Nebezpečný náklad
Prostředí v chemické výrobě a skladování vyžaduje manipulační techniku, která v žádném případě nesmí iniciovat vznícení nebezpečných látek. Běžné vozíky proto procházejí speciálními úpravami podle požadavků konkrétních provozů a příslušných zón. Tyto úpravy jsou prováděny v rámci Linde Protected Solutions.

Vozíky s EX ochranou jsou nejčastěji používány jak ve výrobních provozech, tak ve skladech v chemickém, farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu i v mnoha dalších odvětvích. Samostatnou a zajímavou kapitolou jsou pak vozíky, které se používají v provozech, kde se produkují vojenské a civilní trhaviny či munice pro civilní a obranný sektor.

Rizikové pracovní oblasti ve skladech či výrobě jsou rozděleny do zón. Nebezpečí spojené s plyny nebo výpary se klasifikuje zónou 0. Jedná se o prostory, kde je výbušná atmosféra přítomna neustále nebo po dlouhý čas. Zóna 1 označuje místa, kde je za normálních provozních podmínek pravděpodobný výskyt výbušné atmosféry. Zóna 2 označuje prostory, kde není za normálních provozních podmínek výskyt výbušné atmosféry pravděpodobný a pokud k němu dojde, přetrvává tento stav pouze krátký čas. Pro nebezpečí spojené s prášky a prachovými částicemi jsou oblasti klasifikovány jako Zóna 20, Zóna 21 a Zóna 22.

Ručně vedený vozík v EX provedení do zóny 2/22

ATEX 1999/92/EC stanovuje, že všechny produkty určené pro použití v těchto oblastech musí splňovat požadavky směrnice ATEX v její nejnovější verzi 2014/34/EG. Tato směrnice kategorizuje vybavení podle stupně ochrany. V návaznosti na tuto směrnici EX úpravy manipulační techniky konkretizuje evropská norma EN 1755 převzatá i do české normativy jak ČSN EN 1755+A1(268815) a manipulační techniku lze pak provozovat v Zónách 2 a 1 nebo Zónách 22 a 21. Uživatel musí specifikovat vybavení vyhovující ATEX 2014/34/EG, pokud má být použito v nebezpečných oblastech rozdělených na příslušné zóny. Patří sem nejen manipulační technika, ale také osvětlení, spínače, výrobní zařízení a podobně.

Vozíky nejen pro chemický průmysl
Marcel Facker

Předním dodavatelem manipulační techniky a také vozíků do nebezpečného prostředí je společnost Linde Material Handling se sídlem v německém Aschaffenburgu. Pro úpravu do nebezpečného prostředí se používají standardní vozíky vyráběné v závodě Linde Material Handling. Tyto vozíky procházejí úpravami podle konkrétních požadavků na provoz v příslušných zónách. Úpravy se provádí v závodě, který sídlí nedaleko hlavního závodu Linde Material Handling v Aschaffenburgu. „Zakládáme si na tom, že všechny vozíky vyrábíme pouze z vlastních dílů. Nepoužíváme žádné cizí komponenty. Certifikované jsou tedy nejen naše vozíky, ale také každý z jejich komponentů,“ zdůrazňuje ředitel Linde Protected Solutions, Marcel Fackert a poukazuje na další nespornou výhodu, kterou je servisní tým, v němž pracuje po celé Evropě více než osm tisíc servisních techniků Linde Material Handling. Důležitým atributem je kromě nejvyšší kvality a certifikačních standardů také dostupnost náhradních dílů 24 hodin, sedm dní v týdnu. Díly jsou distribuovány prostřednictvím několika evropských distribučních center.

Úpravy vozíků do EX prostředí vyžadují velice dobrou znalost procesů a potřeb u zákazníků, což je velmi důležité pro nalézání správných řešení. Linde Protected Solutions má zákazníky nejen z oboru chemické výroby, ale také z výroby olejů a plynů, v potravinářském a nápojářském průmyslu a zákazníky z řad poskytovatelů logistických služeb, kteří manipulují a skladují nebezpečné látky v oblasti výroby a logistiky pro vojsko a také v segmentu luxusního zboží.

„Abychom mohli zákazníkům nabídnout správné vozíky, musíme se nejdřív do detailu seznámit s jejich procesy,“ vysvětluje Marcel Fackert a dodává, že úpravy vozíků pro EX prostředí představují „štíhlou výrobu“, v rámci které se vyrábí několik vozíků denně. Aby byl produkt pro zákazníka stoprocentně připravený a splňoval nejvyšší kvalitativní požadavky, prochází elektronické a mechanické pojistky každého vozíku dvojí kontrolou.

Mění se desítky komponent

Jak jsme již uvedli, úpravy pro EX prostředí jsou řešeny tak, aby při manipulaci s náklady nebyly vozíky příčinou iniciace vznícení nebezpečných látek. Z tohoto důvodu je nutné u vozíků vyměnit a upravit desítky elektrických a mechanických komponentů. Pracovníci Linde Material Handling vyvíjejí díly tak, aby bylo co nejvíce komponentů univerzálních, což umožňuje jejich využití pro více modelových řad vozíků a také to zjednodušuje zásobování náhradními díly.

Pohled do haly firmy Proplan, kde dochází k úpravám vozíků.

Co všechno je nutné upravovat? Například elektrická zařízení, která mohou způsobit vznik jisker, jsou zajištěna pomocí speciálních uzávěrů. Mechanické součásti jako brzdy a vidlice jsou chráněny konstrukčními opatřeními proti vzniku mechanických jisker, například s využitím pokrytí nerezovou ocelí nebo bronzem. Vestavěný elektronický systém musí kontrolovat řadu bezpečnostních prvků a sledovat i jejich teplotu, aby se předešlo přehřátí povrchu některé součásti vozíku. Sedačka, podlahové podložky a plastové součásti jsou v antistatickém provedení, aby se zabránilo vzniku jiskry vlivem elektrostatického výboje mezi vozíkem a obsluhou. Po těchto úpravách je možné vozíky používat v nebezpečných prostorách s klasifikací Zóna 2/1 a Zóna 22/21, případně s jejich kombinací.

„Také u EX vozíků je z hlediska bezpečnosti provozu za pomoci systému Linde Safety Guard možné nastavit různé rychlostní zóny v ATEX zónách ve skladech. Zároveň je možné vyhradit určité oblasti v areálu výroby či skladu, které jsou zakázány pro vozíky bez požadovaných ATEX úprav,“ podotýká Elke Karnarski, produktová manažerka pro ex vozíky v rámci Linde Protected Solutions.

Upravit je možné každý vozík

V EX provedení je možné objednat téměř jakýkoli vozík Linde, výroba pak probíhá profesionálně v rámci sériové produkce. Linde Material Handling má v této kategorii rozsáhlé portfolio od ručně vedených nízkozdvižných a vysokozdvižných paletových vozíků řady T a L, čelních elektrických vozíků E v rozsahu nosnosti 1,4 až 5 tun přes VNA systémový vozík K Modular pro zakládání palet do výškových regálů ve velmi úzkých uličkách Nejnovějšími modely zařazenými do širokého portfolia EX vozíků Linde jsou retraky Linde R 14 HD EX až R 20 HD EX v zesíleném provedení HD s nosností od 1,4 do 2,0 tuny a standardními retraky Linde R 20 a R 25 EX s nosností 2,0 a 2,5 tuny. Verze HD jsou navrženy pro náročné aplikace a velké výšky zdvihu. Mají proto robustnější stavbu sloupů s vyšší zbytkovou nosností ve větších výškách. Všechny EX vozíky s ochranou proti výbuchu jsou opatřeny značkou výrobce CE a jasnými údaji o certifikaci.

Speciální úpravu musí mít i konektory na kabeláži.

„Nové modely vozíků jsou stále kompaktnější, což má za následek méně místa pro EX úpravy. Nicméně zákazníci mají tato řešení v oblibě, protože se jedná o vozíky, které znají a které mají výhody v zachování výkonnosti a ergonomických řešení, stejně jako v dostupnosti náhradních dílů, která je stejná jako pro „normální“ vozíky.  Našim zákazníkům jsme schopni poradit s hledáním správného řešení pro jejich flotilu, stačí nám zavolat,“ dodává závěrem Marcel Fackert.

Václav Podstawka

foto: Linde MH a Václav Podstawka