Manipulace a technika
Přestavba regálů představuje složitý proces, protože zpravidla probíhá během provozu ve skladu. Pro logistickou firmu to pochopitelně znamená komplikaci. Nicméně většinou se jedná o změnu, kterou je nutné provést, aby skladové procesy fungovaly lépe.

Přestavba ve skladu úzce souvisí s optimalizací logistických procesů, které ve skladu probíhají. Běžně se optimalizují logistické postupy, mění regály a manipulační technika. Cíle jsou dva: lepší služby pro zákazníka a úspora nákladů za skladování a manipulaci. Každá přestavba regálového systému ve skladu, který nějakým způsobem funguje a regály jsou plné zboží, bývá poměrně náročná a složitá. Obzvláště to platí v případě, má-li být zachován provoz skladu, a to alespoň v omezeném stavu.

Poradíme si se vším

Martin Koudelka, vedoucí marketingového oddělení Jungheinrich ČR, poukazuje na fakt, že přestavba regálů může být cestou, jak získat dodatečnou skladovou kapacitu. Po případě při změně skladby skladovaných položek a jejich rozměrů může být přestavba regálů nutností. Často se můžeme setkat i se stěhováním regálů ze starého provozu do nového, případně s různými kombinacemi.

Regály jsou stavebnice a je tak možné je doplnit o nové části a dále rozšiřovat. Není tudíž problém ani jejich případné nastavení do výšky při stěhování do vyššího skladu. Důležité je při těchto přestavbách postupovat v souladu s platnými normami a vše mít důkladně spočítané a schválené výrobcem.

Regálový systém Jungheinrich po změně layoutu

„Při zvýšení skladové kapacity často dochází k přestavbě z retrakového skladu s širokými uličkami na sklad VNA pro systémové vozíky. Touto cestou je možné zvýšit počet paletových míst o více než třetinu,“ vysvětluje Martin Koudelka, který je přesvědčen o důležitosti využívání maximálně dostupných prostor. Při přemísťování regálů je proto nutné zohledňovat možnosti nového umístění, především půdorysy, různé sloupy a další překážky i celkovou výšku skladu.

Jak se při přestavbách postupuje, když má zákazník ve skladu zboží? Je to velká komplikace? Martin Koudelka uznává, že se jedná o komplikace, která je však řešitelná: „Obecně se snažíme postupovat tak, abychom minimalizovali dodatečné náklady nutné na dočasné skladování. Snažíme se proto přestavbu provést co nejrychleji a postupovat tak, aby bylo možné stále část skladu využívat. V případě nutnosti je možné zajistit například mobilní velkoprostorové stany, ve kterých se zboží dočasně skladuje na ploše u skladu zákazníka, než dojde k přestavbě regálů. Poradíme si se vším.“

Zlepšení prostorových podmínek

Zajímavé řešení realizovala firma Jungheinrich (ČR) v centrálním skladu společnosti Typos, tiskařské závody v Plzni, kde bylo navrženo a zrealizováno otočení regálů o 90 stupňů, jejich doplnění, a použití systémového man-down vozíku Jungheinrich EFX 413, který je určen do velmi úzkých uliček. Jde o elektrický vozík pro třístranné zakládání s čelně sedícím řidičem. Díky spolupráci s odborníky ze společnosti Jungheinrich (ČR) se provedenými změnami podařilo podstatně zvýšit kapacitu skladu a navíc zrychlit proces manipulací s materiálem.

Kapacita skladu s původním řešením regálů byla v plzeňském skladu nedostatečná, muselo se proto najít řešení, které by výrazně zlepšilo prostorové podmínky pro skladování. Díky tomu, že byl materiál uskladněn i v uličkách, tedy nejen v regálech, docházelo k jeho poškozování, což samozřejmě mělo vliv na nákladovost. Firma tedy kvůli tomu zbytečně přicházela o peníze. První návrh řešení společnost Jungheinrich ve firmě Typos, prezentovala po předchozích konzultacích na konci srpna 2015, už na začátku listopadu bylo jasno o finální podobě projektu, který byl realizován za plného třísměnného provozu v únoru 2016.

Zúžení manipulačních uliček

První zásadní změnou, k níž došlo v logistice firmy Typos, bylo přestavění regálů a rozšíření jejich počtu. Tato přestavba byla rozdělena na několik etap, které ale trvaly pouze od pátečního odpoledne do nedělního večera. Během této krátké doby bylo nutné mimo jiné vyskladnit regály, demontovat je, provést jejich otočení, ukotvení a také zaskladnění. Došlo k využití velkého počtu původních regálů, nahradily se pouze ty poškozené, a byly doplněny tři řady nových regálů. Bylo nutné zohlednit uložení nejrůznějších typů palet. Původní kapacita skladu dosahovala 1526 paletových míst, reorganizací skladu se podařilo kapacitu navýšit o zhruba 350 paletových míst.

Přestavba ve skladu není nic příjemného, ale často není jiné východisko.

„Na optimalizaci skladové plochy s cílem zvýšit efektivitu skladování jsme pracovali společně s odborníky společnosti Jungheinrich (ČR). Jednalo se o intenzivní práci. Stanovili jsme si cíl a ten se nám podařilo splnit nejen díky otočení regálů a zvýšení jejich počtu, ale i díky využití systémového vozíku EFX 413, na základě čehož jsme mohli zúžit manipulační uličky,“ říká Miroslav Formánek, Logistic Manager společnosti Typos, a na závěr dodává, že firma má nyní jednoznačně spokojenější

skladníky, protože se dostanou se jednoduše ke všem skladovaným položkám. Skladník nemusí kvůli jednomu úkonu udělat několik dalších, odpadla tedy nutnost zmíněných přeskladnění navíc, což se projevilo na zrychlení časů vyskladňování. Byly naprosto eliminovány i nepříjemnosti způsobené zjišťováním, kdo co poškodil.

Mění se nosnost regálů

Odborníci z firmy PROMAN uvádějí, že k přestavbě skladovacích zařízení, ať už regálů nebo ocelových plošin, zákazníka nejčastěji přivede změna sortimentu skladovaného zboží, změna typu nebo rozměrů skladovacích jednotek, prostorové důvody se snahou ještě více využít místa ke skladování anebo jednoduše změna adresy působnosti firmy. Celkově lze říci, že přestavby jsou častým námětem kontaktů se zákazníky.

Policový regál firmy PROMAN

Důvod přestavby je samozřejmě také zásadním faktorem určující její náročnost. Přeskupení nosníků palet či změna počtu ukládacích úrovní v regálových buňkách je tou nejjednodušší, celková demontáž regálů nebo ocelových plošin, mnohdy s výměnou nebo úpravou jednotlivých dílů, pak tou složitější a časově i finančně náročnější.

Dalším aspektem, který též ovlivňuje náročnost zamýšlených přestaveb (dokonce ji může znemožnit), jsou stavební dispozice budov, v nichž se regálová zařízení nacházejí. Přestavbou regálů se například významně mění jejich nosnosti a s tím spjatá zatížení do podlahy, které obzvláště ve starších budovách zkrátka novým požadavkům nevyhoví. Finanční náročnost stavebních úprav pak může být tak vysoká, že se zákazník raději rozhodne pro vybudování zcela nových prostor.

Komunikace jako základ

Důležitým faktorem při řešení otázek přestaveb je již od samého začátku komunikace mezi zákazníkem a zhotovitelem. Přesná specifikace toho, co má přestavba zákazníkovi přinést, velikost, typ a hmotnost skladovacích jednotek, používaná manipulační technika nebo například dispozice skladu jsou důležitými prvky, s nimiž musí zhotovitel počítat a které použije v následných projekčně-technických krocích stanovujících vše potřebné pro realizaci zakázky. Z toho plyne, že komunikace a oboustranná vstřícnost je pro zdárný průběh zásadní.

Z poměrně bohatého seznamu zrealizovaných přestaveb skladovacích zařízení bychom mohli vybrat například přestavbu skladu ve firmy Mobis Nošovice, rozsáhlou přestavbu paletových regálů ve firmě B2B Ostrava, přestavbu ocelové plošiny, paletových a konzolových regálů do zcela nových prostor ve firmě Ruukki Ostrava, zvyšování kapacity skladu Faber Castel Český Krumlov, přestavby ve skladech Jipocar Logistic Jihlava apod.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Václav Podstawka, Jungheinrich a PROMAN