Manipulace a technika
Servis manipulační techniky je pro intralogistiku velmi důležitý. Odvíjí se od něj, zda bude provoz vozíků bezpečný a bez výpadků. Zároveň je významnou součástí poprodejní péče o zákazníky.
Komplexní služby

Servis nezahrnuje pouze opravy vozíků. „Kromě oprav, údržby a technických kontrol řešíme celou řadu dalších oblastí. Důležitá je zejména bezpečnost provozu. Trendem je dovybavování vozíků asistenčními systémy, které snižují pravděpodobnost střetu manipulační techniky mezi sebou nebo s obsluhou skladů. Máme například systém, který dokáže vozík zastavit při přiblížení osoby,“ říká Pavel Strnad, technický ředitel STILL ČR.

Péče o baterie

„Tam, kde to dává provozní a ekonomický smysl, zákazníkům jednoznačně doporučujeme používání Li-Ion baterií, ty jsou z hlediska údržby a provozu nejjednodušší. Ale existuje celá řada provozů, kde je ekonomicky výhodnější používat vozíky s olověnými bateriemi s tekutým elektrolytem. Zákazníkům umíme pomoci i v momentě, kdy jejich olověné baterie ztrácejí kapacitu – provádíme jejich servis a desulfataci. I když v tom je nejlepší nečekat na první problém, ale provádět desulfataci průběžně, například každý rok. Životnost baterie se tak může prodloužit až o 3 roky,“ říká Pavel Strnad.

Vozík, o který se správně pečuje, vydrží déle

Vozík, který je v péči značkového servisu a na který se používají originální náhradní díly, vydrží déle a má na trhu vyšší zůstatkovou hodnotu. Vozíky by se například měly v pravidelných intervalech odborně mýt, a to v závislosti na druhu provozu.

Spokojenost zákazníků je nutné měřit a vyhodnocovat

„Spokojenost našich zákazníků měříme a nic nenecháváme náhodě. Od roku 2008 STILL využívá metodiky The Net Promoter Score, našich zákazníků se na jejich spokojenost se servisem pravidelně dotazuje nezávislá agentura. Máme tak k dispozici nejen trendy s důležitými čísly a indexy, ale i konkrétní náměty pro možná zlepšení. Důležité také je, že víme, jak si stojíme v porovnání s ostatními zeměmi, kde STILL působí. Patříme k těm nejlepším“, říká Pavel Strnad.

Výzvy

Kromě servisu běžné techniky dnes přicházejí i další výzvy, jako je například servis robotických vozíků. Jak uvádí Pavel Strnad, STILL je na tyto výzvy připraven: „V souvislosti s instalací našich prvních robotických vozíků v České republice jsme provedli všechna potřebná opatření, abychom potvrdili hlavní výhodu našich řešení automatizace, a to jejich dlouhodobě spolehlivý provoz. Investovali jsme do potřebných školení našich pracovníků pro tuto techniku a nastavili jsme pro tyto vozíky, tato řešení skladové zásoby. Máme tak již vytvořeny kapacity a procesy nejen pro stávající, ale i budoucí projekty.“

Udržitelnost a cirkularita

Snahou STILL ČR je co nejvíce přispět k udržitelnosti životního prostředí, což se daří například díky repasím, prodlužování životnosti vozíků či baterií. A nejen to. Nové vozíky řady RXE jsou jako první na trhu konstruované s cirkulárním přístupem. Cílem je přiblížit se bezodpadovému konceptu v cirkulárním využívání použitých materiálů a dílů.

Text a foto: STILL ČR