Nebezpečný náklad
Poslední dobou z různých stran slýcháme o nehodách a požárech, které spojuje jeden jmenovatel – Li-Ion baterie. Jsou Li-Ion baterie / akumulátory skutečně takovou nepředvídatelnou hrozbou, jak by se mohlo na první pohled zdát? Je možné dalším požárům nějakým způsobem předejít?

Základem bezpečného skladování a zacházení s Li-Ion bateriemi a akumulátory je dodržování následujících pěti zásad.

1. Eliminujte tepelnou zátěž

Tepelná zátěž může mít negativní vliv nejen na životnost, ale i na bezpečnost lithiových článků. Proto je bezprostředně ani trvale nevystavujte zdrojům tepla (včetně přímého slunce!). Stejně to platí i pro chladné prostředí, které může způsobit hluboké vybití. Dodržujte tedy provozní a skladovací teploty doporučené výrobcem.

2. Vyhněte se kontaktu s vlhkostí

Jakýkoli kontakt s vlhkostí ve formě srážek, kondenzace apod., může vést ke zkratu. Proto byste všechny lithiové články měli za každých okolností skladovat na suchém místě a chránit je před vlhkostí (a to i během přepravy a používání).

Transportní box
3. Používejte pouze kompatibilní nabíječky

Používání nekompatibilních nabíječek je problém týkající se především sektoru domácností. Nabíječky se však mohou lišit napětím. Použití nabíječky s vyšším napětím než baterie potřebuje, může znamenat problém a baterii zničit. Proto používejte pouze nabíječky, které jsou určeny k použití ve spojením s Vaším modelem baterie.

4. Buďte opatrní při nabíjení

Během nabíjení existují i další rizika. Baterie nabíjejte jen po nezbytně dlouhou dobu. Odstraňte z bezprostředního okolí všechny hořlavé látky a předměty. Pokud je to možné, během nabíjení položte baterii na betonovou či dlážděnou podlahu. V případě, že baterii nebudete používat, doporučujeme ji nabít na úroveň cca 30 %. Vždy zajistěte alespoň minimální úroveň nabití – zabráníte tak hlubokému vybití, které zvyšuje riziko požáru.

5. Vyhněte se mechanickému poškození

Mechanické poškození může způsobit deformaci jednotlivých článků a vést tak k vnitřním zkratům. Ujistěte se, že baterie nejsou vystaveny nárazům, pádům, úderům atd. Pokud k tomu však dojde, daná baterie už by se za žádných okolností neměla používat – až do řádné likvidace by měla být skladována separátně.

K dnešnímu dni neexistují žádné konkrétní právní předpisy pro skladování lithiových článků, které by firmám mohly sloužit jako vodítko. Podle Zákoníku práce a Zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je však každá společnost povinna posoudit potenciální rizika a učinit vhodná bezpečnostní opatření. Jaká to jsou? To je velice individuální a záleží především na typu a počtu lithiových článků, na posouzení hasičů, pojišťovny či orgánů státní správy.

Pokud nechcete nechat nic náhodě, můžete se ohledně komplexního skladovacího řešení (nejen) pro Li-Ion baterie a akumulátory bez obav obrátit na nás, společnost DENIOS – díky 35 letům zkušeností už v tom umíme chodit. V našem sortimentu najdete skříně pro ukládání/nabíjení Li-Ion baterií, speciální boxy na poškozené baterie se zhášecím granulátem PyroBubbles, pochůzné či regálové sklady s požární odolností a také zkušební komory na baterie. Jsme schopni navrhnout a vyrobit řešení na míru.

Již více než 35 let se zabýváme vývojem a výrobou produktů pro bezpečnou manipulaci a skladování nebezpečných látek a Li-Ion baterií. V naší široké nabídce naleznete komplexní i dílčí řešení pro předpisové skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami a Li-Ion bateriemi. Portfolio produktů završují individuální projekty v podobě ucelených skladovacích systémů podle zadání a potřeb zákazníka, které zároveň splňují legislativní požadavky na správné skladování.

Naši nabídku včetně užitečných informací naleznete na  https://www.denios.cz/.