Manipulace a technika
Lean logistika se stala trendem, jehož prvky se výrobní firmy v potřebě ušetřit každé místo snaží implementovat do svých provozů. Výrazným způsobem do intralogistiky zasahuje automatizace. Ve firmě Vitesco Technologies Czech Republic v Trutnově právě teď implementují autonomní manipulační techniku značky Agilox od společnosti 4IGV. Ve firmě plánují řadu dalších systémových řešení v oblasti skladování i dopravy. Jedním z plánů je například automatické skenování zboží hned na příjmu.

Zaměřme se na aktuální implementaci autonomní manipulační techniky. Vozíky Agilox jsou již využívány v některých zahraničních závodech Vitesco Technologies, nicméně v Trutnově jde o první plnohodnotnou implementaci autonomního vozíku v pravém slova smyslu. „Dílčí využití jsou i v ČR, například ve výrobě, ale stále je potřeba velká míra interakce s člověkem. U nás bude provoz vozíku plně autonomní, stroj bude nezávislý na člověku,“ konstatuje Petr Sodomka, vedoucí logistiky trutnovského závodu společnosti Vitesco Technologies Czech Republic.

Manipulace bez zásahu lidské ruky
Petr Sodomka

Vozík Agilox bude ve Vitescu obsluhovat dedikovaná místa ve výrobě. „Pracovníci ve výrobě zkompletují paletu a umístí ji na místo k tomu určené. Když vozík pojede kolem, sám pomocí skenovací technologie rozpozná, že má paletu vzít a převést na definované místo ve skladě. To vše se bude odehrávat bez zásahu lidské ruky,“ říká Petr Sodomka a dodává, že jakmile autonomní manipulační technika přiveze z výroby paletu, tak zasahuje skladník, který musí paletu zaskladnit do hlavního skladu. „Tam ještě naše automatizace nesahá. To vidíme jako jeden z našich ambiciózních cílů do budoucna. Úkolem vozíku Agilox bude tedy sbírat palety s hotovými výrobky a svážet je do skladu, dále zavážet obaly pro finálové výrobky zpět do výroby. Díky tomu bude tato technika vytížena v obou směrech,“ specifikuje Petr Sodomka.

Díky senzorům bude autonomní vozík v provozu společnosti Vitesco Technologies naprosto bezpečný. Projektový manažer společnosti 4IGV Miroslav Čiernik k tomu uvádí: „Různé senzory, jako je bezpečnostní laserový skener nebo systém pro vyhýbání se překážkám, pomáhají vozidlu přesně a bezpečně se pohybovat po okolí.“

Řešení pro delší vzdálenosti

Společnost Vitesco Technologies má vytipováno několik míst v rámci dalších výrobních úseků, kde tato aplikace dává smysl. Obecně lez říct, že se vozíky Agilox vyplatí všude tam, kde se vozí unifikované palety, tedy tam, kde probíhá manipulace „paleta za paletu“.

Zároveň je potřeba splnit kritérium vzdálenosti, na níž se autonomní technologii vyplatí používat. „Obecně platí, že tím větší je vzdálenost transportu palety tímto vozíkem, tím větší smysl aplikace má. Třetím předpokladem pro autonomní techniku je vytvoření stabilního okolního prostředí. V praxi to znamená dobrou layoutovou disciplínu. Jakmile si řekneme, že z bodu A do bodu B bude jezdit autonomní technologie, musíme dbát na to, že to bude respektováno, že materiál k odvozu bude skutečně na paletě na určeném místě,“ vysvětluje Petr Sodomka.

Zdroj: Vitesco