Nebezpečný náklad

Chemický průmysl patří mezi strategická odvětví pro fungování země. Zároveň je jedním z nejprogresivnějších. Závislá je na něm takřka veškerá produkce od léčiv, přes spotřební zboží, hygienu a potravinářství až po automobilový průmysl.

„V době koronovirové pandemie bylo o chemickém průmyslu nejvíce slyšet při zabezpečení desinfekce. Její spotřeba vzrostla závratně a poptávku bylo třeba uspokojit,“ uvádí Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) a poukazuje na skutečnost, že výroba je však spojena s plněním všech možných aktuálních evropských norem a tedy s řadou problematických oblastí, což může zpomalovat reakci při saturaci poptávky institucí i jednotlivců, tedy celé společnosti.

Koordinace se v tomto směru ujal Svaz chemického průmyslu ČR. Jak rychle jste zareagovali?
Ivan Souček

Již 10. března započal průzkum možností výroby dodatečného množství dezinfekce na bázi ethanolu nebo chlornanu sodného. O dva dny později byl ve spolupráci s VŠCHT zpracován jednoduchý postup přípravy dezinfekčního přípravku dle receptury WHO a jeho distribuce. 13. března byla v součinnosti se státní správou zajištěna výjimka dle čl. 55 k biocidním přípravkům, aby byla zajištěna výroba a dodávky dezinfekčních přípravků pro státní správu. V součinnosti s výrobci dezinfekčních přípravků a to nejen s členskými organizacemi SCHP ČR byla zajištěna výroba a dodávky pro MPO k její další distribuci „potřebným“. Hlavní podíl na rychlém zabezpečení potřeb měly z počátku firmy Ethanol Energy a Čepro, později i TTD a DF Partner a řada dalších menších výrobců, kteří dokázali přizpůsobit výrobní sortiment a využít své plnící kapacity. SCHP ČR ve spolupráci s dceřinou společností ENVIGATE Consulting (dříve ReachSpektrum) zpracoval veškerá nezbytná průvodní dokumentace (štítky, etiketa, bezpečnostní list dezinfekčního přípravku na bázi ethanolu a dezinfekčního přípravku na bázi chlornanu sodného).

Součástí procesu zabezpečení výroby bylo i rozhodnutí SCHP ČR registrovat obchodní název dezinfekčního přípravku Anti-COVID, aby byli ochráněni výrobci, kterým státní správa udělila výjimku a současně, aby byly udrženy rozumné obchodní podmínky pro distribuci dezinfekce na českém trhu. Od 16. března byly postupně uzavírány „bezplatné“ licenční smlouvy. Do výroby, která již byla ukončena, se nakonec zapojilo 33 registrovaných podniků. S tímto výrobkem se můžeme v obchodech setkat až do 15. srpna 2020. S ohledem na „otevírání“ veřejných prostor se doprodej výrobku s nižší cenou snadno dokončí. Do přípravy výroby (dovozu surovin a expedice výrobků) se zapojily i dopravci sdružení v SCHP ČR, zejména L.C. Sokotrans a DACHSER Czech Republic.

Jaké vidíte dopady pandemie na provozuschopnost chemického průmyslu?

Od různorodosti výrob se odlišuje i očekávaná míra dopadu na jednotlivé chemické podniky. Výroba vesměs pokračovala, i když s omezeními vyvolanými požadavky na odbyt výrobků (zejména dopad „odstavených“ odvětví, například automobilový průmysl). Zastavena byla výroba například ve společnosti CS Cabot, která obnoví výrobu až v červnu. Při odstavení výrob a jejich následné obnově je kladen důraz na zabezpečení bezpečného chodu výrobních zařízení, ke kterému SCHP ČR distribuoval doporučení.

Některé významné firmy odvětví (například Unipetrol RPA nebo Synthos) měly dlouhodobě naplánované odstávky, kdy dochází k jejich prodloužení mimo jiné z důvodu omezené disponibility zahraničních expertů a specializovaných profesí. Některé další podniky využily nižší poptávky po svých výrobcích k odstávkám a pro opravy zařízení. Veřejně diskutovanou byla zarážka provozu v Unipetrolu RPA Litvínov, kde se jednalo o provedení pravidelné plánované čtyřleté opravy zařízení, které je součástí krizové struktury státu a která byla plánovaně zahájena ve Stavu nouze.

Podmínky Stavu nouze prověřily Vaši spolupráci s dodavateli a zejména s dopravci.

Výměna informací probíhala v reálném čase nejen kolem jednotlivých obchodních případů, ale byla obohacena o výměnu informací s členskými organizacemi ČESMAD Bohemia (Sdružení automobilových dopravců) a ŽESNAD (Sdružení železničních nákladních dopravců ČR). Mimořádné podmínky jednoznačně zvýraznily výhody multimodálních přeprav, na které bylo spolehnutí největší. Významnou aktivitou SCHP ČR byla i komunikace s ostatními zeměmi Evropské unie v koordinaci s evropskou asociací Cefic týkající se podpory průchodnosti logistických kanálů, zejména přechodu hranic jednotlivých států Evropské unie s akcentem na „Green Lane“.

Za rozhovor poděkoval Václav Podstawka.

Foto: SCHP ČR