Nebezpečný náklad
23. listopadu 2021 proběhla již 21. Konference bezpečnostních poradců ADR. Hned úvodní přednáška byla již tradičně zaměřena na připravované změny v dohodě ADR, které začnou platit od roku 2023. Vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci se konference konala stejně jako vloni online.

Na úvod vystoupil Jiří Došek (DEKRA CZ), který posluchače seznámil s připravovanými změnami v dohodě ADR 2023. Přednášku rozdělil do částí v souladu se strukturou dohody ADR. Z připravovaných změn zmínil mimo jiné připravované změny v ustanovení 1.1.3.6 takzvané podlimitním množství ve vztahu k platnosti kapitoly 1.10 (Bezpečnostní předpisy). Pracovní skupina WP 15 připravující při OSN změny dohody ADR projednávala povinnost dodržet ustanovení kapitoly 1.10 i pro všechny vysoce rizikové nebezpečné věci definované v oddílu 1.10.3 ADR, přepravované jako podlimitní v souladu s pododdílem 1.1.3.6.

Další připravovanou změnou, o které Jiří Došek hovořil, byly podmínky použitelnosti opakovaně plnitelných tlakových nádob schválených Ministerstvem dopravy USA neodpovídajících dohodě ADR v souladu s kapitolou 1.4 (Použitelnost jiných předpisů) dohody ADR. Dále v části 4 (Ustanovení o používání obalů a cisteren) Jiří Došek hovořil o změnách ve zvláštním ustanovení pro balení věcí třídy 2 a věcí jiných tříd přiřazených k pokynu pro balení P200.

Celý článek najdete v prosincovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD. Předplatné si můžete objednat na vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.