Nebezpečný náklad
Látky, které spadají pod název třídy 1 (výbušné látky a předměty) jsou tuhé nebo kapalné látky (nebo směsi látek), které mohou chemickou reakcí vyvinout plyny takové teploty, takového tlaku a takové rychlosti, že mohou způsobit škody v okolním prostředí.

Do třídy 1 náleží dále pyrotechnické látky nebo směsi látek určené k vyvolání tepelných, světelných, zvukových, plynových nebo dýmových efektů nebo jejich kombinaci pomocí nedetonačních, samovolně probíhajících exotermických chemických reakcí, a také výbušné předměty, které obsahují jednu nebo více výbušných nebo pyrotechnických látek a látky nebo předměty vyrobeny k vyvolání praktického účinku pomocí výbuchu nebo pyrotechnického efektu. Tyto látky nemají obalové skupiny, ale dělí se do jednotlivých podtříd a skupin snášenlivosti. U podtříd je důležité znát jejich pořadí dle nebezpečnosti, které použijeme i při značení dopravních jednotek bezpečnostními značkami: (nejnebezpečnější) 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (nejméně nebezpečné).

Anna Peříčková, DEKRA CZ

Celý článek najdete v prosincovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD. Předplatné si můžete objednat na vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.