Různé
Žijeme v době velkých proměn energetiky v Evropské unii. Mezi hlavní dva důvody těchto změn dle našeho názoru patří legislativní tlak, jehož cílem je snížení zátěže životního prostředí, a technologický pokrok, který přináší dostupnost alternativní zdrojů energie.

Zároveň aktuální válečný konflikt na Ukrajině způsobuje v „klasické“ energetice nemalé problémy a obrovské navýšení cen základních energií. Zákonodárci, společnosti a veřejnost se tak postupně přiklání stále více k náhradě fosilních zdrojů energií za jejich obnovitelnou alternativu.

Jelikož společnost ČEPRO nechápe nástup alternativních paliv jen jako zákonnou povinnost, ale jako novou příležitost, zahájila již v minulých letech řadu aktivit ve vazbě na alternativní energie v dopravě. V rámci využívání alternativních zdrojů, resp. obnovitelných zdrojů energie (OZE) se společnost ČEPRO například rozhodla instalovat ve svých skladech pohonných hmot fotovoltaické elektrárny (FVE).

Projekty výstavby FVE mají pro společnost ČEPRO řadu přínosů. Zejména se jedná o obnovitelný, ekologicky šetrný a nevyčerpatelný zdroj energie. Dále přináší nemalou úsporu nákladů na dodávku a distribuci elektřiny, kdy návratnost tohoto projektu, který získá i dotační podporu, se při dnešních cenách elektrické energie odhaduje na pouhých 4 – 5 let. A zároveň umožní naší společnosti vyrábět „zelený“ vodík jako alternativní palivo pro nákladní a osobní dopravu. Samozřejmě, instalace FVE přinese i výraznou úsporu emisí CO2 a možnost plnění zákonných cílů v OZE.

Také je potřeba si uvědomit, že instalovaná FVE je decentrálním zdrojem, tj. odběrné místo s FVE je pak v „určité míře“ nezávislé na aktuálním technickém stavu centrálních zdrojů elektřiny a distribučních sítí (vedení). V neposlední řadě je dobré upozornit na fakt, že výroba elektřiny z FVE má minimální provozní nároky na údržbu a obsluhu a po splacení investičních výdajů na instalaci je získávána energie prakticky zdarma, přičemž životnost panelů FVE vyrobených v současnosti se odhaduje na cca 40 – 45 let.

Společnost ČEPRO tak v nedávné době zprovoznilo na střechách objektů ve skladech pohonných hmot 5 fotovoltaických elektráren (FVE). Celkový instalovaný výkon všech 5 projektů FVE je 2,002 MWp, přičemž bylo proinvestováno cca 46 mil. Kč. Tento projekt bude také z části financován dotací v rámci OP PIK „Výzva III. programu podpory Úspory energie Fotovoltaické systémy“ a předpokládaná výše dotace je cca 41 % z uznatelných nákladů. Předpokládá se, že naše elektrárny celkově vyrobí za rok přes 2 000 MWh, což je roční spotřeba 1 000 domácností, přičemž tato výroba přinese úsporu cca 900 tun emisí CO2 ročně, které by jinak vznikly při výrobě elektřiny z klasický zdrojů.

I když se jednalo o velmi složité a komplexní projekty, kdy bylo potřeba zejména zajistit smlouvy o připojení, žádosti o dotaci, stavební povolení, výběr spolehlivého zhotovitele, kolaudační rozhodnutí a licenci od Energetického regulačního úřadu, společnost ČEPRO se rozhodla v instalaci FVE na svých skladech pokračovat. Nyní tak pracujeme na výstavbě dalších 6 projektů instalace FVE na skladech ČEPRO, přičemž celkový instalovaný výkon projektů FVE by tentokrát měl být 13,024 MWp. Předpokládá se, že bude proinvestováno cca 260 mil. Kč, a opět by tyto projekty měly být z části financovány dotací, tentokrát v rámci Modernizačního fondu (Výzva MODF – RES+ č. 1/ RES+ č. 2).

Zároveň společnost ČEPRO připravuje instalace malých FVE na čerpacích stanicích, kdy v současnosti již jednu čerpací stanici s malou FVE (9,6 kWp) máme. Kromě výstavby fotovoltaických elektráren společnost ČEPRO v současnosti samozřejmě provádí řadu dalších aktivit ve vazbě na alternativní energie v dopravě.

V rámci bezemisní dopravy se společnost ČEPRO podílí na výstavbě páteřní sítě vysoce výkonných dobíjecích stanic, v budoucnu tak téměř polovina čerpacích stanic naší sítě EuroOil bude moci našim zákazníkům nabídnout dobytí jejich automobilů. Naše společnost se také intenzivně zabývá využitím vodíku v dopravě a připravuje výstavbu plnící vodíkové stanice na naší čerpací stanici EuroOil. V synergii s projekty výstavby FVE také pracujeme na projektu umístění výrobny vodíku elektrolýzou, tzv. výroba „zeleného“ vodíku. V oblasti LNG (zkapalněný zemní plyn) v dopravě intenzivně pracujeme na projektu výstavby a provozování terminálu LNG v areálu jednoho našeho skladu. Co se týče CNG/bioCNG (stlačený zemní plyn), v této oblasti již dlouhodobě spolupracujeme s obchodními partnery na výstavbě plnících stanic CNG na našich čerpacích stanicích EuroOil a zároveň hledáme efektivní projekty v oblasti bioCNG, mezi něž patří například přestavba bioplynových stanic.

Zásadní nevýhodou alternativních paliv v současnosti je mimo jejich vyšší cenu také jejich nedostupnost a omezená nabídka alternativních motorových vozidel. Cílem naší společnosti je tak vytvořit pro naše stávající a budoucí zákazníky v oblasti alternativních energií komplexní balíček dodávky energií/paliv a služeb.

Petr Lux, ČEPRO

Foto: ČEPRO