Nebezpečný náklad
Výbušné látky a předměty, které jsou v Dohodě ADR zařazeny do třídy 1, jsou z pohledu klasifikace vnímány jako druhá nejnebezpečnější třída hned po radioaktivních látkách. Proto je logické, že i požadavky na přepravu těchto nebezpečných látek a předmětů musí být adekvátně přísnější než přeprava ostatních nebezpečných látek a předmětů.

Předem je třeba zdůraznit, že značná část výbušných látek a předmětů je přepravována ozbrojenými silami, jako například Policií ČR nebo Armády České republiky, a na takovou přepravu se Dohoda ADR nevztahuje. Bezpečnostní sbory a ozbrojené složky přepravují nebezpečné věci v souladu s vnitřním předpisem, který v mnohém vychází právě z Dohody ADR.

Mezi nejzásadnější specifika přepravy těchto nebezpečných věcí patří to, že jsou vyčleněny ze skupiny takzvaných základních školení, a to jak řidičů, tak i bezpečnostních poradců. U řidičů je povolení pro přepravu třídy 1 řešeno jako rozšíření základního kurzu, je tedy nutné, aby řidič úspěšně absolvoval školení a zkoušku pro přepravu ostatních tříd mimo třídy 1 a 7, a následně absolvoval rozšiřující školení a zkoušku pro přepravu třídy 1. Doba platnosti tohoto rozšíření o oprávnění k přepravě třídy 1 ovšem není obecně známých 5 let, ale je navázána na platnost základního školení. Například, když se řidič rozhodne rozšířit si osvědčení o třídu 1 po třech letech od zkoušky na základní školení, bude platnost zkoušky pro třídu 1 pouhé 2 roky – tedy jen zbývající část platnosti již vydaného osvědčení pro základní školení. V případě obnovy základního školení je nutné další rozšíření o třídu 1. Bezpečnostní poradci to mají značně jednodušší – je možné absolvovat zkoušku bezpečnostního poradce jen pro třídu 1 a není tedy nutné mít oprávnění pro ostatní třídy. Jedná se o samostatné osvědčení bezpečnostního poradce se svou vlastní platností.

Petr Augustin Lukaštík, DEKRA CZ

Celý článek vyšel v zářijovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD.