Nebezpečný náklad
Podcenění správného skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek dle platných předpisů by vás mohlo vyjít v budoucnu velmi draho. Nevhodný způsob skladování takových látek by mohl mít totiž nedozírné následky, ať už z hlediska poškození lidského zdraví, škod na majetku nebo životním prostředí. Vždyť právě vhodné skladování hořlavin může zachránit nejen vaši provozovnu a pracovní stroje, ale i lidské životy!

Dostát však svým zákonným povinnostem, pokud v rámci své podnikatelské činnosti manipulujete s hořlavinami, může být občas poněkud problematické, obzvláště pokud nemáte skladovací prostory ve svém vlastnictví. Často se můžete s takovým úskalím potýkat například při skladování hořlavin ve skladových halách logistických parků, ale rovněž v jakýchkoliv pronajatých skladovacích prostorách.

Zaměřme se nyní blíže na skladování hořlavin v logistických parcích. Prvotní problém při skladování hořlavin ve skladových halách logistických parků bývá už v jejich stavebním řešení, protože tyto haly často nejsou zkolaudovány pro skladování většího množství hořlavin, jaké obsahuje například drogistické zboží, které často distribuují logistické firmy pro jiné společnosti a které potřebují uskladnit v pronajatých skladových halách. Tento sortiment v sobě totiž zahrnuje značné množství hořlavin v podobě parfémů, sprejů, barev, rozpouštědel atd.

Klíčovým aspektem pro bezpečné skladování hořlavin je rozčlenění skladovacích prostor do takzvaných požárních úseků.  Obecně platí, že lze každý stavebně a požárně oddělený prostor v objektu chápat jako jeden samostatný požární úsek. Za účelem minimalizace rozsahu škod při případném požáru je povoleno v běžném požárním úseku bez dalších opatření umístit nanejvýš 250 litrů hořlavých kapalin, z toho maximálně 50 litrů hořlavin I. třídy nebezpečnosti. Uvědomme si tedy, že běžná skladovací hala s regály tvoří pouze jeden samostatný požární úsek, a proto je uskladnění většího množství hořlavin bez nutnosti stavebních úprav takové haly z hlediska předpisů a bezpečnosti zcela nevhodné. Provádění stavebních úprav v již zkolaudované skladové hale navíc většinou nepřipadá v úvahu, protože mnoho firem je ve skladových halách pouze v nájmu a pronajímatel s takovými úpravami často neudělí souhlas, případně na realizaci vhodných stavebních řešení není dostatek času.

Z výše uvedeného by se tedy mohlo na první pohled zdát, že se mnoho společností, které nemají vlastní skladovací prostory, dostává v rámci své podnikatelské činnosti do patové situace. Naštěstí i zde ale existuje jednoduché a praktické řešení! Společnost DENIOS, přední výrobce skladovací a manipulační techniky s dlouholetou praxí, přichází na trh s promyšleným řešením, které spočívá v integraci skladovacích kontejnerů s certifikovanou požární odolností do stávající infrastruktury skladových hal. Jednotlivé skladovací kontejnery jsou certifikovány pro uložení většího množství hořlavin a tvoří tak plnohodnotné samostatné požární úseky s vysokou skladovací kapacitou. Tyto speciální skladovací kontejnery představují skvělé řešení bez nutnosti stavebních úprav či stěhování se na jinou adresu. „Uskladnění většího množství nebezpečných látek ve skladovacích kontejnerech s požární odolností představuje často nejrychlejší a nejekonomičtější cestu, jak tento problém vhodně vyřešit,“ dodává obchodní ředitel firmy DENIOS, Radek Zajíc. Protipožární sklady od DENIOSu zcela vyhovují zákonným i bezpečnostním požadavkům, neboť jsou vybaveny integrovanou záchytnou vanou, odvětráváním dle ČSN 65 0201 a disponují certifikovanou požární odolností. Jsou schváleny pro skladování hořlavin a dalších nebezpečných látek.

DENIOS protipožární kontejnery jsou k dispozici v různých velikostech skladovací plochy, a to od malých protipožárních skladů se skladovací plochou cca 2 m2 až po rozměrově větší požárně odolné sklady o velikosti až 22 m2. V závislosti na typu skladu nabízí DENIOS protipožární sklady požární odolnost REI až 120 minut zevnitř i zvenku dle EN 13501-2. Díky mobilním skladům s požární odolností od DENIOSu můžete získat v krátké době předpisům odpovídající skladovací řešení v samostatných požárních úsecích bez nutnosti stavebních úprav stávajících objektů a jednotlivé kontejnery lze navíc umístit v rámci jedné skladovací haly v neomezeném počtu.

Více informací ohledně skladování ve skladech s požární odolností naleznete na https://www.denios.cz/.

Text a foto: DENIOS