Nebezpečný náklad
Zimní období přináší vždy extrémní klimatické podmínky na silnicích a zvýšené nároky na techniku i řidiče. Rizika na silnicích v zimě jsou všem obecně známá a netýkají se jen přeprav pohonných hmot. Rádi bychom se proto zaměřili na nebezpečí vznikající při plnění a stáčení běžných atmosférických cisteren typu LGBF pohonnými hmotami v zimních podmínkách. Minulou zimu se ukázalo, že dopravci s riziky, která vznikají zejména při střídání záporných a kladných teplot během sněžení či jiných srážkových jevů, příliš nepočítají.

Všechny cisterny LGBF specializované pro rozvoz pohonných hmot jsou standardně vybaveny potrubím pro jímání par, detonačními (klopnými) ventily pro každou přepravní komoru a dále pojistným ventilem rekuperace. Cisterny s vrchním plněním jsou vystrojeny i vrchním ochozem s pochozím roštem pro obsluhu se záchytnou vrchní vanou pro zachycení nežádoucího úniku paliva při neočekávaném přeplnění komory. Vana je vybavena uzavíratelným odtokovým ventilem.

Některé cisterny jsou vybaveny pouze takzvanou odtokovou vanou, která odtok uniklého paliva nezachytí, protože odtokovým ventilem vybavena dole není. Tyto vany pouze usměrní tok srážkové vody a případně i uniklé přeplněné látky do odtokového potrubí vedoucího pod cisternu. Odtokové potrubí je z praktických a estetických důvodů zpravidla svedeno z vrchního ochozu cisterny, z levé i pravé strany. Vede zpravidla vnitřním prostorem poslední komory cisterny, má většinou tvar písmene Y a zajišťuje standardně odtok srážkové vody. Při haváriích pak odvod uniklých látek.

Jan Toms, ČEPRO

Celý článek najdete v říjnovém čísle tištěného časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD. Předplatné si můžete objednat na vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.