Manipulace a technika
Vzhledem k online obchodu je intralogistika konfrontována s neustále rostoucími požadavky. Nákupní chování zákazníků se mění, počet expedičních příkazů průběžně roste a velikost výrobních dávek na objednávku se zároveň neustále snižuje. Ve snaze vyrovnat se s těmito výzvami sází mnoho podniků na efektivní sklady s úzkými uličkami. Ve stísněných podmínkách skladů je rozhodující pracovat přesně, rychle a minimalizovat nebezpečí nehod.

Odborníci ze společnosti Linde Material Handling Česká republika jsou přesvědčeni, že tento ekonomický způsob skladování klade vysoké požadavky na řidiče i manipulační techniku. Vzhledem k vysokému počtu dostupných skladových míst existuje pro řidiče mnoho možných cílových souřadnic. Nosit všechna tato skladová místa v hlavě a k příslušnému skladovému místu co nejrychleji přijet, je náročné. To je důvod, proč často dochází k uskladnění palet na nesprávná místa.

Aby podniky těmto chybám předcházely a maximalizovaly produktivitu ve skladu, hledají způsoby, jak předem rozpoznat zdroje chyb a vždy ukázat řidičům tu nejefektivnější trasu mezi dvěma body. Při tom pomáhá skladová navigace Linde, která ve skladech s velmi úzkými uličkami zároveň významně zvyšuje produktivitu.

Navigační systém pro sklad

Skladová navigace Linde komunikuje se systémem správy skladu zákazníka prostřednictvím sítě WLAN, přijímá přepravní příkazy a plynule je zpracovává. Jakmile řidič vjede do správné uličky, skladová navigace jej dovede k cíli, který je zadaný v softwarové aplikaci pro správu skladu.

Displej ve vozíku ukazuje řidiči vlastní polohu v uličce a také polohu zboží, které se má přepravit jako další v pořadí. Řidič potvrdí splněný příkaz a přes WiFi předá informaci do systému správy skladu, který ihned odešle další příkaz. Pokud řidič použil volitelný pohybový cyklus vidlice pro přesun kompletní palety, vozík potvrdí provedení příkazu automaticky.

Vozík určuje svoji polohu v příslušné regálové uličce prostřednictvím RFID tagů nebo čárových kódů, které jsou zapuštěné v podlaze podél regálových uliček nebo jsou umístěné na regálech. S jejich pomocí skladová navigace vypočte nejrychlejší a nejefektivnější trasu k dalšímu zboží a optimálně sladí jízdní a zdvihací pohyby vozíku.

V regálové uličce řidič aktivuje jen jízdní páku. Pak už vozík směřuje k cílovému místu sám. Při manipulaci s celými paletami skladová navigace automaticky uvede vidlice do optimální polohy a řidič pak může aktivovat volitelný pohybový cyklus vidlice pro uskladnění nebo vyskladnění, aby přesunul další paletu. Při vychystávání se kabina nasměruje tak, aby řidič mohl ergonomicky uchopit zboží. Tento poloautomatický proces usnadňuje řidiči práci a zvyšuje manipulační výkon, protože se minimalizují chyby polohování.

Řidič může provádět ruční opravy ve vertikálním i horizontálním směru, aniž by se tím zrušil naprogramovaný přepravní příkaz. To umožňuje například dodatečné polohování palet, které nebyly uložené správně. Poté se pokračuje v původním jízdním příkazu.

Rychlá a bezpečná manipulace

Ideální pomocník pro velmi úzké uličky je systémový vysokozdvižný a vychystávací vozík Linde VNA typu K pro velmi úzké uličky. Umožňuje vysoký manipulační výkon při vychystávacích a manipulačních procesech ve vysokoregálových skladech. Dosahuje toho díky výkonnému pohonu, kdy vozík může jet a zdvihat současně. Navíc i při velkých výškách zdvihu zůstává rychlost jízdy vysoká a je k dispozici velká zbytková nosnost.

Systémový vozík STILL v provedení man up.

Existuje několik verzí zvedacího sloupu, podvozku, baterie a kabiny systémového vozíku pro velmi úzké uličky, které jsou kombinovány podle požadavků zákazníků.

A jaká je bezpečnost při manipulaci s VNA vozíkem? Pokud chce řidič uvést vysokozdvižný a vychystávací vozík pro velmi úzké uličky do pohybu, musí se dotknout ručního snímače na ovládacím panelu a spínače mrtvého muže na podlaze kabiny. Tím se zabrání chybnému ovládání, které může vést k nehodám. Bezpečnost řidiče navíc zajišťují elektricky monitorované boční zábrany, které musí být od výšky plošiny 1,2 m zavřené. Volitelné osobní ochranné zařízení nepřetržitě snímá úzkou uličku pomocí skeneru a vozík zastaví, pokud jsou v blízkosti lidé.

Stabilita a čtyřkolový koncept

Toyota Material Handling Česká republika nabízí do skladů s úzkými uličkami VNA vozíky řady BT Vector, které zboží bezpečně a rychle uloží až do téměř 18 m. Tyto stroje, které jsou vhodné pro rychlou boční manipulaci s paletami, také umožňují zdvih obsluhy s celými paletami a vysokoúrovňové vychystávání ve velmi úzkých uličkách. Nosnost je až 1,5 tuny. Vyšší poptávka po VNA strojích (man-up i man-down) souvisí s požadavkem na co nejefektivnější využití prostoru skladu. Výhodou Toyoty je dělené šasi a menší nároky na prostor u modelu BT Vector VCE150A.

Systémový vozík BT Vector

„Stabilita je kvůli vysokým výškám zdvihu i těžkým nákladům v těchto výškách důležitým aspektem jejich nasazení. Rovná podlaha není potřeba ale jen kvůli stabilitě. Vozík a jeho kabina se pohybuje v těsné blízkosti regálů a v nejvyšších výškách by mohl výkyv kabiny způsobit problémy,“ zdůrazňuje Jindřich Přívora, PR manažer ve společnosti Toyota Material Handling Česká republika, a dodává, že Toyota proto vsadila u největších VNA vozíků s nosností 1,5 tuny a výškou zdvihu skoro 18 metrů na čtyřkolový koncept, který je stabilnější než koncept tříkolový. Současně má vozík s kloubovým šasi delší rozvor, což stabilitu dále posiluje. „To znamená, že také na ne zcela optimálních podlahách si vystačíme se standardní výbavou vozíků.“

Navzdory faktu, že je stroj delší, je i díky kloubovému konceptu výrazně manévrovatelnější, což se projevuje zejména v rychlosti přejezdu mezi uličkami. Navíc si vystačí s užší transferovou uličkou, takže zákazník může do stejného skladu umístit více palet. Lepší stabilita vozíku umožňuje rychlejší pojezd v uličce, a to i se zdviženou kabinou.

Pohon, rekuperace a 48V systém

U VNA vozíků je možné volit mezi li-ionovou či olověnou baterií. Výhody li-ionových baterií jsou již všeobecně známé. Vedle ekologického hlediska se jedná hlavně o nižší spotřebu, vyšší účinnost nabíjení i možnosti mezidobíjení. Díky rychlému nabíjení lze vozíky s li-ion bateriemi používat prakticky 24 hodin bez přestávky, aniž by bylo potřeba je vyměnit. Toyota Material Handling navíc nabízí systém rekuperující energii spouštěné kabiny pomocí stlačeného dusíku, jež následně využívá opět k jejímu zdvihu (Advanced Lifting System). Vozíky díky tomu mohou pracovat pouze s 48voltovými bateriemi a na jednu baterii vydrží pracovat dvě směny.

Jindřich Přívora uvádí, že pro zvýšení bezpečnosti ve skladu mohou být vozíky vybaveny systémem skenujícím prostor před a za vozíkem. Pokud by se tam nacházel člověk nebo jiná překážka, vozík automaticky v bezpečné vzdálenosti zastaví. Tento systém PPS (Personal Protection System) je mnohem účinnější než pasivní modrá světla, zvuková nebo světelná signalizace, která jen varuje, že se blíží vozík, ale vyžaduje aktivní zásah operátora.

Při výběru řešení Jindřich Přívora doporučuje neposuzovat pouze pořizovací cenu vozíku, ale zaměřit se na celou koncepci, provozní náklady po dobu životnosti stroje, využití místa ve skladu i rychlost a produktivitu vozíku či servisní náročnost. V případě, že zákazník s VNA vozky nikdy nepracoval, je dobré se podívat se na referenční instalaci z obdobného provozu.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Linde, Toyota a Václav Podstawka