Nebezpečný náklad

Společnost DEKRA CZ vyvinula dva softwary pro snazší orientaci v silničním a železničním předpisu. Software ADRem a RIDem poskytují uživateli ucelené informace pro daný typ přepravy.

Pro uplatnění v praxi si představíme především sotware ADRem, jehož využití souvisí s větším preferováním silniční přepravy v České republice, která je využívanější než přeprava železniční. Software ADRem je k dispozici od roku 2003, tedy téměř 20 let. S každým nově vydaným předpisem ADR jsme SW pečlivě upravovali a přizpůsobovali uživatelům tak, aby s ním práce byla jednoduchá a intuitivní.

Připravuje se nová moderní verze

V následujících řádcích vám představíme nejnovější verzi pracovně nazvanou ADRem 2020, která bude již brzy k dispozici. Tato inovovaná verze přinese ještě přehlednější a ucelenější náhled na jednotlivé látky – UN čísla a velmi zjednoduší tvorbu přepravních dokladů.

Srdcem programu stále zůstává tabulka 3.2.1 A obsahující seznam nebezpečných věcí řazených podle UN čísel neboli identifikačních čísel látek. Zjednodušené vyhledávání je možné podle UN čísla nebo názvu (chemického, technického) nebo podle užívaných synonym. Zobrazení pojmenování látek ve více jazycích (angličtina, němčina, francouzština, slovenština a polština) je využitelné zejména při tvorbě mezinárodního přepravního dokladu.

Pro koho je software nepostradatelný?
  • Pro odesilatele – zjednodušená tvorba přepravních dokladů.

Pracovníky, kteří připravují přepravní doklady, jistě potěší přehledná a jednoduchá tvorba těchto dokladů. Nesmíme zapomínat, že dohoda ADR je velice striktní a nepřipouští žádnou volnost, zejména u zápisu látek do přepravního dokladu. Odpovědnost za přepravní doklad nese zejména odesílatel, ale také dopravce, který musí umět doklady zkontrolovat.

  • Pro dopravce provádějící přepravu nejen v podlimitním množství.

Pro tyto dopravce je velice výhodné mít vlastní verzi software ADRem, kde si mohou kdykoli ověřit výpočet podlimitního množství, zvláštní ustanovení k přepravovaným látkám (pozor, tato zvláštní ustanovení mohou platit i v podlimitní přepravě), a získat tím jistotu, že přeprava probíhá podle platných předpisů a v případě silniční kontroly nehrozí postihy.

  • Pro bezpečnostní poradce, kteří ve společnosti DEKRA CZ absolvují nový nebo obnovující kurz, nabízíme při zakoupení softwaru ADRem zajímavou slevu.
Jaké verze si budete moci zakoupit?

Light verze slouží jako základní rozhraní pro uživatele, kteří potřebují rychlý přehled.

Basic uspokojí náročnější zákazníky. Součástí tohoto balíčku bude i zjednodušená verze pro mobilní telefony a tablety, jak pro Android, tak pro platformu iOS. Software budete mít vždy k ruce, ať už budete kontrolovat balení zboží ve skladu či budete u nakládky v terénu.

Check slouží kontrolním orgánům. Součástí této verze je rozšíření o kontrolní protokoly, které používají kompetentní orgány při silničních kontrolách.

Ke každé verzi je možné zakoupit rozšíření v podobě Převodníku mezi Katalogem odpadů a dohodou ADR. Bližší informace a kontakty naleznete na https://dekra.cz/ostatni/software/.

Eva Švehlová, DEKRA CZ