Nebezpečný náklad
Chemická legislativa je natolik spletitá, že je pro nezainteresovaného pozorovatele až téměř nemožné vyznat se v příslušných předpisech a zaznamenat všechny změny a novinky, aby je mohl implementovat ve svém podniku.

Společnost DEKRA CZ se v oblasti chemické legislativy pohybuje již mnoho let. Pravidelně pro své zájemce pořádá semináře, kurzy, konference a školení s cílem pomoci uživatelům při plnění jejich povinností vyplývajících z právních předpisů vydávaných Evropskou chemickou agenturou a také z mezinárodních dohod týkající se přepravy nebezpečných věcí. Stálicí mezi našimi kurzy je Kurz Aplikované CHemické LEgislativy (odtud zkráceně KACHLE). Tento kurz pořádáme dvakrát ročně – vždy na jaře a na podzim. Dne 19. října 2021 organizovala DEKRA CZ již 31. pokračováni tohoto kurzu. Jako u předchozích tří termínů proběhl kurz online formou na platformě Teams, a to kvůli neustále se zpřísňující se epidemiologické situaci a také požadavkům většiny přihlášených účastníků. V roli přednášejících se vystřídalo mnoho odborníků jak z řad organizátora, tak externích spolupracovníků. Kurz se tradičně věnuje aktualitám, změnám, zajímavým a problémovým oblastem v „chemických“ předpisech.

Jana Zívalíková, DEKRA CZ

Celý článek najdete v prosincovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD. Předplatné si můžete objednat na vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.