Nebezpečný náklad
Plánování přeprav kraje v nákladní dopravě mimořádně důležitou roli. Zákazník potřebuje zboží včas a v odpovídající kvalitě. V tomto článku se podíváme, jak tuto problematiku zvládají firmy Dachser Czech Republic a ČSAD Uherské Hradiště.

Za posledních 10 let došlo ve společnosti ČSAD Uherské Hradiště k zásadním změnám v oblasti plánování tras jak v distribuci, tak v mezinárodní kamionové dopravě (MKD). Tyto změny vycházejí převážně ve zdokonalování samotného TMS a podpůrných, speciálních softwarových aplikací.

V oblasti MKD probíhá plánování tras jednodušeji. Ve většině případů se jedná o jednu nakládku a jednu vykládku. Pokud se jedná o automotive, pak je přeprava vždy zatížena přesným časem nakládky a vykládky. Pokud se jedná o přepravu nebezpečných věcí (ADR), pak dispečer musí myslet na všechny restrikce, které s tím souvisí. I přes všechna uvedená specifika není nutné na plánování používat speciální software.

V oblasti distribuce je plánování již složitější. Základní rozdíl spočívá v počtu plánovaných zásilek. U MKD se jedná o 1 až 2 zásilky v rámci jedné přepravy. V distribuci jde až o 25 zásilek na jedné trase. Pokud jsou zásilky kombinované, to znamená že na jednom vozidle se veze průmyslové zboží a ADR zásilky, pak dispečer musí vzít v potaz povahu všech zásilek a prověřit jejich společnou distribuci.

Informace o dopravní situaci
Vlastislav Čech

„Vlivů, které mají negativní dopad na průběh distribuce, je spousta. Ten nejzásadnější je rostoucí hustota silničního provozu a neustálé uzavírky komunikací. Můžete si trasu naplánovat sebelíp, ale stačí jedna nečekaná uzavírka silnice a vše je jinak. Abychom těmto situacím předcházeli, tak v rámci plánování využíváme dostupné informační zdroje o uzavírkách. Například mapy Google. Ty ale v neplacené verzi nezahrnují informace pro nákladní vozidla. Náš plánovací software načítá informace o dopravní situaci, nicméně tyto informace jsou aktuální v okamžiku plánování, což je den před doručením. Jakmile řidič vyrazí na rozvozovou linku a potvrdí zahájení přepravy v jednotce vozidla, tak získá aktuální informace o dopravní situaci na jeho trase. Pak je už na řidiči, jak na vzniklou situaci zareaguje. Pokud si je jistý, že plánované termíny doručení jsou ohroženy, pak informuje dispečink, který pak následně komunikuje s příjemcem,“ vysvětluje Vlastislav Čech, Obchodní ředitel / CSO ve společnosti ČSAD Uherské Hradiště, a upozorňuje na další faktor, kterým jsou vykládková okna. Rozvozové linky v rámci B2B se převážně plánují v rámci pracovní doby od 8 do 17 hodin. Dispečeři jsou schopni rozvozový plán nastavit tak, aby přeprava probíhala maximálně ekonomicky. Pokud ale do takto nastavených tras vložíte restrikce, což vykládkové okno je, tak se ekonomika provozu začíná bortit. Vykládková okna nevznikají jen plánovaně, ale i na poslední chvíli, kdy příjemce oznámí aktuální časové možnosti pro příjem zásilek.

Limitní nebo podlimitní ADR?

V rámci portfolia klientů přepravuje ČSAD Uherské Hradiště jen zásilky ADR, které jsou baleny na standardní palety, takže manipulace v rámci nakládky i vykládky probíhá bez výraznějších komplikací, jako u běžného zboží. Zkušení skladníci i řidiči již ví, jak konkrétní zboží ADR na vozidlo naložit. Například symboly ADR musí být vždy viditelné.

„Komplikace přicházejí v okamžiku plánování, kdy dispečeři musí sledovat množství, aby byli schopni stanovit, zda se jedná o limitní nebo podlimitní přepravu ADR. I když máme v rámci TMS různé pomocné nástroje, tak tento krok musí dispečer udělat sám. V minulosti jsme se pokoušeli získat nástroj, který by v rámci TMS toto sám stanovil, ale bez pozitivního výsledku,“ říká Vlastislav Čech a podotýká, že nestačí jen sledovat celkové množství ADR zboží na vozidle. Musí se také sledovat druh zboží a jeho vzájemná kombinace, takzvaná společná nakládka. To vše musí vzít dispečer na zřetel, aby byl schopen závoz naplánovat a informace také předat řidiči. Flotila nákladních vozů ČSAD Uherské Hradiště je kompletně vybavena základní výbavou pro přepravu ADR a řidiči mají potřebné školení. To dispečerům pomáhá při plánování přeprav.

Jaký systém při plánování tras ČSAD Uherské Hradiště používá? Nejedná se o jeden systém, ale kombinaci systémů. K samotnému zpracování tras slouží software Plantour. Aby splnil všechny požadavky, jako je třeba rychlost zpracování většího počtu zásilek (stovek) v co nejkratší době, efektivní využití vozového parku vlastního i smluvních dopravců, bylo nutné tento software propojit s TMS. V něm dochází k dalšímu zpracování zásilek/přeprav tak, aby bylo možné výsledek dispečerského snažení, což jsou distribuční plány, zaslat do jednotek vozidel. Ve vozidle si je řidič po přihlášení do jednotky načte. V průběhu přepravy pak potvrzuje vykládku/nakládku, aby byla k dispozici data pro další statistické zpracování.

Role řidiče a dispečera

„I když žijeme v éře digitalizace a pomalého vzestupu umělé inteligence, tak bez zkušených dispečerů a řidičů se žádná dopravní společnost neobejde. Dispečeři i řidiči jsou pravidelně proškolováni. Řidiči to mají ze zákona. Od každého nového zákazníka, který požaduje přepravu ADR, musíme získat co nejvíce informací o povaze ADR a následně pak rozhodnout, za jakých podmínek jsme schopni závozy uskutečnit. Výsledek našeho rozhodnutí pak musí zrealizovat řidič, který musí být dispečerem dostatečně poučen, jak se zbožím zacházet. Dobrý řidič nám pak předá zpětnou vazbu z průběhu celé přepravy, na základě které pak můžeme ještě učinit zlepšující opatření,“ zdůrazňuje Vlastislav Čech a poukazuje na zásadní úlohu dispečerů i řidičů, protože právě jejich přístup rozhoduje o úspěšné a hlavně bezpečné spolupráci v rámci přepravy ADR.

Řidič má podrobné informace
Jan Polter

O nutnosti dokonalé souhry dispečera a řidiče hovoří rovněž zástupci společnosti Dachser Czech Republic. Většina linek sběrné služby této společnosti Dachser jezdí v tandemové soupravě se dvěma výměnnými nástavbami – využívá jejich vyšší kapacity (ve srovnání s běžným návěsem) a možnosti nakládky do více pater. Všechna vozidla jsou navíc vybavena i pro přepravy nebezpečného zboží dle dohody ADR. Vlastní informační systém společnosti Dachser pro řízení přeprav Domino pak automaticky přiřazuje zboží do jednotlivých souprav tak, aby spolu bylo kompatibilní a trasy linek vedly s ohledem na ADR náklad. Na mezinárodní dálkové linky navazují regionální rozvozy. Pro optimalizaci přeprav na první a poslední míli spustil Dachser před třemi lety celoevropský projekt. Byly zavedeny nové mobilní terminály pro řidiče na rozvozových linkách, které jsou využívány nejen pro skenování, ale také pro avizace svozových a rozvozových zásilek. Řidičům slouží jako elektronický nákladní list s podrobnostmi o nakládce a vykládce na jedné svozové/rozvozové lince. Díky novému softwaru má řidič na první pohled všechny informace o nakládce a vykládce na poslední a první míli a může sledovat a reagovat i na odchylky oproti plánu a informovat o nich dispečera. Takzvaná city logistika má totiž svá specifika a liší se město od města.

Velkou výhodou je, že Dachser spolupracuje se stálými partnery, ověřenými přepravci, a regionální rozvozy mají na starosti stále stejní řidiči. „Řidič má svoji stálou oblast, kterou velmi dobře zná,“ vysvětluje Jan Polter, obchodní ředitel DACHSER Czech Republic, a zdůrazňuje, „dispečer a řidič spolu musejí úzce spolupracovat a mít stejné kvalitativní i kvantitativní cíle. Dispečer zná kontext a návaznosti našich celoevropských systémů, řidič má zase nejvíce informací o našich zákaznících v místě doručení. Jejich souhra je proto pro kvalitní doručování na poslední míli klíčová.“

Koncept bezemisního zásobování

Dodání do center měst navíc komplikují časté zácpy, omezení pro vjezd, nedostatek parkovacích ploch a podobně. Společnost proto testuje, a tam, kde to dává smysl, také implementuje koncepty bezemisního zásobování. Vozidla na alternativní pohony jsou v mnoha metropolích vítaná a osvobozena od restrikcí pro vozidla na konvenční pohony. DACHSER Emission-Free Delivery je koncept, který společnost implementovala už ve 12 evropských městech včetně Prahy a do konce roku 2025 by jej měla rozšířit do nejméně deseti dalších metropolí po celé Evropě. Kombinuje nejrůznější doručovací modely s mixem vozidel na elektropohon. V Praze například distribuci na poslední míli ve vybraných městských částech realizují nákladní elektrokola. Jejich trasy mají ve svých rukou řidiči – cyklokurýři. Kromě běžných komunikací využívají úzké uličky a cyklostezky a umějí se tak vyhnout oblastem s častými dopravními komplikacemi.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Dachser a Josef Žambůrek