Nebezpečný náklad
Zboží přicházející do skladu je nutné z různých důvodů kontrolovat. O své dlouholeté zkušenosti se s námi podělili odborníci ze společností GEFCO a STACHEMA CZ.
Problémů na vstupu není mnoho

V rámci společnosti STACHEMA CZ se přijímá celá řada vstupů pocházející z České republiky, Evropské unie i celého světa. V některých případech musí dodávané vstupy urazit dlouho cestu a jsou řadu týdnů v transportním režimu, což se může projevit na jejich stavu při převzetí.

„V zásadě kontrolujeme tři hlavní oblasti. Shodu dodávky s objednávkou, kdy dochází zejména ke kontrole dokladů a označení na obalech. Další oblastí je bezpečnost při přijetí, kam patří stav vozidla, obalů, výbavy dopravce, zda nedochází k nějakým únikům, správnost zapojení stáčených cisteren před zahájením přečerpávání a řada dalších ukazatelů. Třetí oblastí je kontrola kvality dodaných vstupů, kde se uplatňuje zejména vzorkování a provedení vstupních testů u hlavních chemických bází a kritických aditiv,“ uvádí Martin Váša ze společnosti STACHEMA CZ výčet kontrol a upozorňuje, že bez provedení kontroly všech tří částí není možné materiál složit z vozidla a přijmout do příslušného skladu.

Vzhledem k rychlosti zpracování některých vstupů v rámci výrobních procesů a dopadů pozastavení produkce z důvodu neshodného vstupu STACHEMA upřednostňuje vyšší míru testování před prokazováním shody vstupů se specifikacemi pouze dokumentačně. Tuto potřebu přináší i postavení celé řady výrobkových skupin, které jsou vstupy pro další výrobní procesy odběratelů, a případné zpoždění v jejich vlastní činnosti se všemi dopady, které by vznikly touto situací.

Martin Váša podotýká, že díky dlouhodobým vztahům s našimi dodavateli se STACHEMA může pochlubit velmi nízkou mírou vad dodaných vstupů: „V zásadě se nesetkáváme se zásadními problémy jako nesprávné zboží, chybné doklady či označení. V oblasti kvality se u některých sypkých vstupů setkáváme s nedostatečným vyčištěním přepravních cisteren předchozím materiálem. Tuto kontaminaci standardně zachytí vstupní kontrola kvality a v takovém případě je nejběžnějším řešením vrácení vstupu zpět dodavateli.“

Dalšími nejčastějšími vadami při dodání je poškození materiálů při vlastní přepravě, zejména nedostatečným zajištěním nákladu na vozidle. V těchto případech je nejprve ověřena úroveň poškození a bezpečnost pro vykládku. Pokud je obal stále neporušen, obal nepropouští a je bezpečné vstup vyložit, pak je dle rozhodnutí pověřeného pracovníka tato vykládka realizována za zvýšených bezpečnostních opatření a kontroly kvality. V případě, že je poškozena samotná podstata vstupu, například obalový materiál, pak je tato dodávka reklamována u dodavatele a přepravce.

„K tomu pochopitelně dochází i v předchozím případě, kdy iniciujeme realizaci nápravných opatření u dodavatelů a přepravců, aby se tyto případy, pokud možno nestávaly. Nicméně lidský faktor ve finále vždy rozhodne o další dodávce. Celkově však lze říci, že problémů na vstupu obecně příliš nezaznamenáváme.

Na chyby se musí přijít včas

Ve společnosti GEFCO je zboží před zaskladněním kontrolováno elektronicky i vizuálně. Kontrolován je zejména počet nákladových kusů a jejich stav.

„Zaměřujeme se na to, zda nedošlo k jakémukoli poškození, kontrolujeme to, zda nejsou vlhké či mokré obaly. Dále věnujeme péči kontrole paletových štítků. A na příjmu zboží samozřejmě odhalujeme i případné chybějící zásilky,“ vysvětluje Wilfried Catanalotti, Logistics Manager ve společnosti GEFCO a dodává, že nejčastějším problémem, s nimž se na příjmu pracovníci setkávají, jsou chybně naložené zásilky. Odhalují nesoulad mezi avizací, ložným listem a skutečným stavem zásilek, případně také chybné štítkování. „Čas od času se setkáváme také s poškozenými zásilkami. K poškození dochází buď při nakládce zásilky, nebo v důsledku chybného uložení na vozidle v průběhu přepravy.“

Na precizní kontrolu zboží na příjmu klade GEFCO velký důraz. Pokud se totiž pochybení nezjistí při příjmu, nese za ně odpovědnost. Pokud je nesoulad zjištěn při příjmu zboží, řídí se řešení problému směrnicemi zpracovanými ve spolupráci s každým jednotlivým klientem.

„Dle typu neshody pak přistupujeme k přebalení nebo přeštítkování zásilky. Pokud jde o poškození, kde oprava či vrácení zásilky nejsou hospodárné, po odsouhlasení klientem přistupujeme i k likvidaci zásilky. Takové případy jsou ale výjimečné,“ dodává závěrem Wilfried Catanalotti.

Text a foto: Václav Podstawka

Článek byl publikován v časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD (září 2020). Předplatné časopisu si můžete objednat na adrese vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.