Nebezpečný náklad

Společnost ČEPRO letos v Loukově uvedla do provozu modernizovaný terminál pro výdej pohonných hmot. Terminál má k dispozici čtyři výdejní stopy, což umožňuje denně naplnit 188 autocisteren.

Čtyři výdejní stopy

V září 2018 shořely výdejní lávky pohonných hmot ve skladu společnosti ČEPRO v Loukově. Vzhledem k tomu, že jde o významný distribuční uzel v rámci celé jižní a střední Moravy, bylo nutné nejen rychle obnovit alespoň částečný výdej, ale připravit a spustit výstavbu zcela nového zařízení. To se podařilo již v únoru následujícího roku a o deset měsíců později již stály v Loukově kompletně dokončené čtyři výdejní stopy.

Pohled na jednu z výdejních stop

Technologie za 300 mil. Kč je nejmodernější svého druhu v Evropě. Jde o první plně automatizovaný terminál pro autocisterny, kterým ČEPRO disponuje. Jan Duspěva, generální ředitel ČEPRO, uvádí: „ČEPRO několikrát v posledních letech při různých mimořádných výpadcích výroby v České republice prokázalo svoji roli při udržení stability místního trhu s pohonnými hmotami. Jsem rád, že pro oblast Moravy máme ve velmi krátké době nové a moderní zařízení, které dokáže spolehlivě uspokojit rostoucí poptávku našich zákazníků.“ Do autocisteren lze stáčet BA95N, BA95NsETBE, NM, NMsFAME, B100, E85, TOLEX, a to s aditivací na všech stopách.

188 autocisteren za den

Nový systém má o čtyřicet procent větší výdejní kapacitu než původní lávky. Za den dokáže naplnit 188 autocisteren, maximální kapacita výdeje je 5640 m3. Funguje podle nejmodernějších bezpečnostních a technologických trendů. Při maximálním provozním zatížení se kapacita skladu 250 000 m3 obmění za 45 dní. Má vlastní stabilní hasicí okruh s využitím čtyř automatických monitorů požáru a s celkovým průtokem hasiva 7000 litrů za minutu a s napojením dvou dieselových čerpadel a nádrže s vodou o objemu 500 m3 a s 3 m3 pěniva. Veškeré přívodní potrubí pohonných hmot z nádrží skladu vede přes nově vybudovaný armaturní uzel, kde jsou na všech potrubích instalovány dálkově ovládané bezpečnostní uzavírací armatury. Aditivační nádrže a technologické vybavení je kompletně vyrobeno z nerezavějící oceli. Veškerý prostor výdejních lávek je zabezpečen proti úniku ropných látek s případným přepadem pohonných hmot do havarijní nádrže. Samozřejmostí je bezpečnostní kamerový systém. Úpravy prostoru kolem výdejních lávek vycházejí z požadavku zabránit případnému šíření požáru. Po skrývce zeminy sem byla položena geotextilie a následně se veškerý přilehlý prostor vysypal kamennou drtí.

Nezbytné pohodlí pro řidiče

Jak bude na Loukově nový systém fungovat? Nájezd vozidel do skladu řídí software tak, aby se v areálu nevyskytoval větší počet autocisteren, než je to přípustné z hlediska bezpečného provozu. Řidič automobilové cisterny se prostřednictvím identifikační karty přihlásí na výdejovém terminálu, na kterém se přesvědčí, zda má či nemá uvolněné zboží a zda je tedy oprávněn k odběru pohonných hmot. Po navolení požadovaného množství systém automaticky zařadí řidiče do „fronty“ a určí mu výdejní stopu, na kterou má řidič v rámci nového terminálu najet. Tam požadované množství naplní do cisterny. „Reálně to funguje tak, že se na velkoplošné obrazovce před areálem skladu rozsvítí SPZ autocisterny a číslo stopy, na kterou má řidič najet,“ vysvětluje František Todt, provozní ředitel společnosti ČEPRO.

Skladování pohonných hmot

Po vstupní kontrole bezpečnostní služby řidič najíždí na výdejní lávky. Zde provádí plnění zcela samostatně. Výdejní lávky jsou osazeny pouze spodním plněním pro autocisterny s odvodem uhlovodíkových par do rekuperačního systému. Pouze ve zvláštních případech kontaktuje řidič operátora skladu, který mu zajistí vzdálenou podporu při plnění. Po ukončení plnění řidič odjíždí z výdejních lávek k velínu, kde obdrží dodací nákladní listy k odebranému zboží. Následně je při odjezdu z areálu opět zkontrolován bezpečnostní službou a po provedené kontrole odjíždí k zákazníkovi.

ČEPRO provozuje celkem 16 skladů, z nichž je 13 zároveň výdejními terminály. Distribuci pohonných hmot na Moravě zajišťuje ze tří terminálů nacházejících se ve Střelicích u Brna, Loukově a Sedlnicích. Společnost ČEPRO zajišťuje především přepravu, skladování a prodej ropných produktů. Jejím posláním je také ochrana státních hmotných rezerv. Zároveň provozuje síť vlastních čerpacích stanic pod názvem EuroOil.

Text a foto: ČEPRO