné pokrýt všechny profese v dostatečné výši, a tak se na trh práce dostávaly nové zdroje. Logistika zažila propad na začátku první vlny koronaviru, ale pak se rychle vrátila do černých čísel, přičemž nejlépe situaci zhodnotily e-shopy, které zaznamenaly raketový nárůst často v desítkách někdy až stovkách procent. Příliv nových uchazečů ale logistika velmi rychle absorbovala a nyní znovu čelí nedostatku pracovní sil na takzvané dělnické profese.

„Aktuálně je nábor logistických operátorů problematický téměř ve všech regionech, ve kterých působíme,“ uvádí Marie Šedivcová, HR Manager společnosti DACHSER Czech Republic, a doplňuje, „v logistice přepravované objemy rostou, bohužel trh práce nedisponuje dostatkem kvalitních volných uchazečů a zaměstnaní nejsou aktuálně tolik ochotni ke změně práce.“

DACHSER vytváří příjemné prostředí
Jan Polter

DACHSER Czech Republic zvyšuje atraktivitu pracovních pozic kvalitním systémem zaměstnaneckých benefitů a věnuje velkou pozornost on-boardingu – systému pro podporu zapracování nových zaměstnanců a jejich zapojení do stávajících týmů. „Investujeme také do zlepšování pracovního prostředí tak, aby se u nás lidé cítili dobře, a podporujeme a odměňujeme nábor nových zaměstnanců přes doporučení těch stávajících,“ říká Marie Šedivcová. DACHSER také vsadil na Employer Branding – dlouhodobou strategii, kterou pomocí multichannel marketingu cílí na podporu svého dobrého jména jako zaměstnavatele. „Vytváříme kampaně na podporu značky DACHSER a využíváme pro to jak tradiční, tak i online nástroje, věnujeme také zvýšenou pozornost interní komunikaci,“ zdůrazňuje Jan Polter, MBA, obchodní ředitel DACHSER Czech Republic.

DACHSER pro pokrytí špiček využívá mimo jiné sezónní zaměstnance a brigádníky, respektive pracovníky na dohodu o provedení práce. „Nyní zvyšujeme podíl těchto zaměstnanců tak, abychom plně pokryli i období dovolených a konec léta, kam už spadají přípravy na předvánoční zásobení retailu,“ vysvětluje Jan Polter s tím, že většina zaměstnanců v tomto režimu se uplatní ve skladových provozech. Chybějící místa pak DACHSER Czech Republic doplňuje i s pomocí agenturních pracovníků, které využívá na nejméně kvalifikované práce.

„Logistika je moderní zajímavý obor. Koronavirová krize lidem ukázala, že je to také obor stabilní. Věřím, že si více uvědomili, že je bezpečným přístavem v rozbouřených vodách, a budou to umět ocenit,“ uzavírá Jan Polter.

Budoucí kolegy se snažíme zaujmout

C.S.CARGO se v současné době na trhu práce potýká s ještě donedávna neexistující situací způsobenou především reakcí na pandemii covidu-19: Uchazeči o zaměstnání totiž změnili své návyky, daleko více přemýšlí o budoucnosti a jsou opatrní při rozhodování o změně zaměstnání. Zároveň je dnes obecně nízká nezaměstnanost, což se do náboru zaměstnanců v logistice také výrazně promítá.

„Při oslovování nových uchazečů se proto snažíme být o krok napřed a nabízíme to, co může případné budoucí kolegy zaujmout. Není to jednoduché, každý má jiné požadavky. Mladá generace třeba vyhledává flexibilitu v podobě zkrácené pracovní doby a nižším počtu pracovních dní. To vše musíme respektovat. V posledních dvou letech se třeba intenzivněji zaměřujeme na spolupráci se středními školami, kdy studentům vysvětlujeme, co je to logistika, jak funguje a jakou má budoucnost. Není to jednoduché, ale praktické ukázky situací z oboru mají úspěch a vidíme v tom potenciál,“ vysvětluje Lucie Eliáš, personální ředitelka C.S.CARGO, a dodává, že v realitě to pak vypadá tak, že je studentům umožňován zejména výkon školní praxe přímo na pobočkách C.S.CARGO. Školní teorie je důležitá, ale ne vždy připraví studenty na život v reálném světe logistiky. Díky této spolupráci poznají celý logistický řetězec v praxi a projdou mnoha odděleními, kde získají nadhled. Části z nich po ukončení praxe a samotné školy C.S.CARGO nabízí zaměstnání a uplatnění na již vyzkoušených a zaběhnutých místech.

Vítáni jsou i rodinní příslušníci

„Studenti po praxi tak tvoří část nových zaměstnanců, ale jsme teprve na začátku. Dosud se nám nejvíce osvědčilo doporučení nových zaměstnanců našimi lidmi, kteří jsou v tomto směru motivováni finanční odměnou,“ říká Lucie Eliáš.S ohledem na velmi malé množství potenciálních zaměstnanců na českém trhu vyhledáváme i zahraniční kandidáty. Stává se nám, že si u nás najdou práci i další rodinní příslušníci. To bylo v době covidu-19 nesmírně obtížné a mnoho projektů se nám tím zastavilo, nebo výrazně zpomalilo.“

Brigádníky C.S.CARGO využívá celoročně. Pomáhají vykrývat hlavně jednotlivé logistické špičky a čerpání dovolené kmenových zaměstnanců. Najdou uplatnění napříč celou společností: ve skladu i za volantem. Firma spolupracuje také s mnohými, dnes již bývalými, kolegy, kteří odešli do starobního důchodu, ale zároveň si chtějí udržet určité spojení s povoláním, které jim bylo tolik blízké. „Za tuto výpomoc jsme nesmírně vděční. Brigádu nabízíme i ve chvíli, kdy si kandidát není stoprocentně jistý, zda by ho zaměstnání plně naplňovalo. Umožníme mu tedy nahlédnout pod pokličku formou brigády. Když zjistí, že je to opravdu to pravé, přechází na hlavní pracovní poměr. Některé baví, že zůstanou i jen jako občasní brigádníci. Obě varianty jsou pro nás přínosem a snižujeme tím i určitou část fluktuace,“ tvrdí na závěr Lucie Eliáš.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: DACHSER