Nebezpečný náklad
Během přepravy nebezpečných věcí musí všichni účastníci přepravy dodržovat stanovené povinnosti, které vyplývají z Dohody ADR a u nás v České republice také ze zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě.

U povinnosti vztahující se ke kontrole dopravní jednotky ADR můžeme použít termín „dvojí zodpovědnost“. Dopravce, který má na starosti vlastní vozový park, si musí zajistit technickou způsobilost vozidel, povinnou výbavu ADR, hasicí přístroje, značení, přítomnost předepsaných dokladů ADR a proškolenou osádku. Odesílatel, jemuž vozidla nepatří, však musí zajistit, že předává nebezpečné věci k přepravě za dodržení požadovaných ustanovení o přepravě.

Radka Bílková, DEKRA CZ

Celý článek najdete v zářijovém čísle tištěného časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD. Předplatné si můžete objednat na vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.