Nebezpečný náklad
Bezpečnostní poradce ADR se často setkává s problematikou přepravy tlakových lahví, kde tato přeprava není hlavní činností subjektu. V tomto článku se podíváme na několik způsobů a variant, které mohou vyžadovat rozdílnou úroveň plnění dohody ADR.

Bezpečnostní poradce se setkává s mylným názorem, že plyny v tlakových lahvích nejsou předmětem dohody a nejsou nebezpečné pro přepravu. Plyny obecně jsou látky třídy 2 nebezpečné například hořlavostí, podporou hoření, toxicitou, žíravostí, kombinací zmíněných nebo „jen” vysokým tlakem.

Jako první příklad můžeme uvést vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravy dle 1.1.3.1 c). Tohle ustanovení nás zbavuje platnosti dohody ADR při přepravě nebezpečných látek prováděnou podniky jako vedlejší činnost k jejich činnosti hlavní. Jako příklad je zde uvedeno zásobování stavenišť nebo přepravy související s prováděním měřičských, opravárenských a údržbářských prací. V případě tlakových lahví s plyny dobře využitelné pro servisní techniky za účelem přepravy k provádění činnosti u zákazníka.

Lukáš Formánek, DEKRA CZ

Celý článek vyšel v červnovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD.