Nebezpečný náklad
Mezinárodní logistický provider Dachser jako specialista na sběrnou službu má pro zásilky s nebezpečným zbožím vlastní speciální řešení – DACHSER Chem Logistics. Díky jeho expertíze a husté logistické síti se mohou zákazníci na kvalitu doručování společnosti Dachser spolehnout a posílat i menší objemy zásilek doslova po celém světě. Pro větší objemy mezikontinentálních zásilek společnost nedávno zahájila také službu LCL kontejnerů.

Chemická logistika klade mimořádný důraz na bezpečnost přeprav. Je nezbytné dodržovat zákonné požadavky na výbavu jednotlivých vozidel podle dohody ADR, velký význam pro kvalitu doručování hraje systémové řešení přeprav a také zkušenosti profesionálních řidičů.  Aby byla sběrná služba společnosti Dachser co nejvíce flexibilní, jsou všechny její svozové a linkové přepravní jednotky vybavené pro transport nebezpečného zboží a řidiči odpovídajícím způsobem proškoleni. Pro řízení přeprav používá Dachser vlastní IT řešení, které zohledňuje všechna specifika ADR zásilek.

„Náš přepravní systém Domino hlídá množství nebezpečných věcí v kamionech a výměnných nástavbách a neumožňuje nakládku nekompatibilních výrobků do jedné soupravy,“ vysvětluje Jan Polter, obchodní ředitel Dachser Czech Republic.

Také překládkové terminály společnosti jsou na všech pobočkách v Evropě vybavené pro manipulaci s výrobky většiny tříd nebezpečnosti dle dohody ADR. Dachser má i početný tým bezpečnostních poradců a pravidelně investuje do jednotlivých školení zpravidla i nad zákonný rámec. V celé skupině Dachser je ročně pro manipulaci a skladování nebezpečných věcí proškoleno více než 11 500 zaměstnanců. 

Dachser má proškoleno více než 11 500 zaměstnanců.

V posledních letech je v důsledku celosvětových událostí zvýšená poptávka po hygienických produktech, čistících prostředcích a podobných výrobcích, které spadají do kategorie nebezpečných věcí. Dachser tak může růst společně se svými zákazníky. Jen v minulém roce přepravila tato společnost přibližně čtyři miliony zásilek, které obsahovaly chemické produkty, z nichž 1,25 milionu obsahovalo nebezpečné věci. Přestože chemický průmysl v současné době představuje jedno z nejúspěšnějších odvětví, byl v posledních dvou letech vystaven značnému tlaku v důsledku narušení dodavatelských řetězců, nedostatku materiálů a omezených kapacit.

„Podle našich zkušeností se řada společností v současné době nachází v krizovém režimu,“ říká Petr Chalupný, Project Manager DACHSER Chem Logistics společnosti Dachser Czech Republic, a dodává, „zaměřují se výhradně na pořizování přepravních kapacit za přijatelné ceny a spolupracují se svými logistickými partnery na hledání řešení pro zachování svých dodavatelských řetězců. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu však lze očekávat, že začnou ve svých dodavatelských řetězcích provádět strukturální změny.“

Dachser loni v létě provedl interní průzkum, který ukázal, že 70 % dotázaných zákazníků uvažuje o regionalizaci svých dodavatelských řetězců. Zaznamenal také první chemické společnosti, které přesouvají výrobu do regionů se svými největšími prodejními trhy. „To však bude nějakou dobu trvat a v žádném případě to neznamená předzvěst konce globalizace. Přemístění nebo úplná regionalizace dodavatelského řetězce by nebyla optimální a mohla by být i riskantní,“ vysvětluje Petr Chalupný.

Dachser proto před nedávnem přišel s nabídkou konsolidačních kontejnerů (LCL) pro námořní přepravy po celém světě i pro nebezpečné zboží. Řešení je vhodné nejen pro chemický průmysl, ale i pro ostatní průmyslové segmenty, a profitovat z něj v tomto případě budou především zákazníci s velkými objemy nebezpečného zboží. „Naší největší prioritou je momentálně udržet globální dodavatelské řetězce našich zákazníků bez přerušení a poskytovat jim vysokou kvalitu služeb bez ohledu na turbulentní situaci na trhu,“ uvádí Jan Polter, a uzavírá, „to na nás klade velmi vysoké nároky, zejména co se flexibility a angažovanosti při hledání řešení na míru našim zákazníkům týče.“

Text a foto: Dachser