Nebezpečný náklad
Pandemie koronaviru ovlivnila prakticky všechny oblasti našeho života a fungování. Výrazná omezení samozřejmě zaznamenalo i odvětví služeb, tedy i oblast poskytování vzdělávání v oblasti přepravy nebezpečných věcí.

Přepravy nebezpečných věcí jsou řešeny na základě mezinárodních dohod, které ukládají zúčastněným osobám určitou formu proškolení. Školení je často vázáno na pověřenou školící organizaci a zakončeno bývá zkouškou před komisařem Ministerstva dopravy ČR nebo před stanovenou komisí. Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží účastník osvědčení. Toto osvědčení je vydáváno kompetentním orgánem daného státu, v České republice se jedná o Ministerstvo dopravy, na omezenou dobu. Často se jedná o pětiletou platnost.

Protože v „době covidové“ došlo v určitém období k úplnému pozastavení možnosti realizovat kurzy a zkoušky, později byla realizace kurzů sice možná, avšak ve výrazně omezeném počtu účastníků, je jasné, že spoustě lidem vypršela platnost zmiňovaných osvědčení. Řeč je zejména o řidičích ADR, bezpečnostních poradcích ADR a RID a o odbornících ADN.  Mnoho států se tedy rozhodlo přistoupit k Mnohostranným dohodám, na jejichž základě lze realizovat v daném státě přepravy nebezpečných věcí nebo výkon funkce bezpečnostního poradce odchylně od dohody ADR, ADN nebo řádu RID.

Hana Beranová, DEKRA CZ

Celý článek najdete v zářijovém čísle tištěného časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD. Předplatné si můžete objednat na vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.