Manipulace a technika
Jedním z nejdůležitějších požadavků na efektivní skladování je prostorová úspornost skladů. Snaha o její dosažení vede k využívání stále větších výšek ukládání palet se zbožím v regálových systémech.

Odborníci ze společnosti Linde Material Handling Česká republika poukazují na fakt, že moderní manipulační technika spolu s pokročilými asistenčními systémy již dávno pokořily dříve platné hranice výškového skladování. Daří se řešit výškové zakládání také ve skladech, kde není zcela ideální rovinatost podlah, kde to dříve nebylo možné a daří se i zlepšovat rychlost a tím i efektivitu manipulace, mimo jiné i eliminací výkyvů zdvihového sloupu při dojezdu vozíků k požadovanému paletovému místu v systému regálů.

Jak sklady rostou do výšek, využívá se nejenom manipulační technika, ale i statická automatizace, shuttle systémy (například Multishuttle od firmy DEMATIC) a pro skladování drobných součástek například systém AutoStore, ultravysokohustotní systém skladování, tak jak je stále častěji prezentováno na různých logistických fórech a veletrzích, vzpomeňme třeba na letošním veletrhu LogiMAT v německém Stuttgartu.

Technologie pomáhají obsluze

Manipulační technika také prodělala v posledních letech velký pokrok. Práce s vozíky, které se při skladování ve velkých výškách používají, je pro obsluhu daleko jednodušší a také pohodlnější, než byla dříve. Řidičům při ukládání palet pomáhají lasery a kamery, do rutinních skladovacích procesů pronikají robotické vozíky, které v případě vozíků Linde řady M dokážou zakládat až do výšek 12 metrů zcela autonomně.

Pro případ vozíků s řidičem, skupiny VNA (Very Narrow Aisle) pro manipulace ve velmi úzkých uličkách, se používá řešení označované jako „man-up“ s prostorem řidičem výsuvným do výšky i „man down“, kde kabina je ve stálé pozici dole. V případě, že je vhodnější použití řešení „man-up“, doporučuje Linde Material Handling své vozíky Linde K Modular s nosnosti 0,5 až 1,5 tuny s výškou zakládání až 18 050 mm.  Jedná se o vyspělý modulární koncept konfigurace vozíků přímo na „míru“ zákazníkům dle jejich konkrétních požadavků, a to se širokým využitím, vhodný jak pro ukládání palet, tak i výškové vychystávání kusového zboží. Předností vozíku K Modular pro vychystávání je používání speciálních výklopných bezpečnostních bočnic, což vede k bezpečnému zvýšení dosahu obsluhy do hloubky paletové buňky v regálu až o 1 m.

Nerovnost podlahy už nevadí

Vladislav Záveský, produktový manažer Linde Material Handling upozorňuje: „VNA vozíky Linde K Modular jsou dnes již často vybavovány dvěma asistenčními systémy, prvním je DRC (Dynamic Reach Control), který se umí rychle vypořádat s výkyvy zdvihového sloupu při zakládání do velkých výšek a tím ušetřit čas pro zakládání palety do regálové buňky, protože obsluha nemusí čekat až odezní oscilace sloupu a může bezpečně uložit náklad. Druhým asistenčním systémem je ASC (Active Stability Control) eliminující vliv nerovností podlah na výkyvy zdvihového sloupu ve velkých výškách. Oba tyto systémy umožňují používání VNA vozíků v podmínkách, kde to nebylo dříve možné. Navíc dokážou dosáhnout výrazně lepší efektivity, než kdyby instalované nebyly. Zvláště je to markantní u systému ASC, který umožní využívat i skladovací prostory, jež dříve neodpovídaly požadavkům na kvalitu podlah potřebnou pro provoz VNA vozíků a nebylo je proto možné zde využít. To je v poslední době zvláště důležité, protože náklady na výstavbu či na stavební úpravy enormně vzrostly.“

Kromě vozíků typu K Modular mohou být pro zakládání využity i vozíky Linde A Modular typu „Man down“ s nosností 0,5 až 1,5 tuny a výškou zakládání až 13 metrů. Jedná se o jeden z nejkompaktnějších a nejlépe manévrujících vozíků ve své kategorii, který je ideální volbou při požadavku na nižší investice oproti „man-up” vozíkům řady K. Řidič se v tomto vozíku nachází ve stejné pozici jako u vozíků typu retrak, takže je snadné zaškolení obsluhy, pokud již má praxi na vozících retrak. Kromě varianty pro standardní prostředí, je k dispozici takzvaná mrazírenská varianta, která je přizpůsobena pro práci v nízkých teplotách až do -32 °C. Pro ulehčení činnosti řidiče ve větších výškách lze vozíky vybavit kamerovým systémem s vysokou mírou rozlišení nebo systémem předvolby výšky zakládací úrovně umožňujícím uložit až 99 přednastavených pozic.

Vozík je o vidlici napřed

Firmy, které řeší svou intralogistiku, potřebují, aby to v jejich skladech šlapalo. K tomu je zapotřebí kvalitní a vhodná manipulační technika.

„Každý zákazník je jiný, stejně jako se liší jeho sklad a břemena, se kterými manipuluje. Potřebná výška zdvihu je jedním z klíčových parametrů,“ vysvětluje Jakub Novák, product manager ze společnosti STILL ČR, a pokračuje: „V naší nabídce máme vozíky s výškou zdvihu až 17,5 metrů. Roli ale nehraje jen samotná výška, nýbrž i hmotnost a rozměry daného břemene.“

Retrak STILL FM-X zvedne 1000 kg do výšky 13 metrů.

Pro manipulaci s nákladem proto existuje celá řada typů vysokozdvižných vozíků. „Pokud jde o velké výšky, ideálním pomocníkem do skladu je například náš vysokozdvižný vozík s výsuvným zvedacím zařízením – retrak FM-X, který zvládne díky vysoké zbytkové nosnosti zvednout až 1000 kg do výšky až 13 metrů,“ popisuje Jakub Novák a vzápětí dodává, že to rozhodně není jeho jediná výhoda: „Ve velkých výškách dochází u každého vozíku ke kývání stožáru. Náš vozík FM-X je proto vybaven aktivní stabilizací břemene (Active Load Stabilisation – ALS). Tento unikátní automatický vyrovnávací systém přesným protipohybem výsuvného zařízení rychle a efektivně nežádoucí pohyby stožáru zastaví, díky čemuž se doba zakládání do regálu zkrátí až o 80 %. Výsledkem je výrazné zvýšení rychlosti skladových operací, zejména zaskladňování. To přináší zcela zásadní redukci prostojů při manipulaci.“

Pomocník i v úzkých uličkách

Pokud jde o manipulaci ve velkých výškách, nelze opomenout stohovací vozíky pro vychystávání, které pracují nejen velmi vysoko, ale současně v úzkých uličkách, což není jednoduchá kombinace. „Co nejlepší využití prostor je zcela logickým cílem našich zákazníků. Každý centimetr čtvereční, který jim pomůžeme ušetřit použitím správné manipulační techniky, mohou totiž využít pro skladování a další návazné operace. Nejvyšší požadavky na flexibilitu a funkčnost rozhodně splňují naše vozíky MX-X a NXV. Díky nim totiž zákazník získá přístup k oběma stranám uličky ve skladu s vysokými regály, aniž by bylo potřeba zatáčet s vozíkem. Zvedají nejen vidlice, ale také celou kabinu s obsluhou, která si může jednotlivé prvky ovládání plně přizpůsobit svým ergonomickým potřebám. Při maximálním zdvihu tak může obsluha vozíku založit paletu s maximální přesností až do výšky 17,5 metrů. V uličce se může vozík pohybovat rychlostí až 14 km/h a nosnost takového vozíku čítá až 1,5 tuny,“ komentuje Jakub Novák.

Práce ve výškách s sebou pochopitelně přináší řadu bezpečnostních rizik, stejně tak jako na každém jiném pracovišti. Aby se předešlo nehodám, je potřeba dodržovat předepsané bezpečnostní pokyny. Ač se práce s manipulační technikou může na první pohled jevit jako velmi jednoduchá a intuitivní, pro její bezpečné používání je důležitý důkladně vyškolený personál. Je tedy především na zaměstnavateli, aby prověřil schopnosti obsluhy vysokozdvižných vozíků či v případě potřeby zajistil příslušná školení a na základě individuálních dovedností zaměstnanců pečlivě posoudil jejich způsobilost pro konkrétní úkony. 

Společnost STILL ČR nabízí komplexní řešení v oblasti manipulační techniky včetně zajištění školení, a to přímo u zákazníka v provozu nebo v regionálních pobočkách. Zájemcům o řidičský průkaz na vysokozdvižné vozíky tak nabízí ze zákona povinné školení, ale i doplňková školení v oblasti bezpečné jízdy a nácviku slaňování.

Více palet v prostoru

Jindřich Přívora, PR manažer ve společnosti Toyota Material Handling Česká republika, uvádí, že VNA vozíky, ať již se zdvihem nebo bez zdvihu kabiny, pracují v uličkách, které jsou mnohem užší než uličky pro retrak. Díky tomu je možné do skladu umístit více regálových sestav a lépe využít výšku skladu. Toto řešení je velmi výhodné například v mrazírnách nebo jiných skladech s řízenou teplotou. VNA řešení znamená více palet v daném prostoru, vyšší nosnosti ve velkých výškách, vyšší rychlost manipulace, u některých modelů možnost kombinovat vychystávání i celopaletovou manipulaci, ale také vyšší nároky na kvalitu podlahy.

Retrak BT Reflex od Toyoty při obsluze horních pater.

„Vyšší výkon, rychlost vozíků a jejich obvykle menší počet je vyvážen vyšší pořizovací cenou, instalací indukce apod. Investiční náklady je nutné propočítávat pečlivě pro každý provoz a v delším časovém horizontu,“ podotýká Jindřich Přívora.

Model BT Vector VCE150A od Toyoty je navíc proslulý svým kloubovým řešením, které znamená užší transferovou uličku. Ve stejném prostoru může být díky tomu na obou koncích regálových uliček o dvě paletová místa více. Čím vyšší a prostornější sklad, tím více paletových míst navíc uživatel získá. Model BT Vector disponuje výškou zdvihu téměř 18 m.

Vozíky řady BT Vector VCE150A jsou díky své konstrukci se 6 koly (řešení Quadruplex na podpůrných ramenech) a vyšší stabilitě nejrychlejší ve svém segmentu, dokonce rychlejší než jiné vozíky s navigací. Mohou dříve a rychleji pojíždět se zdviženou kabinou (již od kraje uličky) a neztratí stabilitu ani v nejvyšších výškách. BT Vector jede rychlostí 7 km/hod až do výšky 8 m.

„Klíčové vlastnosti a výhody VNA vozíků Toyota jsou jinde. V rychlosti akcelerace a pojezdu v uličce a v rychlosti zdvihu kabiny, vybalancování bezpečné rychlosti v závislosti na výšce zdvihu (technologie BT Optipace), v poloměru otáčení (výrazně užší transferová ulička pro BT Vector VCE150A s kloubovým šasi) a díky tomu lepším využití disponibilního skladového prostoru (více palet v každé regálové řadě, čím větší a vyšší sklad tím více palet navíc).

Retraky jsou stroje určené pro manipulaci ve standardních regálových systémech. Vyžadují širší uličku než VNA stroje, ale jsou mnohem rychlejší v horizontálním pojezdu, a tedy vhodné pro režim manipulace bez překládky, která je typická pro VNA stroje, které paletu manipulují pouze na kraj regálové uličky.

Jindřich Přívora je přesvědčen, že retrakové a VNA sklady jsou v zásadě zastupitelné. Je nutné dobře propočítat efektivnost jednotlivých řešení, například frekvenci zaskladňování a vyskladňování v nejvyšších patrech, vzdálenost regálového systému od místa, kde je paleta nabírána nebo kam je zavážena.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Linde, STILL a Tyoyta