Nebezpečný náklad
Vzhledem k velkému rozsahu Dohody ADR může její použití v praxi znamenat nemalé komplikace pro všechny zainteresované účastníky. Z tohoto důvodu vyvinula společnost DEKRA CZ software ADRem.

V principu podobný je druhý software, rovněž z „dílny“ společnosti DEKRA CZ, RIDem, který pomáhá s orientací v předpise RID, tedy v Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí.

Oba výše zmíněné softwary zásadním způsobem usnadňují a urychlují práci s poměrně obsáhlými předpisy, kterými bezpochyby Dohoda ADR a Řád RID jsou. Jedná se o přehledně a logicky uspořádané programy, které i začínajícímu uživateli poskytnou v oblasti ADR, resp. RID požadované informace snadno, rychle a srozumitelně.

Software je možné objednat v různých verzích, které se od sebe odlišují zejména různou nabídkou funkcí. Jedním z nabízených doplňků je například Převodník mezi dohodou ADR a Katalogem odpadů, který využijí zejména subjekty podílející se na přepravě nebezpečných odpadů. Tento doplněk dokáže podstatným způsobem zredukovat množství variant pro zaklasifikování nebezpečného odpadu. Protože výše zmíněné softwary využívají i některé orgány státní správy, doplňujeme software také o vybrané dokumenty využívané při kontrolách přeprav nebezpečných věcí.

Hana Beranová, DEKRA CZ

Celý článek najdete v únorovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD. Předplatné si můžete objednat prostřednictvím e-mailu vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.