Manipulace a technika
Přestavba regálů představuje složitý proces, protože zpravidla probíhá během provozu ve skladu. Pro logistickou firmu to pochopitelně znamená komplikaci. Nicméně většinou se jedná o změnu, kterou je nutné provést, aby skladové procesy fungovaly lépe.

Přestavba ve skladu úzce souvisí s optimalizací logistických procesů, které ve skladu probíhají. Běžně se optimalizují logistické postupy, mění regály a manipulační technika. Cíle jsou dva: lepší služby pro zákazníka a úspora nákladů za skladování a manipulaci.

„Každá přestavba regálového systému ve skladu, který nějakým způsobem funguje a regály jsou plné zboží, bývá poměrně náročná a složitá. Obzvláště to platí v případě, má-li být zachován provoz skladu, a to alespoň v omezeném stavu. Proto se s našimi zákazníky snažíme najít optimální řešení skladového hospodářství už při první instalaci regálového systému,“ vysvětluje Jan Peřina ze společnosti PROMAN a dodává, že se stále rozrůstajícím se sortimentem obchodních firem a s navyšováním produkce těch výrobních, je nejčastějším důvodem pro přestavby regálů ve skladech navýšení jejich skladové kapacity. Dalšími důvody mohou být změny v balení jednotlivých výrobků a s tím související přestavby výškových úrovní regálů nebo celých regálových buněk, změny materiálových toků v rámci celé firmy, případně modernizace provozů a automatizace procesů.

Pracuje se i o víkendech

Jan Peřina potvrzuje, že přestavby regálů je možné provádět prakticky ve všech skladech. Omezení pro takové akce mohou být různá. Většinou přestavby celých skladů nelze dělat najednou, ale po jednotlivých částech a přizpůsobovat se schopnosti obsluhy skladu s převážením materiálu a opětovným zaskladňováním. Z tohoto důvodu se celá montáž může poněkud prodloužit.

„Snažíme se však našim zákazníkům vycházet co nejvíc vstříc a přizpůsobit se jejich požadavkům. Tím může být například to, že montážní práce musí probíhat pouze ve dne pracovního klidu nebo až po pracovní době,“ říká Jan Peřina.

Konzolový regál – instalace firmy PROMAN.

Jak se při přestavbách postupuje, když má zákazník ve skladu zboží? Pro každou přestavbu regálových systému je nutné, aby regály byly prázdné. Každý zákazník se proto musí vypořádat s problémem, kam najednou umístit velké množství zboží. Vzhledem k tomu, že většinou volné místo pro vyskladnění celého skladu schází, je dodavatel nucen provést přestavbou na etapy.  „Pro dlouholetého zákazníka jsme řešili ukládání jeho archiválií. Nejprve jsme instalovali pevné policové regály do celkem asi devíti místností. Díky neustálému přibývání archivačních šanonů

a krabic, byla tato společnost nucena přistoupit navýšení kapacity pomocí instalace pojízdných policových regálů s maximálním využitím již dříve dodaných regálů pevných,“ vzpomíná Jan Peřina a poukazuje na fakt, že hlavním problémem, bylo nutné regály vyklidit a šanony uložit tak, aby je bylo možné znovu správně zařadit do nových regálů. Následně došlo k demontáži pevných regálů, k instalaci kolejnic a podvozků policových regálů a následně k opětovné montáži dříve dodaných regálů doplněných o nové díly. Tím v každé místnosti vznikla pouze jedna obslužná ulička a došlo k výraznému navýšení kapacity ukládaných šanonů a krabic.

S komplikacemi dodavatel počítá

Martin Koudelka, vedoucí marketingu Jungheinrich ČR, uvádí, že k přestavbě regálů mohou zákazníka přivést různé faktory. Nejčastěji se jedná o kombinaci tří situací:

  1. Špatně navržený sklad, který neumožňuje efektivní fungování intralogistiky. Může jít o chybnou orientaci regálů, o chybějící průjezdy v regálech a podobně.
  2. Změna ve skladovaném zboží. Často nastane situace, že se objeví nové položky, které je na sklad potřeba umístit a které svými rozměry a hmotností vyžadují dílčí, nebo celkovou přestavbu regálového systému.
  3. Důvodem k přestavbě regálového systému může být i nedostatečná kapacita současného řešení a snaha o lepší využití plochy, například přechodem z retrakového skladu na sklad systémový.

„Ve všech skladech je nutné realizovat přestavby a optimalizovat regály vzhledem k aktuálním potřebám zákazníka. Omezení plynou z prostorových možností, požadavků zákazníka, konstrukčních řešení budovy a podlah atd.,“ podotýká Martin Koudelka. „Pokud probíhá přestavba regálového systému za provozu skladu, je to samozřejmě komplikace, nicméně naprosto běžná. Řešením je především perfektní plánování a koordinace mezi zákazníkem a dodavatelem tak, aby vše proběhlo pokud možno co nejrychleji a v každý moment byla k dispozici dostatečná kapacita skladu. Na jedné straně zákazník omezí na danou dobu své nároky a na druhé straně dodavatel zaručí stálou dostupnost části skladu a co nejrychlejší realizaci.“

Řešením může být i krátkodobý pronájem prostor v blízkém okolí. Jungheinrich má také zkušenosti s pronájmem velkokapacitního stanu, který postavil na parkovišti u zákazníka v průběhu realizace optimalizace jeho skladu. Tento stan byl využíván spolu s pronajatou manipulační technikou jako dočasný sklad.

Kapacita se zvýšila o 25%

Zajímavé řešení realizovala firma Jungheinrich (ČR) v centrálním skladu společnosti Typos, tiskařské závody v Plzni, kde bylo navrženo a zrealizováno otočení regálů o 90 stupňů, jejich doplnění, a použití systémového man-down vozíku Jungheinrich EFX 413, který je určen do velmi úzkých uliček. Jde o elektrický vozík pro třístranné zakládání s čelně sedícím řidičem. Díky spolupráci s odborníky ze společnosti Jungheinrich (ČR) se provedenými změnami podařilo podstatně zvýšit kapacitu skladu a navíc zrychlit proces manipulací s materiálem.

Vozík Jungheinrich EFX ve skladu firmy Typos

Kapacita skladu s původním řešením regálů byla v plzeňském skladu nedostatečná, muselo se proto najít řešení, které by výrazně zlepšilo prostorové podmínky pro skladování. Díky tomu, že byl materiál uskladněn i v uličkách, tedy nejen v regálech, docházelo k jeho poškozování, což samozřejmě mělo vliv na nákladovost. Firma tedy kvůli tomu zbytečně přicházela o peníze. První návrh řešení společnost Jungheinrich ve firmě Typos, prezentovala po předchozích konzultacích na konci srpna 2015, už na začátku listopadu bylo jasno o finální podobě projektu, který byl realizován za plného třísměnného provozu v únoru 2016.

První zásadní změnou, k níž došlo v logistice firmy Typos, bylo přestavění regálů a rozšíření jejich počtu. Tato přestavba byla rozdělena na několik etap, které ale trvaly pouze od pátečního odpoledne do nedělního večera. Během této krátké doby bylo nutné mimo jiné vyskladnit regály, demontovat je, provést jejich otočení, ukotvení a také zaskladnění. Došlo k využití velkého počtu původních regálů, nahradily se pouze ty poškozené, a byly doplněny tři řady nových regálů. Bylo nutné zohlednit uložení nejrůznějších typů palet. Původní kapacita skladu dosahovala 1526 paletových míst, reorganizací skladu se podařilo kapacitu navýšit o zhruba 350 paletových míst.

„Na optimalizaci skladové plochy s cílem zvýšit efektivitu skladování jsme pracovali společně s odborníky společnosti Jungheinrich (ČR). Jednalo se o intenzivní práci. Stanovili jsme si cíl a ten se nám podařilo splnit nejen díky otočení regálů a zvýšení jejich počtu, ale i díky využití systémového vozíku EFX 413, na základě čehož jsme mohli zúžit manipulační uličky,“ říká Miroslav Formánek, Logistic Manager společnosti Typos, a na závěr dodává, že firma má nyní jednoznačně spokojenější

Skladníky, protože se dostanou se jednoduše ke všem skladovaným položkám. Skladník nemusí kvůli jednomu úkonu udělat několik dalších, odpadla tedy nutnost zmíněných přeskladnění navíc, což se projevilo na zrychlení časů vyskladňování. Byly naprosto eliminovány i nepříjemnosti způsobené zjišťováním, kdo co poškodil.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Jungheinrich, PROMAN a Václav Podstawka.